AKTUALNOŚCI
  26.07.2016|  Operatorzy bezzałogowego statku powietrznego

   W dniu 25.07.2016r. 9 pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpiło do państwowego egzaminu do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Po napisaniu części teoretycznej przystąpiono do egzaminu praktycznego, który odbywał się na lotnisku aeroklubowym w Krępie Słupskiej.

Wszyscy operatorzy bezzałogowego statku powietrznego zdali egzamin. Gratulujemy.  15.07.2016|  Zlokalizowano wrak kutra

    W dniu 11.07.2016r. podczas rejsu "Hydrografem - 1" zlokalizowano wrak kutra "291", który osiadł na dnie. Jest to kuter, który w dniu 08.07.2016r. ok. 20.30 zatonął na obszarach morskich RP, w odległości ok. 8Mm. Nad wrakiem nie stwierdzono wydobywających się zanieczyszczeń ropopochodnych ani innych pływających przedmiotów.
Po weryfikacji wrak kutra "291" znajduje się na pozycji:
54o 32` 18,5816N, 16o 11` 57,5642E.  11.07.2016|  Cavaliada Summer Jumping

    W dniach 7 - 10 lipca w Kołobrzegu, w plażowej scenerii, pod gołym niebem odbyły się międzynarodowe zawody jeździeckie Cavaliada Summer Jumping. Po raz pierwszy w Europie arena sportowych zmagań jeźdźców i amazonek była usytuowana na plaży nad brzegiem morza. To czyniło ten projekt porównywalnym jedynie do prestiżowych zawodów odbywających się w Miami na Florydzie.

Każdy dzień został zakończony innym, wzbudzającym emocje publiczności, konkursem. W czwartkowy wieczór odbył się konkurs "Potęgi Skoku", polegający na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód, w tym roku w finale wysokość muru sięgnęła 2,10 metra. Konkurs odbył się pod patronatem Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. W piątek publiczność zobaczyła "Wenus vs. Mars", czyli zmagania drużyn kobiet i mężczyzn, którzy ścigali na dwóch identycznie ułożonych parkurach. Największą atrakcją ostatniego dnia Cavaliada Summer Jumping był Grand Prix, czyli wymagający zarówno dokładności, jak i szybkości konkurs, w którym został wyłoniony zwycięzca czterodniowych zmagań sportowych w Kołobrzegu.

W zawodach wzięło udziału około stu czołowych amazonek i jeźdźców pochodzących z całej Europy. Wydarzenie emitowane było na żywo w telewizyjnych kanałach sportowych platformy nc+, która wykupiła pełne prawa do transmisji zawodów.

  28.06.2016|  NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WAŻENIA KONTENERÓW

    Urząd Morski w Słupsku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone "Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS". Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://mgm.gov.pl/


  28.06.2016|  Ćwiczenia w Kołobrzegu

    W dniu 24 czerwca 2016 r. w Porcie Kołobrzeg odbyły się ćwiczenia w zakresie zwalczania zanieczyszczeń na wodach morskich. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie procedur alarmowych, zdolności przeciwdziałania oraz czasu reagowania poszczególnych służb lub organizacji. Ponadto w fazie końcowej ocena gotowości służb biorących udział w akcji oraz określenie potrzebnych zmian w organizacji zwalczania zanieczyszczeń w Porcie Kołobrzeg .
  28.06.2016|  Balex Delta 2016

    W dniu 20-22 czerwca 2016 w Kłajpedzie odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta 2016. W ćwiczeniach brało udział 15 specjalistycznych jednostek z ośmiu nadbałtyckich krajów. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stanu przygotowania państw członkowskich do akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na Morzu Bałtyckim. Dzięki tym ćwiczeniom możliwe było również sprawdzenie w praktyce komunikacji oraz współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia rozlewów ropopochodnych . W ćwiczeniach brała udział jako obserwator Jolanta Malec przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.


  16.06.2016|  Pożegnanie Jana Brzóski

15 czerwca 2016 roku pracownicy oraz dyrekcja Urzędu Morskiego w Słupsku pożegnali, kończącego pracę zawodową, Pana Jana Brzóskę - Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego, który po 37 latach pracy w Urzędzie odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas pożegnania w imieniu pracowników Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak wręczył emerytowi pamiątkowy grawerton. Słowa uznania skierowane do p. Jana oraz bukiet kwiatów i prezenty były wyrazem wdzięczności i podziękowań za pracę i wspólnie spędzony czas. Życzymy odnalezienia się w nowej sytuacji, dużo zdrowia, pomyślności, życiowego optymizmu oraz uśmiechu, który zawsze gościł na twarzy pana Jana. Powodzenia.

  15.06.2016|  Zaproszenie na Seminarium Szkoleniowe

Dnia 22 czerwca 2016 r., w budynku Urzędu Morskiego w Słupsku (al. Henryka Sienkiewicza 18, sala 41, godz. 9.30), odbędzie się Seminarium Szkoleniowe "Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych pochodzących z wypadków morskich". Projekt realizowany jest na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska. ... program spotkania

  9.06.2016|  Szkolenie NFOŚiGW dla Wnioskodawców projektów LIFE

    W dniu 08 czerwca 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja współfinansująca oraz Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE zorganizował szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Szkolenie organizowane było w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską naboru wniosków LIFE 2016 oraz ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.
Ma ono ma na celu zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych.
Podczas szkolenia podejmowana będą również problematyka wymagań wynikających z regulacji i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących projektów LIFE.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku, który planuje składanie wniosku o dofinansowanie w aktualnym naborze.

  1.06.2016|  SZKOLENIE OBRONNE KIEROWNICZEJ KADRY URZĘDU

    W dniu 20 maja b.r. na terenie Szkoły Policji w Słupsku odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione Gotowość Obronne Państwa oraz Planowanie Operacyjne które zaprezentował omówił pan Andrzej Brzuzan Główny Specjalista d/s Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym tematem było przedstawienie przez podinspektora Piotra Cekałe Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych prezentacji 70 lat Szkoły Policji w Słupsku oraz Dzień z życia słuchacz Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie szkolenia zwiedzono obiekty dydaktyczne słupskiej policyjnej Alma Mater.

  30.05.2016|  Projekt Virtual Arch

    Dnia 24 maja 2016 r. przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku - dyrektor ds. Inspekcji Morskiej Maciej Jeleniewski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Aleksander Duszny wzięli udział w spotkaniu odnośnie przygotowania międzynarodowego projektu pt. Virtual Arch z Programu Central Europe i budowania struktury partnerskiej projektu. Projekt dotyczy digitalizacji obiektów archeologicznych, w tym również obiektów archeologii podwodnej. Polscy partnerzy mają zajmować się w projekcie aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej.

  19.05.2016|  Praca Urzędu Morskiego w dniach 27 maja i 4 czerwca 2016 roku.

    Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla rządowej administracji centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów morskich, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, nadzoru budowlanego, inspekcji i urzędów statystycznych).
Dzień 4 czerwca 2016 r. wyznaczony został dniem pracy.
    Pełna treść zarządzenia Szefa KPRM

  20.04.2016|  Wizyta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ustce.

   W dniu 20 kwietnia 2016 roku w usteckim ratuszu doszło do spotkania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z rybakami oraz władzami samorządowymi. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z ochroną Bałtyku oraz jego zasobów. Następnie Minister wraz z przedstawicielami władz lokalnych, udali się w rejs po porcie usteckim, aby ocenić stan techniczny infrastruktury portowej. W trakcie rejsu rozmawiano o modernizacji i rozbudowie portu usteckiego, a także o sposobach finansowania tych przedsięwzięć. Minister wspomniał o współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z władzami miasta Ustki w zakresie opracowania projektu oraz pozyskania środków unijnych na inwestycje w porcie Ustka. Urząd Morski w Słupsku na spotkaniu w Ustce reprezentował Dyrektor Włodzimierz Kotuniak.

  19.04.2016|  Otwarcie wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

   W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbył się w dniu 19.04.2016 r. wernisaż nowej wystawy czasowej, poświęconej dziejom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Otwarcie wystawy jest jednym z elementów obchodów przypadającego na ten rok jubileuszu PŻB. Polska Żegluga Bałtycka – PŻB, rozpoczęła działalność 31 stycznia 1976 i od początku istnienia związana jest z portem w Kołobrzegu. W otwarciu jako zaproszeni goście uczestniczyli Włodzimierz Kotuniak- Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Andrzej Borowiec- Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tytuł wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

  21.03.2016|  OBCHODY 71 ROCZNICY WALK O KOŁOBRZEG

   W dniu 18 marca 2016r. w Kołobrzegu odbyły się obchody 71 rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem w marcu 1945r. Z tej okazji złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Zaślubin i Pomnikiem I Kapitana Kołobrzeskiego Portu – kmdr Stanisława Mieszkowskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku.

  03.03.2016|  Budowa „infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

    Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej". Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
   W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
       
  • Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:    
  • - Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,    
  • - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,    
  • - Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,    
  • - Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,    
  • - OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.
   Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Agnieszka.Jedrzejewska@mgm.gov.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Aktualizacja (24.03.2016r)
Załączniki:
- Protokół z publiczne prezentacji założeń...
- Prezentacja na temat budowy infrastruktury...

  03.03.2016|  Nowy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

    W dniu 26.02.2016r. Podsekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał kpt. ż.w. Włodzimierza Kotuniaka na stanowisko Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.


  26.02.2016|  Wybór partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o wyborze w wyniku przeprowadzonego konkursu firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Więcej informacji...  24.02.2016|  HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA OSŁONA MORSKA

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy realizuje na potrzeby administracji morskiej zadania hydrologiczno - meteorologicznej osłony obszarów morskich. W dniu 23 lutego b.r. w Gdyni odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie realizowanym zadaniom, głównie pod kątem zmian jakie w najbliższym czasie powinny zostać wprowadzone w obszarze świadczonych przez Instytut usług w kontekście planowanej do podpisania umowy na rok 2016. Administrację morską w spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Urzędów Morskich ze Szczecina, Słupska i Gdyni, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej. Oddział Morski IMiGW PIB w Gdyni w bieżącym roku obchodzi jubileusz 95-lecia swojej działalności.

  24.02.2016|  SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GMINIE USTRONIE MORSKIE

    W dniu 17.02.2016r w Gminie Ustronie Morskie odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości w sprawie przedstawienia informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych z zakresu ochrony brzegu morskiego. Tyczy się to drugiego etapu remontu opaski brzegowej oraz propozycji zrealizowania systemu ochronnego brzegu morskiego na bazie już wykonanej opaski i ostróg brzegowych ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia plaży centralnej, unormowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w obszarze korony klifu, jego biogeniczną stabilizacją oraz uporządkowaniem ciągu komunikacji pieszej na koronie klifu oraz zejść i zjazdów technologicznych na plażę. Urząd Morski w Słupsku poinformował, iż około września ma być pierwszy nabór konkursowy na dofinansowanie ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w którym chce uczestniczyć z niniejszym projektem. Przedstawione założenia budowy systemu ochronnego spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców którzy szczególnie akcentowali konieczność odtworzenia plaż jako ważnego elementu systemu ochronnego jak i atrakcji turystycznej miejscowości. Władze gminy obiecały ścisłą współpracę z Urzędem Morskim w Ustroniu Morskim jak i pomoc w przygotowaniu materiałów wyjściowych do wniosku o dofinansowanie z UE. Ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się w czasie najbliższej Rady Gminy z uwagi na niską frekwencję radnych gminy celem przedstawienia założeń projektu jak i omówienia szczegółów współpracy.

  15.02.2016|  SYMPOZJUM W KOŁOBRZEGU

    Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego było organizatorem uroczystego sympozjum w dniu 13 lutego b.r. w Kołobrzegu. Sympozjum zorganizowano z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z morzem oraz 76 rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Uroczystość rozpoczęła msza św. w katedrze kołobrzeskiej. Następnie w Muzeum Oręża Polskiego przedstawiono dwa referaty tematyczne: "Dzieje polskiego dostępu do morza" oraz "Wywózka na Sybir w aspekcie ludobójstwa". W sympozjum uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  11.02.2016|  96 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    W Pucku 10 lutego b.r. - z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - odbyły się uroczystości z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca SH-2G Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. Administrację morską w obchodach reprezentowali: minister Krzysztof Kozłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.

  03.02.2016|  Ogłoszenie konkursu na wyłonienia partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Więcej informacji...  25.01.2016|  WSPÓŁPRACA Z MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ I BHMW

    W dniu 20 stycznia b.r. został podpisany plan współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej oraz z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. W ramach współpracy na rok 2016 Urząd będzie przekazywać dane dotyczące m.in. zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, przeszukiwanie wraków statków czy też zarządzeń porządkowych. Prowadzona będzie wzajemna wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz naruszania przepisów w pasie technicznym. Plan podpisali: kontradmirał SG Piotr Stocki - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Andrzej Kowalski - szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz Mirosław Krajewski - Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku. Szczegóły podpisanego planu współpracy z MOSG oraz BHMW.

  25.01.2016|  PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA SZKOŁY MORSKIEJ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 22 stycznia b.r. w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oficjalnie przekazał na ręce Dyrektora Szkoły sprzęt, który ze względu na wymianę w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego stał się zbędny dla Urzędu. Przekazano 3 urządzenia: radar MD-3600 (typu KODEN - eksploatowany w Bosmanacie Portu w latach 1992-2015), odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych NAVTEX oraz wiatromierz z wiatrowskazem SW-51. Przekazany sprzęt poszerzy bazę dydaktyczną szkoły w zakresie działania i obsługi urządzeń i mechanizmów okrętowych - nawigacyjnych. Umożliwi to lepsze wykonywanie praktycznych zajęć w zakresie wymaganym przez podstawę programową oraz wymagania Konwencji STCW szkolenia marynarzy na poziomie operacyjnym i pomocniczym w dziale pokładowym.

  30.12.2015|  SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

    Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy (z 2010r.) pomiędzy pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi przy Urzędzie Morskim w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015r. odbyło się coroczne spotkanie, poświęcone ocenie współpracy w roku 2015. Uczestnicy spotkania obustronnie pozytywnie ocenili realizację postanowień, zawartych w porozumieniu. Głównym tematem dyskusji była wysokość planowanych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej oraz aktualnie trwające prace nad regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przy Urzędzie Morskim w Słupsku działają dwie organizacje związkowe: NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ "Solidarność-80", które łącznie zrzeszają 86 członków.

  28.12.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI W USTRONIU MORSKIM

    Zakończone zostały roboty budowlane I etapu w ramach zadania "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim". Na odcinku 437m rozebrano umocnienia z gwiazdobloków (wraz z ich utylizacją), rozebrano i wykonano nowy oczep, oczyszczono i zakonserwowano ściankę szczelną wraz z jej częściową wymianą (80m), założono filtry odwodne oraz wykonano narzut kamienny dwuwarstwowy. Koszt wykonanych robót wynosi 6.055.356,47 zł. Zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa. Zakończenie prac (II etap) planowane jest na wiosnę 2016r.

  28.12.2015|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

    Zakończone zostały roboty budowlane na 7 zadaniach, realizowanych z projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W miejscowości Jarosławiec powstało 7 ostróg brzegowych typu "T", wykonano 5 narzutowych falochronów brzegowych wraz ze wzmocnieniem klifu i odwodnieniem plaży. W Unieściu wykonano 2 opaski brzegowe po 250m oraz ażurowy falochron osłonowy o długości 200m. W Chłopach powstała opaska brzegowa narzutowa o długości 320m. Przebudowę ostróg brzegowych wykonano w Dźwirzynie (11 sztuk) oraz w Sianożętach (3 sztuki). Całkowita wartość projektu wynosi 162.844.923,99 zł. Instytucją wdrażającą dla projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

  28.12.2015|  ROBOTY CZERPALNE 2015

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty czerpalne w portach środkowego wybrzeża, przewidziane na rok 2015. Prace te realizowane są w ramach utrzymania parametrów torów wodnych w portach (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba), jako elementów infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów. Kubatura urobku wyniosła łącznie 34,5 tys. m3. Roboty w Porcie Łeba realizowała firma Marine Sailor z Łeby, w Ustce - Czerwony Szkwał z Kołobrzegu a w Darłowie i Kołobrzegu - Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska. Koszt zrealizowanych prac wynosi 1,581.840,00 zł. Roboty czerpalne w mniejszych portach (Dźwirzyno i Rowy) realizowane są na bieżąco siłami Urzędu (pogłębiarki Omułek i Belona).

  21.12.2015|  MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

    Zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu "Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Chłopach" (Gmina Mielno). Urząd Morski w Słupsku realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Na przystani wykonano nową dalbę wyciągową, wymieniono urządzenia wyciągowe, wykonano nową trafostację, wybudowano molo do rozładunku ryb a także wyremontowano nawierzchnię przy boksach rybackich. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydrobud” z Ustronia Morskiego. Wartość całego projektu wynosi 5.210.242,00 zł.

  17.12.2015|  UROCZYSTOŚĆ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 16 grudnia 2015r. w Kołobrzegu z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej odbyła się uroczystość w 63 rocznicę śmierci komandora Stanisława Mieszkowskiego, pierwszego kapitana Portu Kołobrzeg. Pod pomnikiem komandora – przy latarni morskiej – złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Komandor Mieszkowski w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku był ochotnikiem w 22 Pułku Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził grupą kanonierek i ORP Generał Haller, następnie przebywał w niewoli niemieckiej. W 1952 roku został skazany na karę śmierci i rozstrzelany pod fałszywym zarzutem działalności szpiegowskiej, pośmiertnie zrehabilitowany. Urząd Morski w Słupsku podczas uroczystości reprezentował Kapitan Portu Kołobrzeg.

  10.12.2015|  29 SESJA ZGROMADZENIA IMO

    W dniach od 23 listopada do 2 grudnia b.r. w Londynie odbyła się 29 Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Zgromadzenie zatwierdziło Pana KITAC LIM z Korei Południowej na Sekretarza Generalnego IMO od 1 stycznia 2016r. Wybrano także członków Rady na kolejny okres 2 lat. Innymi tematami były sprawy finansów IMO, struktury wewnętrznej oraz planów pracy na kolejny dwuletni okres. Wyniki tej części debaty zawarte zostały w rezolucji Zgromadzenia. Szczegółowy raport z sesji zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W pierwszej części Sesji (23-27.11.b.r.) uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku kpt. ż.w. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Kołobrzeg.

  09.12.2015|  KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA WYSOKOŚCI ŁEBY, ROWÓW I USTKI"

    W dniu 7 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka, Łeby oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku i wykonawcy robót budowlanych. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a przedstawiciele firm realizujących roboty budowlane poinformowali o procesie inwestycyjnym w Ustce, Rowach i Łebie. W dyskusji, która zawiązała się w trakcie spotkania podkreślono bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które towarzyszyły wykonawcom robót w 2015 roku. Konkluzją spotkania było przedstawienie harmonogramu postępu prac, które zgodnie z informacjami wykonawców przesunie się na 2016 rok.

  03.12.2015|  NOWY BASEN RYBACKI W PORCIE KOŁOBRZEG

    Kolejną inwestycję zakończył Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu. W dniu 1 grudnia b.r. uroczyście otwarto nowy basen rybacki, który powstał na Wyspie Solnej. Posiada on powierzchnię ponad 1,5 ha. Jest przystosowany do stacjonowania 170 jednostek (głębokość 3,5 m). W ramach inwestycji zostały wybudowane trzy budynki oraz ciągi drogowe i piesze. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 za kwotę 17 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma HYDROBUD z Ustronia Morskiego.[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2016