AKTUALNOŚCI
  30.10.2014|  REGIONALNE FORUM LOGISTYCZNE

    W Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku w dniu 30.10.2014r. odbyło się II Regionalne Forum Logistyczne. Uczestnicy podjęli dyskusję na temat perspektyw rozwoju regionu słupskiego, głównie w oparciu o możliwości gospodarki morskiej, wykorzystania tego potencjału na linii Słupsk - Ustka oraz roli logistyki w edukacji. W końcowych wnioskach stwierdzono potrzebę partnerstwa wszystkich instytucji i przedsiębiorstw, głównie w kontekście możliwości współfinansowania zadań ze wsparciem środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Jednym z prelegentów panelu "Gospodarka morska w subregionie słupskim" był Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  28.10.2014|  INTELIGENTNY ROZWÓJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE

    "Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo - Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020" - to temat konferencji, która odbyła się 27.10.2014r. w Kołobrzegu. Organizatorem konferencji był Bałtycki Klaster sEaNERGIA. Dyskutowano m.in. na temat szans zrównoważonego rozwoju regionów i przedsiębiorstw w oparciu o fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz o inteligentnym rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w tej perspektywie. Szczegółowo zaprezentowane zostały założenia Regionalnych Programów Operacyjnych województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, a także warunki uczestnictwa w konkursach ogłaszanych w latach 2014-2015.


  17.10.2014|  NARADA POSEZONOWA

    W dniu 16.10.2014r. w Unieściu odbyła się narada służbowa Zachodniopomorskiego Komendanta Policji podsumowująca zabezpieczenie sezonu letniego na terenie województwa. Celem spotkania było omówienie i ocena stopnia realizacji zadań mających wpływ na poziom bezpieczeństwa, oraz wypracowanie założeń do zabezpieczenia sezonu letniego w 2015 roku przez jednostki organizacyjne Policji i współdziałające podmioty poza policyjne. Statystycznie w ostatnim sezonie było mniej wykroczeń niż rok wcześniej, ale i tak ich skala jest wysoka i charakterystyczna dla regionu nadmorskiego. Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego złożył podziękowania za dobrą współpracę dla komend powiatowych ze Sławna, Koszalina i Kołobrzegu.


  09.10.2014|  ROBOTY CZERPALNE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do robót czerpalnych w portach na terenach administrowanych przez Urząd, przewidzianych na 2014 rok. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych, torach podejściowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace realizują wykonawcy wyłonieni w przetargu: w Porcie Łeba – "Marine Sailor" s.c. z Łeby (łączna kubatura urobku 6 tys. m3), w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu (12 tys. m3) a w portach Darłowo (8 tys. m3) i Kołobrzeg (14 tys. m3) – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  07.10.2014|  Inauguracja Roku Akademickiego

    W dniu 04.10.2014r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku. W uroczystości wziął udział zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej dyr. Mirosław Krajewski.
Także Akademia Pomorska w Słupsku zainaugurowała nowy rok akademicki 2014/2015. Uroczystość odbyła się w dniu 07.10.2014r. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wojciech Skóra nt. "Polski wywiad wojskowy na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym. Sukcesy, klęski, dylematy".
  02.10.2014|  ANAKONDA-14

    W dniu 1 października 2014r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się Dzień Obserwatora, w ramach ćwiczeń „Anakonda-14”. Zaproszeni goście obserwowali symulowaną obronę wybrzeża z faktycznym użyciem przeciwlotniczych rakiet bojowych oraz desant morski przeciwnika. Odbył się także pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia wojskowego. W roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele administracji morskiej, w tym dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.
  30.09.2014|  KONFERENCJA OFFSHORE

     W dniach 29-30.09.b.r. w Słupsku odbyła się konferencja dotycząca przyszłości morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej – zaprosili do dyskusji m.in. władze centralne i samorządowe, inwestorów, przedstawicieli świata nauki i ekspertów zagranicznych. Gościem pierwszego dnia byli m.in. Bogdan Borusewicz-Marszałek Senatu RP i Maciej Grabowski- Minister Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. „Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskich regionów nadmorskich – mapa drogowa”. Według potencjalnych inwestorów pierwsze farmy wiatrowe na polskich obszarach morskich mogą powstać najwcześniej w 2020r. Zdaniem uczestników debaty jest potrzeba zwiększenia szeroko pojętych konsultacji społecznych, ze wszystkimi środowiskami związanymi z Morzem Bałtyckim, w kontekście zarówno środowiskowym jak i potencjalnych korzyści dla regionów nadmorskich


  29.09.2014|  WARCINO - 2014

      Pod kryptonimem "Warcino - 2014" w dniu 27.09 b.r. na terenach Nadleśnictwa Warcino przeprowadzono ćwiczenia zgrywające Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki państwowych i ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Słupskiego, specjalna kompania "Heweliusz" z Gdańska, śmigłowiec Mi-2 oraz pracownicy Nadleśnictwa Warcino. W trakcie działań przeprowadzono 2 epizody pożarów kompleksów leśnych. W grupie obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele m.in. lokalnych samorządów, wojska, policji oraz administracji morskiej. Uczestnikom zaprezentowano nowy samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Gdańsku.


  29.09.2014|  KONFERENCJA POIŚ

      W miejscowości Sianożęty (Gmina Ustronie Morskie) w dniu 26 września 2014r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował konferencję w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą ponad 92 mln zł i dotyczy 5 lokalizacji: Dźwirzyno, Ustronie Morskie, Chłopy, Unieście i Jarosławiec. W pierwszej części konferencji uczestnicy na plaży w Sianożętach obserwowali prace kafarowe, realizowane przy przebudowie na tym odcinku ostróg brzegowych. W drugiej części kierownictwo Urzędu zaprezentowało zakres realizowanych inwestycji w ramach projektu oraz wyniki przetargów na realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.


  19.09.2014|  ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznaczyło dzień 26 września 2014r. jako termin obchodów Światowego Dnia Morza w Polsce. Tegoroczne obchody będą przebiegać pod tematem przewodnim „Konwencje IMO: efektywna implementacja”. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej wydał przesłanie na Światowy Dzień Morza 2014 [ tekst przesłania ]
      Pan Koji Sekimizu w dniach 26-29 września b.r. będzie przebywał w Polsce. Odwiedzi m.in. Szczecin, Gdynię i Gdańsk. W dniu 26 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa


  19.09.2014|  WARSZTATY EMSA

      W dniach 11-12 września 2014 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystywania systemów nadzoru do wykrywania i oceny morskich zanieczyszczeń. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu państw z Unii Europejskiej oraz spoza, m.in. z Turcji, Czarnogóry i Seszeli. Z ramienia Polski w warsztatach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku oraz przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestnicy zapoznali się m.in. z systemami wykrywania zanieczyszczeń w ramach nadzoru lotniczego, możliwościami wykorzystywania zdjęć satelitarnych, jak i regulacjami prawnymi.


  16.09.2014|  MIĘDZYNARODOWE FORUM EKOLOGICZNE

      Ponad 600 uczestników wzięło udział w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym, które odbyło się w dniach 16-18 września 2014r. w Kołobrzegu. Podczas trzech dni obrad podsumowano dokonania w realizacji inwestycji proekologicznych ostatnich lat w skali całego kraju, a także zaprezentowano otwarcie nowej perspektywy finansowej UE. W licznych panelach dyskusyjnych rozmawiano m.in. o poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczeniu brzegów morskich i ochronie Bałtyku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację nt. „Zabezpieczenie brzegów morskich na odcinku wybrzeża administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku”. Rozstrzygnięto także konkurs „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014”. Forum przez trzy dni towarzyszyły targi ekologiczne.


  15.09.2014|  TABLICE EDUKACYJNE

      Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na "Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej". W ramach zamówienia wykonane zostaną tablice w ilości: 50 szt. (130x180 cm - orientacja pozioma), 66 szt. (70x100 cm - orientacja pozioma) oraz 92 szt. (70x100 cm - orientacja pionowa). Tablice zamontowane zostaną w pasie przybrzeżnym w części Województwa Zachodniopomorskiego, administrowanej przez Urząd. Wykonawcą zlecenia jest Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Wartość zamówienia wynosi 156.126,36 zł. Termin realizacji określono na 10 listopada 2014r. Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tablice edukacyjne pojawią się również w części Województwa Pomorskiego. W tym przypadku zostaną sfinansowane w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Łeba, Rowy, Ustka" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją wdrażającą jest WFOŚiGW w Gdańsku.


  12.09.2014|  ŚLEDŹ A SPRAWA POLSKA

     „Dziedzictwo – źródło tożsamości” – to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Jednym z wydarzeń tych obchodów była konferencja popularnonaukowa „Śledź a sprawa polska”, która odbyła się 12 września b.r. w Kołobrzegu. Podczas spotkania w Marinie Solnej uczestnikom przybliżono znaczenie i rolę śledzi, zarówno w aspekcie kulturowym, historycznym jak i ekonomicznym. Zaprezentowano także szlaki turystyczne związane z tą najpopularniejszą rybą. W trakcie konferencji odbył się również pokaz sztuki kulinarnej, której głównym bohaterem był śledź.


  08.09.2014|  MEMORIAŁ ZBYSZKA ŻYNISA

     W dniu 6 września b.r. w Słupsku rozegrano czwartą edycję Międzynarodowego Memoriału Zbyszka Żynisa, byłego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku, znanego działacza społecznego. Tradycyjnie zmagania sportowe toczyły się w piłce nożnej mężczyzn i koszykówce kobiet. Reprezentacja Urzędu ze zmiennym szczęściem zagrała w piłkę nożną, zajmując w ostatecznej kwalifikacji czwarte miejsce. Ale nie miejsce było najważniejsze. Dobra zabawa i pamięć o naszym koledze były górą.
  05.09.2014|  MARYNARSKIE UROCZYSTOŚCI W USTCE

     95 rocznicę utworzenia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz 10 rocznicę Szkoły Podoficerskiej MW obchodzono 5 września b.r. w Ustce. Uroczystość odbyła się w usteckim porcie, z ceremoniałem wojskowym i asystą kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz udziałem okrętu ORP „Gardno”. Święto było również okazją do otwarcia na terenie Centrum nowego obiektu szkoleniowego – systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej „Śnieżnik”.
  03.09.2014|  MODERNIZACJA DALB CUMOWNICZYCH W PORCIE ROWY

      W dniu 3 września b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację projektu "Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy". Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dalb cumowniczych w Porcie Rowy w warunkach otwartego morza, a także oddanie do użytkowania wykonanych konstrukcji morskich budowli hydrotechnicznych. Zakres obejmuje wyrwanie starych i wykonanie z montażem nowych dalb cumowniczych. Nowe dalby usytuowano w odległości 81 m od głowicy falochronu wschodniego oraz w odległości 109 m od głowicy falochronu zachodniego. W wyniku procedur przetargowych wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Koszt inwestycji wynosi 1.418.432,63 zł. Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2015r.


  29.08.2014|  PRZEBUDOWA OSTRÓG W DŹWIRZYNIE I USTRONIU MORSKIM

     W dniu 29.08.2014r. w Dźwirzynie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na roboty budowlane zadania nr. 2 „Przebudowa i rozbudowa ostróg w Dźwirzynie i Ustroniu Morskim”. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie starych i wbudowanie nowych ostróg: w Dźwirzynie 3 szt. typu „I” oraz 5 szt. typu „T” a w Ustroniu Morskim 3 szt. typu „I”. Koszt inwestycji wynosi 8.189.720,72 zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu nieograniczonym – jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2015r.


  26.08.2014|  ANEKS NA OCHRONĘ BRZEGÓW NA WSCHÓD OD PORTU DARŁOWO

     W dniu 26 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (instytucja wdrażająca) do umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podstawowy zakres robót budowlanych został już zakończony w maju 2014r. Aneks przewiduje realizację trzech dodatkowych zadań: wykonanie prac budowlano-montażowych kleszczenia ostróg typu „T”, podniesienie rzędnej korony wału (w starej części) oraz wykonanie prac refulacyjnych (sztuczne zasilanie o kubaturze ok. 50 tys. m3). Zakładana wartość dodatkowych prac wynosi ogółem 5.376.595,90 zł. Wykonawcy prac wyłonieni zostaną w procedurze prawa zamówień publicznych. Planowany termin wykonania prac określono na 31 maja 2015r.


  25.08.2014|  PIKNIK LOTNICZY

     Z okazji Święta Lotnictwa w dniu 22 sierpnia b.r. na lotnisku w Darłowie odbył się Piknik Lotniczy, zorganizowany przez Miasto Darłowo oraz 44 Bazę Lotnictwa Morskiego. Tego dnia lotnisko w Darłowie odwiedziło ponad 7 tysięcy osób. Można było z bliska obejrzeć samoloty i śmigłowce lotników morskich a także specjalistyczne wyposażenie jednostki. Swój sprzęt zaprezentowali również: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna, Policja Zachodniopomorska, Żandarmeria Wojskowa oraz Aeroklub Słupski. W ramach pikniku można było również zwiedzić cumujące w darłowskim porcie okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: ORP "Drużno" oraz kuter transportowy KTr 853.


  21.08.2014|  Ochrona brzegów morskich pobrzeża koszalińskiego - zadanie IV i V

      W dniu 21 sierpnia 2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - na realizację robót budowlanych projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie IV i V", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zadanie IV obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i budowę falochronu osłonowego na przetoce Jeziora Jamno. Koszt robót wynosi 17.744.238,30 zł. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania V jest zaprojektowanie i budowa opaski brzegowej narzutowej na przetoce Jeziora Jamno. Koszt tej inwestycji wynosi 4.672.923,75 zł. Wykonawcą zadania IV i V jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji inwestycji określono na 30 czerwca 2015r.


  16.08.2014|  ŚWIĘTOWALI LATARNICY

     Za nami doroczne Święto Latarni Morskich. W dniu 16 sierpnia b.r. środkowo-pomorskie obchody odbyły się w Jarosławcu. Stowarzyszenie LATARNIK przy znacznym wsparciu Gminy Postomino przygotowało szereg atrakcji, dla licznie przybyłych mieszkańców i wczasowiczów. Były konkursy rysunkowe i wiedzy marynistycznej, liczne koncerty, pokazy sztuki garncarskiej oraz rzeźbienie latarni w drewnie za pomocą piły łańcuchowej. Tradycyjnie zadziałała poczta latarnika, wydając widokówki z okolicznościowym stemplem. Całość obchodów uwieńczyła IV Noc Latarni Morskich. Tysiące turystów odwiedziło latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce.  14.08.2014|  ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

     Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Słupsku na terenie 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Po uroczystym apelu - zakończonym defiladą pododdziałów - goście i mieszkańcy Słupska mogli obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu Brygady, w ramach Dnia Otwartych Koszar. W imieniu administracji morskiej życzenia żołnierzom i pracownikom wojska złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  11.08.2014|  FESTIWAL DORSZA I FLĄDRY

    Pod hasłem "Wielki Przypływ" w dniach 9-10 sierpnia 2014r. w Dźwirzynie odbyła się piąta edycja Festiwalu Dorsza i Flądry. Główny organizator Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych z Kołobrzegu w ten sposób od lat propaguje modę na spożywanie ryb morskich. W tegorocznej edycji swoje przepisy proponowali znani kucharze Ryszard Pilecki i Grzegorz Łapanowski. Pierwszego dnia królem amfiteatru był dorsz - pod różną postacią, natomiast drugiego dnia królową była flądra. Prezentacjom kulinarnym towarzyszyły liczne konkursy i występy artystyczne.  07.08.2014|  Komitet Sterujący Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

     W dniu 7.08.2014r. w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego. Komitet zarządza projektem opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na poziomie strategicznym oraz podejmuje wszelkie związane z tym decyzje. Plan stanowi podstawowy dokument planistyczny, mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzyka powodziowego. Plan m.in. ma wyznaczyć obszary zagrożenia powodziowego, zbudować system prognozowania, określić odpowiednie przepisy budowlane oraz opracować plan zarządzania kryzysowego. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu planu do przyjęcia przez Radę Ministrów i przekazanie raportu z opracowania do Komisji Europejskiej planowane jest na grudzień 2015r. W skład Komitetu Sterującego wchodzą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.

  06.08.2014|  PIRAT STANĄŁ PRZED BOSMANATEM W ROWACH

     W dniu 6 sierpnia 2014r. przed Bosmanatem Portu w Rowach stanęła rzeźba pirata. Oficjalnie Anna Sobczuk-Jodłowska (Wójt Gminy Ustka) oraz Jadwiga Fudala (Sołtys m.Rowy) przekazały Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku „Pirata”, w podziękowaniu za podejmowane działania Urzędu na rzecz ochrony brzegów morskich w miejscowości Rowy. Rowy są objęte projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”.  04.08.2014|  ANEKS DO UMOWY

     Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego podpisał w dniu 4 sierpnia 2014r. w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w m. Rowy opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową 3 dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce. Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.


  02.08.2014|  UROCZYSTOŚĆ W STILO

     2 sierpnia 2014r. na latarni morskiej w Stilo uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Romualdowi Łozickiemu, wieloletniemu kierownikowi tej latarni, który zmarł w 2012r. Inicjatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy współudziale Urzędu Morskiego w Gdyni. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz z delegacją Stowarzyszenia „Latarnik” - przedstawicielami z latarni morskich z Gąsek, Darłowa, Jarosławca i Ustki.
  02.08.2014|  BEZPIECZNIE NAD WODĄ

     Ćwiczenia ratownictwa morskiego pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą” przeprowadzono 2 sierpnia 2014r. w Łebie, na plaży wschodniej oraz w kanale portowym. Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć w akcji tych, którzy na co dzień są w gotowości, aby w razie potrzeby nieść pomoc na morzu jej potrzebującym. Scenariusz ćwiczeń został zrealizowany przy udziale jednostek Marynarki Wojennej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku, Powiatowej państwowej Straży Pożarnej z Lęborka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Morskiego w Słupsku.


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014