Głosowanie
AKTUALNOŚCI
 
  15.04.2014 |   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

     W dniu 14 kwietnia 2014 r. ukazało się znowelizowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, które wprowadza nową strefę 6c. Pozwoli to na lepsze dopasowanie potrzeb lokalnej społeczności rybackiej w zakresie połowów oraz potrzeb obronnych w zakresie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Nowe rozporządzenie wieńczy starania rybaków morskich wspierane przez Urząd Morski w Słupsku oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o bardziej racjonalne wykorzystanie tych akwenów do połowów morskich, szczególnie dla małych jednostek z Jarosławca i Ustki.
                                                               TEKST ROZPORZĄDZENIA  15.04.2014 |   PLEBISCYT "ALE SIĘ ZMIENIŁO!"

     14 kwietnia 2014r. ruszył plebiscyt telewizyjny pt. „Ale się zmieniło”. Przez 2 tygodnie widzowie TVP będą wybierali – ich zdaniem – najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 10 lat. Inwestycje (po 5 w każdym województwie) zostały wybrane przez dziennikarzy i ekspertów. Ostateczny głos będzie należał do widzów, poprzez głosowanie internetowe. W woj. Zachodniopomorskim wśród wybranych inwestycji znalazł się projekt Urzędu Morskiego w Słupsku, realizowany w latach 2010-2012 pt. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”. Plebiscyt jest częścią akcji promocyjnej związanej z obchodami 10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA >>> www.10latwue.pl
10latwue.tvp.pl/wojewodztwo/zachodniopomorskie


  11.04.2014 |   66-ta SESJA KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)     W dniach 31 marca - 4 kwietnia 2014 r. odbyła się w Londynie 66-ta sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Więcej szczegółów o wydarzeniu : SprawozdanieMEPC66.pdf  10.04.2014 |   OBRADY ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH

     W Jastarni w dniach 9-10 kwietnia b.r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele administracji morskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina. Obrady zdominowała dyskusja na temat rozpoczętych prac przez Urzędy Morskie nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych. Zaprezentowano obecny stan prawny a także problemy i wyzwania Urzędów Morskich. Drugim istotnym tematem prezentowanym przez Urzędy Morskie były morskie obszary NATURA 2000 i dyskusja nad problemami zgłaszanymi przez lokalne samorządy, powodującymi utrudnienia w planowaniu przestrzennym i rozwoju gmin nadmorskich.


  07.04.2014 |   ROBOTY CZERPALNE

     Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne na terenach administrowanych przez Urząd w 2014 roku. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace będą wykonywać: w Porcie Łeba – „Marine Sailor” s.c. z Łeby, w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska „Czerwony Szkwał” z Kołobrzegu a w portach Darłowo i Kołobrzeg – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. Prace planowane są wstępnie po okresie letnim. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  03.04.2014 |   WIATR I WODA

     W dniach 3-6 kwietnia 2014r. na stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 26 edycja targów sportów wodnych i rekreacji „Wiatr i Woda”. Było to największe biznesowe wydarzenie w historii polskich sportów wodnych i jedyna wystawa przemysłu jachtowego na świecie organizowana pod dachem piłkarskiego obiektu. Wystawom towarzyszyły spotkania z polskimi żeglarzami oraz prezentacje najciekawszych wypraw żeglarskich ostatnich miesięcy. Ciekawym akcentem była ekspozycja muzealnego jachtu „Opty”, na którym Leonid Teliga opłynął świat. Więcej szczegółów o wydarzeniu na : www.wiatriwoda.pl


  02.04.2014 |   KONSULTACJE SPOŁECZNE

     W dniu 1 kwietnia b.r. w Szczecinie odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.). Była to już trzecia konferencja. Poprzednie odbyły się w Rzeszowie i Katowicach. Ostania zaplanowana jest na 4 kwietnia b.r. w Warszawie. Szczecińską konferencję zdominowała problematyka żeglugi śródlądowej, głównie na rzece Odra. Omówiono także uwarunkowania środowiskowe dla wybranych projektów morskich. W strategii na liście projektów morskich ujęte zostały 2 inwestycje, zgłoszone przez Urząd Morski w Słupsku - przebudowa wejścia do portów w Darłowie i Ustce, o łącznej wartości 425 mln zł. Zgłoszone uwagi i wnioski będą stanowiły wsparcie w procesie opracowania ostatecznej wersji prognozy. Organizatorem konsultacji jest Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.srt-2020.pl


  31.03.2014 |   WEEKEND Z PIOSENKĄ MARYNISTYCZNĄ

     Urząd Morski w Słupsku był współorganizatorem dwóch festiwali piosenki marynistycznej. I Regionalny Festiwal Piosenki Marynistycznej "MARINA-2014" odbył się 28.03.2014r. w Kobylnicy, gdzie rywalizowała młodzież szkół gimnazjalnych. Organizatorem był Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Z kolei 29.03.2014r. w Inkubatorze Technologicznym w Słupsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu "ŁAJBA-2014", z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 9 ze Słupska. Zwycięzcy obu festiwali otrzymali nagrody - kotwice Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz zaproszenie na pokład jednostki urzędu m/s "Marzenka". Przedsięwzięciom tradycyjnie patronowała Liga Morska i Rzeczna.  31.03.2014 |   KONFERENCJA W KOŁOBRZEGU

     "Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego - perspektywa 2014-2020" to temat konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 marca b.r. w Kołobrzegu. Przedmiotem konferencji była najbliższa siedmioletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Zaprezentowano m.in. takie tematy jak: kierunki wspierania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, główne założenia Programu Horyzont 2020, fundusze strukturalne w Polsce 2014-2020, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Przedstawione zostały również założenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych województw nadmorskich. Konferencja objęta była patronatem honorowym Andrzeja Jakubowskiego - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  19.03.2014 |   UROCZYSTOŚCI W KOŁOBRZEGU

     W dniu 18 marca 2014r. w Kołobrzegu odbyły się uroczyste obchody 69 rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 roku. Przy Pomniku Zaślubin Polski z Morzem ślubowanie złożyła młodzież Ligi Morskiej i Rzecznej. Po złożeniu kwiatów uczestnicy zgromadzenia przeszli pod pomnik pierwszego Kapitana Portu Kołobrzeg - kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, na Skwer przy latarni morskiej. Uroczystość zakończyło spotkanie z kombatantami, uczestnikami walk o Kołobrzeg. W obchodach uczestniczyli m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina i Słupska.  18.03.2014 |   Konferencja prasowa z podpisania umowy z wykonawcą robót...

     W dniu 14 marca 2014 roku odbyła się konferencja prasowa związana z realizacją projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". Ten bardzo ważny projekt, dla wschodniej części terenów administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku, po długim okresie procedur przetargowych przechodzi w etap realizacji.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, podpisana przez Urząd Morski w Słupsku z WFOŚiGW w Gdańsku opiewa na wartość 160 992 350,30 zł. W ramach tych środków wykonane zostaną roboty projektowe i budowlane, pełniony będzie nadzór inwestorski, dokonano już zakupów inwestycyjnych oraz prowadzone są działania informacyjno - promocyjne.     czytaj więcej...


  12.03.2014 |    ZAKOŃCZENIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

      W związku z brakiem zalodzenia na akwenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku i nie prowadzenia akcji przeciwlodowej Dyrektor Urzędu informuje, że z dniem 12.03.2014 kończy się akcję przeciwlodową.     Dokument źródłowy


  26.02.2013 |   ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE OBSZARAMI PRZYBRZEŻNYMI

     "Turystyka na nadmorskich obszarach NATURA 2000 - nauka i praktyka" - to hasło VI Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w dniach 25-27.02.2014r. w Ustce. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Szczeciński, przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich. Konferencja poruszała problemy zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w Polsce w obszarach NATURA 2000. Podsumowano m.in. projekt "4 Pory Roku z Naturą 2000", którego celem była kampania edukacyjno-informacyjna. Z przedstawionych badań nt. świadomości ekologicznej turystów - których ok. 6 milionów przebywa w sezonie nad polskim morzem - wynika, że ponad 40% nie ma wiedzy w temacie obszarów chronionych NATURA 2000. Sporo miejsca w czasie konferencji poświęcono także zależności środowiska przyrodniczego od lokalnej polityki turystycznej w gminach. Konferencję zakończyły warsztaty terenowe w ośrodkach ekologicznych środkowego wybrzeża.


  25.02.2013 |   PODSUMOWANIE 22 FINAŁU WOŚP

     W dniu 25 lutego 2014r. w Urzędzie Miasta w Słupsku odbyło się podsumowanie 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztabu słupskiego. W czasie tegorocznej edycji w Słupsku zebrano łącznie kwotę 121.541,49 zł. Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie zagrał z orkiestrą. Największą kwotę wylicytowano za weekendowy pobyt w Latarni Morskiej w Jarosławcu - ponad 1.300 zł. W trakcie spotkania w ratuszu Prezydent Miasta Maciej Kobyliński wręczył podziękowania instytucjom i osobom zaangażowanym w tegoroczny finał. Podziękowania dla Urzędu Morskiego w Słupsku odebrał Tomasz Bobin - dyrektor naczelny.  17.02.2014 |    ZAWIESZENIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

      W związku z brakiem zalodzenia na akwenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku i nie prowadzenia akcji przeciwlodowej Dyrektor Urzędu zawiesza akcję przeciwlodową.     Dokument źródłowy


  14.02.2013 |   CHEMSEA

     W dniu 13.02.2014r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja podsumowująca projekt CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment). Celem tego projektu była ocena ryzyka związanego z bronią chemiczną zatopioną w Bałtyku. Trzyletni projekt zakończy się 8 marca. W jego trakcie wykonano 15 rejsów badawczych (z czego 5 zrealizowała strona polska). Przebadano obszar o powierzchni 1760 km2 i wykryto około 40 tys. obiektów podwodnych, z czego ponad 17 tys. ma cechy amunicji chemicznej.
Najważniejszymi osiągnięciami CHEMSEA było ujednolicenie metod analizy skażonych próbek wody, osadów dennych oraz tkanek (u ryb i mięczaków), a także unifikacja procedur detekcji rejonów skażonych. Powstał też model pozwalający ocenić, jak rozprzestrzenia się skażenie, gdyby spoczywająca na dnie broń chemiczna została naruszona. Zaktualizowano także mapy obszarów skażonych. Zebrane w ramach projektu informacje trafią do systemu GIS (Geograficzny System Informacji) i będą ogólnodostępne.
W projekcie brało udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Polski, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Liderem projektu był Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych na łączną kwotę ponad 4,5 mln euro. Słupski Urząd Morski podczas konferencji reprezentował Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi.


  12.02.2013 |   WSPÓŁPRACA Z MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ

     Plan współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej na rok 2014 został podpisany w dniu 11 lutego b.r. w Gdańsku. W ramach współpracy Urząd będzie przekazywać dane dotyczące m.in. zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, przeszukiwanie wraków statków czy też zarządzeń porządkowych. Prowadzona będzie wzajemna wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz naruszania przepisów w pasie technicznym. W sprawach pilnych całodobową wymianę informacji prowadzą: Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce i służba dyżurna operacyjna MOSG w Gdańsku. Plan podpisali: kontradmirał SG Piotr Stocki - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  11.02.2013 |   94 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

     W dniu 10 lutego 2014r. tradycyjnie w Pucku odbyły się uroczystości 94 rocznicy zaślubin Polski z Morzem. Pamięć o tym symbolu Generała Józefa Hallera z 1920 roku kultywuje Liga Morska i Rzeczna oraz Miasto Puck. Uroczystości rozpoczęło spotkanie na miejskim rynku, gdzie zostały wręczone wyróżnienia Ligi - Pierścienie Hallera. Następnie w miejscowej farze odbyła się koncelebrowana msza święta w intencji ludzi morza. Finał uroczystości miał miejsce w porcie rybackim, gdzie m.in. został złożony na wodach Zatoki Puckiej wieniec z pokładu śmigłowca W-3 z 43 Bazy Lotniczej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina.


  06.02.2014 |    Możliwość utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich

     W związku z zaplanowanymi na 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje o możliwości przesyłania przez zainteresowanych armatorów, na podstawie art. 15 § 3 ustawy Kodeks wyborczy, wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, obwody głosowania utworzyć można na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.

Obwody głosowania tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju), na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Obwody takie wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla siedziby armatora.


  28.01.2014 |    II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. "MORSKI ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI". Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Interpretacja tematu jest dowolna. Prace należy przesyłać pocztą, z dopiskiem "Konkurs plastyczny - DTM V" w terminie do 11 kwietnia 2014r. na adres organizatora. Szczegóły (w tym regulamin i karta zgłoszenia) na stronie internetowej www.mir.gov.pl.


  24.01.2014 |    KOMUNIKAT DOT. OBLODZENIA TORÓW WODNYCH

      W związku z wystąpieniem zalodzenia na torach wodnych i basenach portowych administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku informuję się o rozpoczęciu akcji przeciwlodowej.     Dokument źródłowy


  16.01.2014 |    SPOTKANIE ZE ŚRODOWISKIEM RYBACKIM

      Z inicjatywy Zrzeszenia Rybaków Polskich w dniu 14.01.2014r. w Urzędzie Miasta w Ustce odbyło się spotkanie poświęcone problemowi ograniczeń związanych z funkcjonowaniem strefy zamykanej dla żeglugi i rybołówstwa w obrębie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrekcja Urzędu Morskiego w Słupsku, szefostwo Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, burmistrz Miasta Ustka oraz wójt Gminy Postomino. Sprawa dotyczy głównie blokowania funkcjonowania przystani morskiej w Jarosławcu podczas działań prowadzonych na poligonie i zamykania strefy nr 6 dla potrzeb strzelnicy wojskowej. Jedynym sensownym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie nowej mniejszej strefy nr 6C, dla potrzeb samej strzelnicy. Rozwiązanie to jest akceptowane przez wszystkie strony, związane z działalnością w tym rejonie. Strefy ograniczenia dla żeglugi i rybołówstwa wprowadza rozporządzeniem Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Projekt taki został już przygotowany, procedury przeprowadzone przez stronę wojskową i aktualnie znajduje się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Dyrektor Urzędu Morskiego zobowiązał się wystąpić do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przyśpieszenie procedur i szybkie wprowadzenie decyzji w życie.


  15.01.2014 |    UMOWA O WSPÓŁPRACY

      W dniu 14 stycznia b.r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku została podpisana umowa o współpracy na 2014 rok pomiędzy Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej a słupskim Urzędem. Umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy m.in. w zakresie pomiarów hydrograficznych dla potrzeb opracowania map morskich i publikacji nautycznych oraz bezpieczeństwa żeglugi. Współpraca dotyczy także aktualizacji danych dotyczących wraków i utrzymania infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów od strony morza. Umowę podpisali: Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Andrzej KOWALSKI oraz Tomasz BOBIN Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  10.01.2014 |    OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNCH

      Urząd Morski w Słupsku informuje, że w związku z Procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 r." zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne     Dokument źródłowy


  02.01.2014 |    GRAMY Z ORKIESTRĄ

     12 stycznia 2014r. odbędzie się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to: "NA RATUNEK - na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów".
Urząd Morski w Słupsku tradycyjne zagra z Orkiestrą. W tym roku jest to szczególna "gra", albowiem na puszkach wolontariuszy motywem przewodnim jest latarnia morska, jeden z symboli naszej codziennej działalności. Wystawiamy na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-4 maja b.r.) w latarni morskiej w JAROSŁAWCU, wraz z wyżywieniem i atrakcjami w KRÓL PLAZA SPA. Dodatkowo 12 stycznia stowarzyszenie naszych latarników PRO MARI BALTICO zaprasza w godzinach 10.00 - 14.00 na Dzień Otwartych Latarni Środkowego Wybrzeża (Ustka, Jarosławiec, Darłowo i Gąski). Wstęp: wolne datki do puszek wolontariuszy WOŚP. Zapraszamy nad polski Bałtyk.


  02.01.2014 |    STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku). W okresie od 2 stycznia do 5 lutego 2014r. potrwają konsultacje społeczne projektu dokumentu. Projekt dokumentu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.srt-2020.pl . W załącznikach dokumentu dostępna jest m.in. lista projektów morskich, planowanych do realizacji do 2020 roku.
[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014