AKTUALNOŚCI
  21.08.2014|  Ochrona brzegów morskich pobrzeża koszalińskiego - zadanie IV i V

      W dniu 21 sierpnia 2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - na realizację robót budowlanych projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie IV i V", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zadanie IV obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i budowę falochronu osłonowego na przetoce Jeziora Jamno. Koszt robót wynosi 17.744.238,30 zł. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania V jest zaprojektowanie i budowa opaski brzegowej narzutowej na przetoce Jeziora Jamno. Koszt tej inwestycji wynosi 4.672.923,75 zł. Wykonawcą zadania IV i V jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji inwestycji określono na 30 czerwca 2015r.


  16.08.2014|  ŚWIĘTOWALI LATARNICY

     Za nami doroczne Święto Latarni Morskich. W dniu 16 sierpnia b.r. środkowo-pomorskie obchody odbyły się w Jarosławcu. Stowarzyszenie LATARNIK przy znacznym wsparciu Gminy Postomino przygotowało szereg atrakcji, dla licznie przybyłych mieszkańców i wczasowiczów. Były konkursy rysunkowe i wiedzy marynistycznej, liczne koncerty, pokazy sztuki garncarskiej oraz rzeźbienie latarni w drewnie za pomocą piły łańcuchowej. Tradycyjnie zadziałała poczta latarnika, wydając widokówki z okolicznościowym stemplem. Całość obchodów uwieńczyła IV Noc Latarni Morskich. Tysiące turystów odwiedziło latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce.  14.08.2014|  ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

     Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Słupsku na terenie 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Po uroczystym apelu - zakończonym defiladą pododdziałów - goście i mieszkańcy Słupska mogli obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu Brygady, w ramach Dnia Otwartych Koszar. W imieniu administracji morskiej życzenia żołnierzom i pracownikom wojska złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  11.08.2014|  FESTIWAL DORSZA I FLĄDRY

    Pod hasłem "Wielki Przypływ" w dniach 9-10 sierpnia 2014r. w Dźwirzynie odbyła się piąta edycja Festiwalu Dorsza i Flądry. Główny organizator Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych z Kołobrzegu w ten sposób od lat propaguje modę na spożywanie ryb morskich. W tegorocznej edycji swoje przepisy proponowali znani kucharze Ryszard Pilecki i Grzegorz Łapanowski. Pierwszego dnia królem amfiteatru był dorsz - pod różną postacią, natomiast drugiego dnia królową była flądra. Prezentacjom kulinarnym towarzyszyły liczne konkursy i występy artystyczne.  07.08.2014|  Komitet Sterujący Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

     W dniu 7.08.2014r. w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego. Komitet zarządza projektem opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na poziomie strategicznym oraz podejmuje wszelkie związane z tym decyzje. Plan stanowi podstawowy dokument planistyczny, mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzyka powodziowego. Plan m.in. ma wyznaczyć obszary zagrożenia powodziowego, zbudować system prognozowania, określić odpowiednie przepisy budowlane oraz opracować plan zarządzania kryzysowego. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu planu do przyjęcia przez Radę Ministrów i przekazanie raportu z opracowania do Komisji Europejskiej planowane jest na grudzień 2015r. W skład Komitetu Sterującego wchodzą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.

  06.08.2014|  PIRAT STANĄŁ PRZED BOSMANATEM W ROWACH

     W dniu 6 sierpnia 2014r. przed Bosmanatem Portu w Rowach stanęła rzeźba pirata. Oficjalnie Anna Sobczuk-Jodłowska (Wójt Gminy Ustka) oraz Jadwiga Fudala (Sołtys m.Rowy) przekazały Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku „Pirata”, w podziękowaniu za podejmowane działania Urzędu na rzecz ochrony brzegów morskich w miejscowości Rowy. Rowy są objęte projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”.  04.08.2014|  ANEKS DO UMOWY

     Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego podpisał w dniu 4 sierpnia 2014r. w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w m. Rowy opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową 3 dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce. Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.


  02.08.2014|  UROCZYSTOŚĆ W STILO

     2 sierpnia 2014r. na latarni morskiej w Stilo uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Romualdowi Łozickiemu, wieloletniemu kierownikowi tej latarni, który zmarł w 2012r. Inicjatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy współudziale Urzędu Morskiego w Gdyni. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz z delegacją Stowarzyszenia „Latarnik” - przedstawicielami z latarni morskich z Gąsek, Darłowa, Jarosławca i Ustki.
  02.08.2014|  BEZPIECZNIE NAD WODĄ

     Ćwiczenia ratownictwa morskiego pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą” przeprowadzono 2 sierpnia 2014r. w Łebie, na plaży wschodniej oraz w kanale portowym. Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć w akcji tych, którzy na co dzień są w gotowości, aby w razie potrzeby nieść pomoc na morzu jej potrzebującym. Scenariusz ćwiczeń został zrealizowany przy udziale jednostek Marynarki Wojennej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku, Powiatowej państwowej Straży Pożarnej z Lęborka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Morskiego w Słupsku.


  22.07.2014 |   OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

     Urząd Morski w Słupsku zakończył procedury przetargowe na dwa (z siedmiu) zadania projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.2). Zadanie nr 1 obejmuje budowę opaski brzegowej narzutowej w miejscowości Chłopy, o długości 320 mb na zachód od przystani morskiej. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.192.321,59 zł. Termin realizacji - 30 czerwca 2015r. Zadanie nr 3 dotyczy przebudowy i rozbudowy ostróg w Dźwirzynie (2 ostrogi proste i jedna typu "T" - o długości 110m, na odcinku 300 m w km 342,9-343,2) i Jarosławcu (7 ostróg typu "T", 6szt. po 110m i jedna 75m - na odcinku 675 mb na wschód od przystani morskiej). Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 4.686.300,00 zł. Termin realizacji 30 czerwca 2015r. Pozostałe 5 zadań projektu znajduje się w fazie procedur przetargowych.

  04.07.2014|  XAVER WRÓCIŁ NA FALOCHRON

     Gwiazdoblok o masie 5 ton, który w czasie sławetnego sztormu Ksawery w dniu 6 grudnia 2013r. został siłami natury wyrzucony od strony odmorskiej na falochron wschodni w Porcie Darłowo - po remoncie nawierzchni falochronu, którą znacząco uszkodził - stanął w miejscu, gdzie znalazł się owego czasu. Zgodnie z przyjętym nazewnictwem otrzymał nazwę "XAVER". Na gwiazdobloku zamontowana została tablica z informacją. Oprócz pewnej atrakcji turystycznej ma on przede wszystkim stanowić "symbol potęgi żywiołu - ku przestrodze próbujących z nim igrać".  02.07.2014|  POD ŻAGLAMI ZAWISZY

     S/y "Zawisza Czarny" (szkuner sztakslowy) - jacht morski Związku Harcerstwa Polskiego odwiedził porty środkowego wybrzeża w Kołobrzegu i Ustce. Była to wizyta z cyklu "Muzycy dla Zawiszy". Podczas postoju w portach jacht był udostępniony do zwiedzania. Goście mogli posłuchać szant, kupić pamiątki związane z jednostką oraz zasilić symboliczną puszkę na remont jachtu. Kapitana Andrzeja Kałamaja i jego załogę na pokładzie w Porcie Ustka odwiedził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  30.06.2014 |   FESTIWAL ŻAGLI ISSA 2014

     Port Darłowo w dniach 26-28.06.2014r. był areną bałtyckiej inauguracji Festiwalu Żagli, której głównym organizatorem jest Federacja Szkół Żeglarskich ISSA. Załogi jachtów rywalizowały w dwóch turach wyścigów regatowych, na wschód od Portu Darłowo. Z okazji tego wydarzenia uruchomiony został buczek portowy, usytuowany u nasady falochronu wschodniego. Ciekawostką regat było pojawienie się na starcie jachtu "Goliat" - odrestaurowanego w ramach projektu pn. "Goliat - Kuźnią Charakterów". Regatom towarzyszyły występy w marinie licznych zespołów szntowych.  30.06.2014 |   WAKACJE

     W dniu 27 czerwca 2014r. zakończył się rok szkolny 2013/2014. Uroczystości odbyły się m.in. w Zespołach Szkół Morskich w Darłowie i Kołobrzegu, które kształcą przyszłe kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Podczas uroczystości w Darłowie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wyróżnił upominkami uczniów, którzy w tym roku szkolnym odbywali praktyki w Urzędzie Morskim. Podziękowania i upominki otrzymała również załoga statku szkolnego m/t "Franek Zubrzycki II', za współpracę i promocję "morskości" środkowego wybrzeża.
  26.06.2014 |   PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE ŁEBA

     W dniu 26.06.2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą na "Przebudowę Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - etap II". Zakres przebudowy obejmuje m.in. rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 73m z zabezpieczeniem ściągów nową hydroizolacją, wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża, na całej długości nabrzeża (223m) - umocnienie dna, montaż odbojnic gumowych oraz modernizacja sieci energetycznej wraz z oświetleniem. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość zaplanowanych prac wynosi 1.150.202,91 zł (brutto). Planowany termin zakończenia - 15 grudnia 2014r.

  25.06.2014 |   KRAJOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

     W związku z obchodami Krajowego Dnia Hydrografii w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w portach Darłowo i Ustka zostaną udostępnione do zwiedzania jednostki hydrograficzne Urzędu Morskiego w Słupsku „Hydrograf - 1 i Hydrograf - 2. W porcie Darłowo jednostka Hydrograf - 1 będzie zacumowana przy nabrzeżu Kołobrzeskim naprzeciwko Kapitanatu Portu Darłowo. Jednostka Hydrograf - 2 zacumowana będzie przy nabrzeżu Kołobrzeskim w porcie Ustka.
  23.06.2014 |   PARAFINA NA PLAŻY

     W dniu 21 czerwca b.r. w godzinach porannych morze wyrzuciło na plażę grudki parafiny. Zdarzenie miało miejsce na odcinku od m. Wicie do m. Mielno (km 261-294,5). Dzięki podjęciu szybkich działań przez Urząd Morski w Słupsku, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Urząd Miasta Darłowo oraz Urzędy Gmin Darłowo i Mielno do godz. 17.00 substancja została zebrana z plaży i zeskładowana w placówkach obchodów ochrony wybrzeża. Całość zostanie przekazana specjalistycznej firmie, celem jej utylizacji. Plaża na tym odcinku jest czysta i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia jak i środowiska naturalnego.


  23.06.2014 |   NADMORSKI ZLOT CIĄGNIKÓW W ŁAZACH

     Łazy (Gmina Mielno) były areną otwarcia sezonu turystycznego 2014. Z tej okazji w dniach 19-21.06.2014r. odbył się tam Pierwszy Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. Nad morze zjechało ponad 50 zabytkowych ciągników z całej Polski. Oprócz licznych prezentacji odbyła się także parada na trasie Łazy-Mielno. Największą atrakcją zlotu zarówno dla uczestników jak i licznie zgromadzonej publiczności były jazdy manewrowe po plaży. Organizatorem zlotu było Stowarzyszenie "Kocham Polski Bałtyk", które zadbało o wszelkie szczegóły, głównie związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, we współpracy m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku.


  18.06.2014 |   BUDOWA ROKU 2013

     W dniu 17 czerwca 2014r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się gala konkursu „Budowa roku 2013”. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Laureatem licznych nagród w 2 kategoriach został także Urząd Morski w Słupsku. Główną nagrodę w kategorii budowla inżynierska Urząd otrzymał za inwestycję "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu", zrealizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Drugie wyróżnienie to dyplom uznania za inwestycję "Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie", zrealizowaną w ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich .


  09.06.2014 |   URZĄD MORSKI W SŁUPSKU UHONOROWANY

      W dniu 8 czerwca 2014r. w Darłówku Zachodnim przy „Skale Ekologa” odbyła się uroczystość VII edycji „EKOLODZY - EKOLOGOM”. Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie” z Darłowa cyklicznie honoruje osoby i instytucje zasłużone dla ekologii, poprzez umieszczenie na „Skale Ekologa” pamiątkowej tablicy. Tegoroczni laureaci to: Zofia Stępczyńska, Joanna Pawłowicz, Marek Gróbarczyk, Stanisław Szyszko, Alojzy Kowalkowski oraz Urząd Morski w Słupsku. Urząd został uhonorowany za całokształt działań na środkowym wybrzeżu, podejmowanych na rzecz ochrony brzegów morskich.  04.06.2014 |   MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

     W dniu 4 czerwca 2014r. w Chłopach (Gmina Mielno) podpisana została umowa na realizację projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Chłopach". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przez Urząd Morski w Słupsku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, na które składają się: wymiana urządzeń wyciągowych, montaż dalby wyciągowej zwrotnej wraz z wyposażeniem, wyciąg linowy, pomieszczenie maszynowni oraz budowa trafostacji z przyłączeniami. Zostanie także wybudowane molo rozładunkowe o długości 60m wraz z ciągiem komunikacyjnym łączącym molo z przystanią. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD – Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Nadzór inwestorski sprawować będzie Development Desing Sp. z o.o. ze Słupska. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 kwietnia 2015r. Koszt inwestycji wynosi 4.944.600,00 zł (brutto), w tym dofinansowanie z funduszu rybackiego 75% wartości.


  03.06.2014 |   ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DARŁOWIE

     W miesiącu maju b.r. nastąpił odbiór robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tej okazji w dniu 3.06.2014r. w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Darłowo, Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW ze Szczecina, generalnego wykonawcy Budimex S.A. oraz beneficjenta – Urzędu Morskiego w Słupsku. Cały projekt zamknął się kwotą 115.345.643,30 zł – z tego dofinansowanie z UE wynosi 98.036.864,23 zł. W trakcie robót użyto 100 tys. ton kamienia łamanego, 18 tys. drewnianych pali na ostrogi oraz wykonano 20 tys. mb płotków wydmotwórczych. Inwestycja zawiera 3 zasadnicze elementy: przebudowa falochronu wyspowego, dokończenie budowy falochronu przeciwsztormowego oraz wymiana 53 sztuk ostróg brzegowych, na odcinku od Darłówka Wschodniego do m. Wicie (ponad 8 km). Aktualnie w Darłowie na odcinku 1900 m trwa sztuczne zasilanie brzegu morskiego kubaturą 120 tys. m3 piachem pobranym z morza, finansowane z wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich. W sezonie letnim nie planuje się już żadnych prac w tym rejonie wybrzeża.


  03.06.2014 |   Ostrzeżenie ws. żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego


     Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z dnia 22 kwietnia 2014 roku, dotycząca "Ostrzeżenia przybrzeżnego" w sprawie żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego.
Treść noty

  03.06.2014 |   10 FORUM SAMORZĄDOWE

     Kołobrzeg był miejscem obrad 10 Forum Samorządowego pod hasłem "10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej". W dniu 2 czerwca b.r. odbyło się seminarium pn. "Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie POIŚ – doświadczenia i rekomendacje". Gospodarzem seminarium był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina. W trakcie seminarium Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprezentował aktualne dane z monitoringu trwałości projektu "Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu", który funkcjonuje już 2 lata i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażającą dla tego projektu jest WFOŚiGW ze Szczecina.


  02.06.2014 |   XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

     W dniach 29-30 maja 2014 roku odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku "XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego". Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z problematyką współczesnego muzealnictwa morskiego, odkryciami, badaniami i ochroną wraków statków. Poruszone były również kwestie polskich kanałów, zalewów, torów wodnych oraz techniki dokumentacji łodzi i statków. Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili tczewskie Muzeum Wisły oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W konferencji udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku, St. Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego - Tomasz Cepiński.

  30.05.2014 |   ZMIANA KOMENDANTA POLIGONU

     Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce ma nowego komendanta. Dotychczasowy komendant płk Andrzej WITEK z dniem 30 maja 2014r. przeszedł do rezerwy. Podczas uroczystości na terenie Komendy Poligonu nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków. Aktualnie obowiązki komendanta pełni dotychczasowy zastępca ppłk Bogusław ATALSKI.


  30.05.2014 |   MORSKIE KLIMATY W DARŁOWIE

     W dniu 30 maja b.r. w Darłowie młodzież rywalizowała w liryce, poezji i piosenkach marynistycznych. Pod patronatem m.in. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku odbyły się dwie imprezy. Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza było organizatorem XI Finału Powiatowego Konkursu Liryki Morskiej „Złota muszla – 2014”. Z kolei w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich odbył się festyn, podczas którego przeprowadzono III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej "Z piosenką między żaglami". Imprezom towarzyszyła dobra zabawa i wiosenna pogoda.  30.05.2014 |   EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA

     Europejski Dzień Morza (EDM) został ustanowiony w 2008 roku na mocy trójstronnej deklaracji podpisanej w Strasburgu przez Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Co roku jedno z państw członkowskich UE jest gospodarzem głównych obchodów - w tym roku są to Niemcy. Tegoroczne hasło obchodów to "Innowacyjność technologii morskich". W dniu 29 maja b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyły się krajowe obchody Europejskiego Dnia Morza. Gospodarzami spotkania byli: Minister Dorota PYĆ - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Poseł na Sejm RP Konstanty OŚWIĘCIMSKI - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej. Obchody uświetnił m.in. występ chóru Akademii Morskiej ze Szczecina.


  28.05.2014 |   SZKOLENIE OBRONNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

     Zgodnie z założeniami "Planu zasadniczych przedsięwzięć obronnych Urzędu Morskiego w Słupsku na 2014 r." w dniu 23 maja 2014 r. zostało przeprowadzone szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. Szkolenie odbyło się w oparciu o bazę dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni. Na szkoleniu poruszone zostały tematy: rola i zadania Marynarki Wojennej RP i Urzędu Morskiego w Słupsku w funkcjonowaniu państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych mających zastosowanie w Urzędzie Morskim w Słupsku. Podczas szkolenia odbyła się prezentacja okrętu podwodnego ORP "BIELIK" oraz fregaty ORP Gen. Tadeusz Kościuszko, odbyło się szkolenie strzeleckie na – symulatorze „Śnieżnik”.


  28.05.2014 |   MODERNIZACJA PRZYSTANI W USTRONIU MORSKIM

     W dniu 27.05.2014r. w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim podpisana została umowa na realizację projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Ustroniu Morskim". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przez Urząd Morski w Słupsku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, na które składają się: wymiana urządzeń wyciągowych, montaż dalby wyciągowej zwrotnej wraz z wyposażeniem, wyciąg linowy, pomieszczenie maszynowni oraz budowa trafostacji z przyłączeniami. Zostaną także wykonane prace czerpalne do głębokości 2,5m przy dalbie. Wykonawcą prac jest firma Krzysztof Bobrowski z Jeżyc. Nadzór inwestorski sprawować będzie Development Desing Sp. z o.o. ze Słupska. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 marca 2015r. Koszt inwestycji wynosi 2.431.279,50 zł (brutto), w tym dofinansowanie z funduszu rybackiego 75% wartości.


  25.05.2014 |   JUBILEUSZ AKADEMII POMORSKIEJ

   Akademia Pomorska w Słupsku obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. Uroczyste obchody święta uczelni odbyły się 23 maja b.r. w historycznym holu Wydziału Filologiczno-Historycznego w Słupsku. Podczas spotkania wyróżniono zasłużonych pracowników uczelni. Rektor Akademii dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd uhonorował statuetką „Sowy” instytucje szczególnie zaangażowane w intensywne działania na rzecz słupskiej Alma Mater. W gronie wyróżnionych znalazł się również Urząd Morski w Słupsku.

  21.05.2014 |   BALTIC BOTTOM BASE

   Instytut Morski w Gdańsku był w dniach 19-20 maja b.r. organizatorem konferencji podsumowującej realizację projektu pt. "Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku Baltic Bottom Base (BBB)". Głównym celem projektu jest stworzenie bazy informacji o środowisku południowego Bałtyku na podstawie pomiarów i badań prowadzonych przez wiele lat przez Instytut Morski. Baza będzie dostępna przez internet i na bieżąco uaktualniana. Baza danych zapewni środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej wykorzystanie naukowych zasobów informacyjnych Instytutu dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych a także bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.


  19.05.2014 |   ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

     W Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku w dniu 19 maja b.r. odbyły się uroczystości święta Straży Granicznej. Oddział Morski SG obchodzi w tym roku 23 rocznicę utworzenia. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia, medale, akty mianowań i wyróżnienia dla funkcjonariuszy SG. Uroczystość uświetnił blok muzyki rozrywkowej w wykonaniu Orkiestry MOSG oraz powietrzne pokazy lotnictwa SG. Administrację morską na uroczystości reprezentował Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska.
  16.05.2014 |   HERRING – SZCZECIN 2014

     W dniu 16 maja 2014r. w Szczecinie odbyło się XIX międzynarodowe spotkanie „Herring Szczecin”, organizowane przez środowisko morskie Zachodniego Wybrzeża. Oprócz charakteru integracyjnego, impreza stawia sobie za cel dofinansowanie działalności fundacji związanych z gospodarką morską. W tym roku beneficjentem została szczecińska fundacja „Ludziom Morza”. Tradycyjnie organizatorzy przyznali wyróżnienia. „Laur Bałtyku” otrzymał dr. Adolf Wysocki, Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich. „Bursztynowy Laur Bałtyku” przyznano firmie Magemar Sp. z o.o., natomiast specjalne wyróżnienie otrzymał Związek Armatorów Polskich – obchodzący w tym roku jubileusz 85-lecia. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod patronatem m.in. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


  01.05.2014 |   MAJÓWKA EUROPEJSKA W SZCZECINIE

     1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obchody w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbywały się pod nazwą Majówka Europejska. W ramach imprezy informacyjno-promocyjnej, która miała na celu pokazanie, jak wiele pozytywnych zmian zachodzi w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich, Urząd Morski w Słupsku był reprezentowany przez swojego przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Aleksandra Dusznego. Mogliśmy zaakcentować w ten sposób, że Urząd Morski w Słupsku również wykorzystuje okazję do pozyskania środków Unii Europejskiej i dobrze wykorzystywać je dla dobra wspólnego dbając o plaże Bałtyku i chroniąc brzeg morski.


  01.05.2014 |   GOŚCIE Z ORKIESTRY

     Majowy weekend Państwo Jolanta i Andrzej Chojnowscy z córką Elą z Wrocławia spędzili w latarni morskiej w Jarosławcu. Pobyt wylicytowali w trakcie ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to wspólna inicjatywa Urzędu Morskiego w Słupsku i Centrum Wypoczynku Król Plaza SPA z Jarosławca. W trakcie pobytu nasi goście odwiedzili wszystkie latarnie morskie, na terenie administrowanym przez słupski Urząd Morski. Państwo Chojnowscy bardzo polubili środkowe wybrzeże Bałtyku, a dowodem na to jest fakt, że drugi rok z rzędu wygrali licytację na pobyt w Jarosławcu. Zapraszamy również w przyszłym roku.


  29.04.2014 |   ROBOTY W PORCIE USTKA

     Urząd Morski w Słupsku wyłonił wykonawców robót w Porcie Ustka. Pierwsza dotyczy uszczelnienia palisady konstrukcji wsporczej Nabrzeża Pilotowego przy zastosowaniu geobagów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ściągów stalowych i rozpór z ceowników. Wykonawcą jest Krzysztof Bobrowski z Jeżyc. Koszt robót wynosi 628.999,49 zł, a termin zakończenia planowany jest na 16 czerwca 2014r. Kolejne roboty dotyczą remontu oczepu Nabrzeża Słupskiego. Wykonawcą jest "Cetech" Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt robót wynosi 352.831,04 zł. Termin zakończenia planowany jest do 30 września 2014r. Zamówienia będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  25.04.2014 |   ROBOTY CZERPALNO-REFULACYJNE

     Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd. W 2014 roku sztuczne zasilanie brzegów zostanie przeprowadzone na 4 odcinkach. W Łebie zostanie zasilony odcinek 700 m plaży wschodniej a wykonawcą prac jest Marine Sailor s.c. z Łeby. Pozostałe 3 zadania będzie realizować konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. Zasilanie zostanie wykonane na Mierzei Jeziora Kopań na odcinku 500 m, na plaży wschodniej w Darłowie na odcinku 1900 m oraz w Kołobrzegu na odcinku 700 m od falochronu wschodniego w kierunku mola (wzdłuż Bulwaru Szymańskiego). Łączna kubatura sztucznego zasilania wynosi 250 tys. m3. Dodatkowo zostanie wykonane rozpoznanie nagromadzeń osadów piaszczystych na dnie morskim. Koszt planowanych prac wynosi 11.364.120,00 zł. Głównym źródłem finansowania jest Program Ochrony Brzegów Morskich. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 27 czerwca 2014r.


  25.04.2014 |   USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI POLIGONÓW

     W dniach 23-24.04.2014 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbyła się narada robocza komendantów poligonów Sił Zbrojnych RP z przedstawicielami instytucji współdziałającymi z poligonami w zakresie rozbudowy, ochrony środowiska i przeciwpożarowej. Celem konferencji było przedstawienie planów rozbudowy obiektów poligonowych oraz wypracowanie wspólnych kierunków działania mających wpływ na szkolenie wojsk na poligonach. W trakcie spotkania Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację nt. inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich, realizowanej przez Urząd na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Wśród wniosków z konferencji znalazła się propozycja słupskiego Urzędu Morskiego mająca na celu podjęcie wspólnych działań z Komendą Poligonu, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej i Strażą Graniczną, w celu wypracowania procedury udostępniania zamkniętego akwenu morskiego dla żeglugi i rybołówstwa w przypadkach szczególnych.


  16.04.2014 |   POSIEDZENIE RADY SAR

     W dniu 15.04.2014r. w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR, organu opiniodawczego przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. W składzie Rady zaszło kilka istotnych zmian personalnych. M.in. w związku ze zmianami w strukturach Wojska Polskiego przewodniczącym Rady SAR został generał broni Marek Tomaszewski, Dowódca Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastąpił on dotychczasowego przewodniczącego admirała floty Tomasza Mathea, byłego Dowódcę Marynarki Wojennej RP. W trakcie posiedzenia omówiono zasady funkcjonowania Rady, w szczególności regulaminu, zasad komunikacji i współpracy z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej. Uzgodniono także wolę rozszerzenia zakresu kompetencji Rady o problematykę zanieczyszczeń na morzu i brzegu morskim. Spotkanie zdominował temat potrzeby powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych przez Państwową Straż Pożarną i grupy medyczne. Tematem tym szczegółowo zajmie się zespół powołany ze składu Rady.


  15.04.2014 |   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

     W dniu 14 kwietnia 2014 r. ukazało się znowelizowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, które wprowadza nową strefę 6c. Pozwoli to na lepsze dopasowanie potrzeb lokalnej społeczności rybackiej w zakresie połowów oraz potrzeb obronnych w zakresie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Nowe rozporządzenie wieńczy starania rybaków morskich wspierane przez Urząd Morski w Słupsku oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o bardziej racjonalne wykorzystanie tych akwenów do połowów morskich, szczególnie dla małych jednostek z Jarosławca i Ustki.
                                                               TEKST ROZPORZĄDZENIA  15.04.2014 |   PLEBISCYT "ALE SIĘ ZMIENIŁO!"

     14 kwietnia 2014r. ruszył plebiscyt telewizyjny pt. „Ale się zmieniło”. Przez 2 tygodnie widzowie TVP będą wybierali – ich zdaniem – najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 10 lat. Inwestycje (po 5 w każdym województwie) zostały wybrane przez dziennikarzy i ekspertów. Ostateczny głos będzie należał do widzów, poprzez głosowanie internetowe. W woj. Zachodniopomorskim wśród wybranych inwestycji znalazł się projekt Urzędu Morskiego w Słupsku, realizowany w latach 2010-2012 pt. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”. Plebiscyt jest częścią akcji promocyjnej związanej z obchodami 10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA >>> www.10latwue.pl
10latwue.tvp.pl/wojewodztwo/zachodniopomorskie


  11.04.2014 |   66-ta SESJA KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)     W dniach 31 marca - 4 kwietnia 2014 r. odbyła się w Londynie 66-ta sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Więcej szczegółów o wydarzeniu : SprawozdanieMEPC66.pdf  10.04.2014 |   OBRADY ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH

     W Jastarni w dniach 9-10 kwietnia b.r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele administracji morskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina. Obrady zdominowała dyskusja na temat rozpoczętych prac przez Urzędy Morskie nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych. Zaprezentowano obecny stan prawny a także problemy i wyzwania Urzędów Morskich. Drugim istotnym tematem prezentowanym przez Urzędy Morskie były morskie obszary NATURA 2000 i dyskusja nad problemami zgłaszanymi przez lokalne samorządy, powodującymi utrudnienia w planowaniu przestrzennym i rozwoju gmin nadmorskich.


  07.04.2014 |   ROBOTY CZERPALNE

     Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne na terenach administrowanych przez Urząd w 2014 roku. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace będą wykonywać: w Porcie Łeba – „Marine Sailor” s.c. z Łeby, w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska „Czerwony Szkwał” z Kołobrzegu a w portach Darłowo i Kołobrzeg – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. Prace planowane są wstępnie po okresie letnim. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  03.04.2014 |   WIATR I WODA

     W dniach 3-6 kwietnia 2014r. na stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 26 edycja targów sportów wodnych i rekreacji „Wiatr i Woda”. Było to największe biznesowe wydarzenie w historii polskich sportów wodnych i jedyna wystawa przemysłu jachtowego na świecie organizowana pod dachem piłkarskiego obiektu. Wystawom towarzyszyły spotkania z polskimi żeglarzami oraz prezentacje najciekawszych wypraw żeglarskich ostatnich miesięcy. Ciekawym akcentem była ekspozycja muzealnego jachtu „Opty”, na którym Leonid Teliga opłynął świat. Więcej szczegółów o wydarzeniu na : www.wiatriwoda.pl


  02.04.2014 |   KONSULTACJE SPOŁECZNE

     W dniu 1 kwietnia b.r. w Szczecinie odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.). Była to już trzecia konferencja. Poprzednie odbyły się w Rzeszowie i Katowicach. Ostania zaplanowana jest na 4 kwietnia b.r. w Warszawie. Szczecińską konferencję zdominowała problematyka żeglugi śródlądowej, głównie na rzece Odra. Omówiono także uwarunkowania środowiskowe dla wybranych projektów morskich. W strategii na liście projektów morskich ujęte zostały 2 inwestycje, zgłoszone przez Urząd Morski w Słupsku - przebudowa wejścia do portów w Darłowie i Ustce, o łącznej wartości 425 mln zł. Zgłoszone uwagi i wnioski będą stanowiły wsparcie w procesie opracowania ostatecznej wersji prognozy. Organizatorem konsultacji jest Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.srt-2020.pl


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014