AKTUALNOŚCI
  19.08.2015|  ZAKUP DRONA DO URZĘDU

    W dniu 19 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na dostawę zestawu bezzałogowego do pomiarów lidarowych dla potrzeb Urzędu. Dostawcą i producentem zestawu jest firma FlyTech UAV Sp. z o.o. z Krakowa, model FENIX, rok produkcji 2015. W ramach dostawy wykonawca przeszkoli 8 osób z Urzędu w zakresie przygotowania pilotów dronów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Koszt zamówienia wynosi 274.782,00 zł. Termin realizacji umowy określono do dnia 16 grudnia 2015r. Dron wykorzystywany będzie w Urzędzie do monitoringu strefy brzegowej oraz tworzenia ortofotomap dla potrzeb realizacji statutowej działalności Urzędu.

  18.08.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI BRZEGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

    W dniu 18.08.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację zadania: "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim, km 319,814-320,184 oraz 320,184-320,414". Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego umocnienia z gwiazdobloków wraz z ich utylizacją, rozbiórkę i wykonanie nowego oczepu oraz wykonanie przed ścianką szczelną narzutu kamiennego dwuwarstwowego na podbudowie geotkaniny i materaca gabionowego. Prace rozpoczną się po 25 sierpnia b.r., a termin ich zakończenia przewidziano do 25 listopada 2015r. Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6.584.805,38 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach ustawy o ustanowieniu wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich.

  13.08.2015|  ŚLADY HISTORII NA PLACU BUDOWY

    Podczas realizacji inwestycji "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Ustka, Rowy i Łeba" wykonawca natknął się przy pracach podwodnych, związanych z układaniem progów podwodnych na elementy starej broni palnej, na wysokości miejscowości Rowy. Prace zostały wstrzymane na tym odcinku w dniu 8.08.b.r. W dniu 10.08.b.r. grupa nurków dokładnie sprawdziła teren na głębokości ok. 3,5m, stwierdzając większą ilość przedmiotów. W dniu 12.08.b.r. pod nadzorem słupskiego konserwatora zabytków i archeologów z Narodowego Muzeum Morskiego z Gdańska nurkowie przeprowadzili akcję wydobycia przedmiotów z wody. Ogółem wydobyto ponad 60 elementów pistoletów skałkowych, oraz drewniane elementy beczki, w której były prawdopodobnie złożone. Zdaniem specjalistów znalezisko pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przekazał znalezisko do laboratorium Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które sprawuje nadzór archeologiczny nad obszarami morskimi RP. Prace na tym odcinku zostały wznowione.

  06.08.2015|  ŚWIĘTO LATARŃ MORSKICH

    Urząd Morski w Słupsku oraz Stowarzyszenie LATARNIK we współpracy z Domem Kultury w Ustce i słupskim oddziałem Ligi Morskiej i Rzecznej zapraszają na tegoroczne Święto Latarń Morskich, które obchodzone będzie w dniu 15 sierpnia.
W tym roku gospodarzem jest latarnia morska w Ustce. Piknik latarnika rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 przy latarni morskiej. W programie m.in. konkursy plastyczny i marynistyczny, nauka rzemiosła garncarskiego, występ usteckiej orkiestry dętej oraz okolicznościowa poczta latarnika. W trakcie obchodów odsłonięta zostanie tablica z nadaniem nazwy "Skwer Latarnika" oraz poleru cumowniczego "Ludziom Morza". Od godziny 20.00 zapraszamy na V NOC LATARŃ MORSKICH. W tym czasie udostępnione do zwiedzania będą latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce. Wstęp wolny.

18 sierpnia 2002 roku na wniosek angielskiej organizacji kultywującej dziedzictwo i tradycje morskie obchodzono na całym świecie I Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Od tej pory świętuje się go dorocznie w trzeci weekend sierpnia. Od 2010 roku z inicjatywy Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na środkowym wybrzeżu organizowana jest także Noc Latarń Morskich.

  24.07.2015|  MUNDUROWE ŚWIĘTA W SŁUPSKU

    W dniu 24 lipca b.r. swoje święto obchodzili słupscy żołnierze i policjanci. Uroczysty apel odbył się z okazji święta w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. W tym dniu można było m.in. obejrzeć sprzęt bojowy będący na wyposażeniu , oraz zapoznać się z historią i tradycjami Brygady.
Z okazji święta Policji na terenie Komendy Miejskiej Policji odbył się festyn z pokazem sprzętu policyjnego. W trakcie uroczystej akademii wręczono funkcjonariuszom nominacje, odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia. W uroczystościach uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  20.07.2015|  Konferencja "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"

    W dniu 17 lipca 2015 roku odbyła się konferencja związana z zakończenie realizacji projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo". W trakcie konferencji zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z terenem objętym inwestycją od strony morza a następnie zapoznali się ze szczegółowym zakresem zrealizowanych prac budowlanych. Prezentacje dotyczące projektu przedstawili ze stronu Urzędu Morskiego w Słupsku Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża - pan Adam Meller - Kubica i ze strony Wykonawcy robót firny Budimex S.A. pan Krzysztof Narel. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Instytucji Wdrażającej projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz mediów. Całkowita wartość zakończonego projektu wyniosła 111 061 571,40 zł.


  10.07.2015|  PLAN URZĄDZENIA LASÓW PASA NADBRZEŻNEGO

    W dniu 10.07.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na wykonanie Planu Urządzenia Lasów Pasa Nadbrzeżnego w granicach administracji Urzędu na lata 2018-2027. Zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1993r. dla potrzeb ochrony wybrzeża lasy w tym pasie zostały przekazane w użytkowanie dla Urzędów Morskich. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie planu z programem ochrony przyrody, prognozą oddziaływania na środowisko i obszary NATURA 2000, mapą numeryczną i wniesieniem treści do bazy danych, z której korzystać będzie inspektorat w Słupsku oraz w terenie Obwody Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim, Darłowie, Ustce i Łebie. Wykonawcą planu - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest TAXUS UL Sp. z o.o. z Warszawy. Końcowy termin realizacji zadania określono na 15.11.2017r. Całkowity koszt wynosi 417.916,00 zł.


  30.06.2015|  ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

    W dniu 27 czerwca b.r. Szczecin był gospodarzem Światowego Dnia Hydrografii, organizowanym przez Urząd Miasta Szczecin, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz Urząd Morski w Szczecinie. Obchody rozpoczęły się od zwiedzania jednostek hydrograficznych Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego, szczecińskiej Akademii Morskiej oraz firm hydrograficznych. W trakcie uroczystości odbył się dynamiczny pokaz jednostek i sprzętu hydrograficznego. W ramach obchodów odbyły się warsztaty z oprogramowania hydrograficznego QPS Qimera. W Akademii Morskiej zorganizowano konferencję z tematyki hydrograficznej.  30.06.2015|  JUBILEUSZ URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

    W dniu 26 czerwca 2015r. w Gdyni na pokładzie promu Stena Spirit odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu Morskiego w Gdyni. Historia sięga 2 kwietnia 1920 roku, kiedy to powołano Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie, tworząc początki polskiej administracji morskiej. W maju 1927r. Urząd przeniesiono do Gdyni, a w marcu 1928 roku przekształcono go w Urząd Morski. Aktualnie administracja morska realizuje swoje zadania na bazie 3 urzędów: w Gdyni, w Słupsku oraz w Szczecinie. Jubileuszową galę prowadził osobiście Dyrektor gdyńskiego Urzędu kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski. W drugiej części zaproszeni goście wspólnie obserwowali ćwiczenia antyterrorystyczne na wodach zatoki Gdańskiej z udziałem załogi promu oraz sił Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, Policji, służby SAR oraz Służby Celnej.  24.06.2015|  URZĄD NAGRODZONY W KONKURSIE BUDOWA ROKU

   W dniu 23 czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się podsumowanie jubileuszowej 25 edycji konkursu Budowa Roku 2014. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Nagrodę pierwszego stopnia i tytuł Budowa Roku 2014 otrzymał Urząd Morski w Słupsku w kategorii obiekty oceniane indywidualnie (obiekty inżynierskie) za realizację inwestycji Ochrona Brzegów Morskich na Wschód od Portu Darłowo. Nagrodzeni zostali także główny wykonawca konsorcjum firm Budimex SA Warszawa i Ferrovial Agroman SA Madryt oraz jednostka projektowa Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych z Gdańska. W gronie laureatów znajdują się m.in. takie inwestycje jak: Filharmonia Szczecińska, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena Kraków, Silver Tower Center we Wrocławiu czy też Centrum Solidarności w Gdańsku.


  22.06.2015|  FESTYN EDUKACYJNY

    W ramach promocji projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego"- realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Urząd Morski w Słupsku jest organizatorem cyklu festynów edukacyjnych. Pierwszy z nich odbył się w dniu 20 czerwca b.r. w Mielnie. Festyn obfitował w liczne konkursy, gry i zabawy. Przy sprzyjającej pogodzie najbardziej zainteresowane zabawą były dzieci z miejscowych szkół. Kolejne festyny zaplanowano w Jarosławcu 5 lipca (ul. Nadmorska 28 - w godz. 11.00-14.00) oraz w Ustroniu Morskim 11 lipca (ul. Polna 3 - w godz. 14.00-17.00).  16.06.2015|  PRZEKAZANIE POJAZDÓW

    W dniach 27 maja 2015 r. i 08.06.2015 r. w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Urzędów Gminy w Postominie i Smołdzinie samochodów terenowych marki SSANGYONG ACTYON SPORTS na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). Pojazdy zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową.

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Jarosław Michałek (Starszy Inspektor ds. Transportu), Roman Maciąg (Starszy Inspektor ds. Majątkowych). Z ramienia Urzędu Gminy Postomino odbioru pojazdu dokonał Piotr Grzejszczak, a z ramienia Urzędu Gminy Smołdzino odbioru pojazdu dokonał Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach.

Urząd Gminy w Postominie zadeklarował, iż otrzymany pojazd będzie wykorzystywany przez całodobowe służby dyżurne w ramach działań ratowniczo gaśniczych. Natomiast Urząd Gminy w Smołdzinie otrzymany pojazd będzie wykorzystywał na bieżące potrzeby.

  12.06.2015|  SPOTKANIE INFORMACYJNE URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

    Urząd Morski w Słupsku wraz z Urzędem Miasta Łeba zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

Temat spotkania - "Spotkanie informacyjne Urzędu Morskiego w Słupsku w sprawie postępu prac na projekcie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", wraz z określeniem utrudnień w użytkowaniu plaży w okresie sezonu wakacyjnego 2015 r. dla odcinka plaży w Łebie".

Spotkanie odbędzie się dnia 18.06.2015 r. godz. 17.00 w bibliotece miejskiej.
  11.06.2015|  Łeba miejscem zdjęć do filmu "Maria Curie"

    Plaża w Łebie, dzięki przychylności Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, była miejscem zdjęć do nowego filmu o życiu naszej dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Zdjęcia, oprócz Łeby, Krakowa i Łodzi będą realizowane również w Paryżu, Brukseli i Monachium. Obok Karoliny Gruszki, której powierzono rolę główną, z polskich aktorów wystąpią także: Izabela Kuna (siostra Marii, Bronisława), Daniel Olbrychski (Emile Amagat, wielki przeciwnik uczonej) i Jan Frycz. Ponadto w obsadzie filmu znajdują się aktorzy francuscy, m. in. Charles Berling, który zagra Pierre’a Curie, Fabrizio Rongione i Andre Wilms oraz niemieccy (Sabin Tambrea, Samuel Finzi). Reżyserką filmu jest Maria Noëlle z Francji, operatorem Artur Reinhart, za zdjęcia odpowiada polski operator Michał Englert.
Premiera filmu zaplanowana jest na rok 2016.  05.06.2015|  SPOTKANIE INFORMACYJNE URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

    Urząd Morski w Słupsku wraz z Urzędem Miejskim w Ustce zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

Temat spotkania - Spotkanie informacyjne Urzędu Morskiego w Słupsku w sprawie postępu prac na projekcie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", wraz z określeniem utrudnień w użytkowaniu plaży w okresie sezonu wakacyjnego 2015 r. dla odcinka plaży w Ustce".

Spotkanie odbędzie się dnia 10.06.2015 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Ustce sala nr 101.
  02.06.2015|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH - ROWY II

    Zakończone zostało kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach "zaprojektuj-wybuduj" przy projekcie "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy - etap II".
W ramach inwestycji zostanie kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytku opaski brzegowej wraz z dwoma zejściami na plażę i jednym zjazdem dla osób niepełnosprawnych o długości ok. 260 mb oraz ze zjazdem technicznym z korony opaski o długości 40 m (łącznie 300 mb konstrukcji), narzut antyerozyjny opaski i zjazdu z kamienia łamanego na długości 300 mb, ostrogi brzegowe drewniane w ilości 3 szt. o długości 150 mb każda. Dodatkowo zostanie zaprojektowana i wykonana modernizacja ostrogi portowej zachodniej o łącznej długości 110 mb, w tym 60 mb rozbiórki starej konstrukcji z powtórnym wykonaniem na ściance szczelnej (wraz z narzutem antyerozyjnym z kamienia łamanego od strony zachodniej) i 50 mb wydłużonej ażurowej na fundamencie palowym. Wykonawcą robót jest firma NAVIMOR-INVEST S.A. z Gdańska. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 13 listopada 2015r. Koszt robót wynosi 16.485.542,40 zł.
Zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". pobierany będzie w ramach utrzymania torów podejściowych do portów Łeba, Darłowo i Kołobrzeg. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30 czerwca 2015r.


  02.06.2015|  ROBOTY CZERPALNO-REFULACYJNE

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd. W 2015 roku sztuczne zasilanie brzegów zostanie przeprowadzone na 4 odcinkach. W Łebie zostanie zasilony odcinek 300 m plaży wschodniej a wykonawcą prac jest Marine Sailor s.c. z Łeby. Pozostałe 3 zadania będzie realizować konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. Zasilanie zostanie wykonane po stronie wschodniej w Darłowie na odcinku 300 m , w Kołobrzegu na odcinku 300 m (na wysokści Bulwaru Szymańskiego) oraz w Ustroniu Morskim (m. Sianożęty) na odcinku 1400m. Łączna kubatura sztucznego zasilania wynosi 157 tys. m3 . Koszt planowanych prac wynosi 8.759546,00 zł. Głównym źródłem finansowania jest Wieloletni Program Ochrony Brzegów Morskich (w przypadku Ustronia Morskiego) oraz wydatki bieżące Urzędu. Refulat pobierany będzie w ramach utrzymania torów podejściowych do portów Łeba, Darłowo i Kołobrzeg. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30 czerwca 2015r.  02.06.2015|  REMONT NAWIERZCHNI NA PRZYSTANI W UNIEŚCIU

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu". W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem. Wykonane zostaną ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości 200m. Kolejnym elementem jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wpiętego do istniejącego odbiornika w drodze gminnej. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. z Gdańska. Termin realizacji umowy wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 290.361,35 zł.  02.06.2015|  ŚWIĘTO UCZELNI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

    Dnia 29 maja 2015r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Akademii Pomorskiej, z którą od wielu lat współpracuje Urząd Morski w Słupsku. Program uroczystości zawierał wystąpienia JM AP dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda i zaproszonych gości, promocję pracy doktorskiej oraz wręczenie medali za długoletnią pracę. Uroczystość zakończyło Gaudeamus igitur, odśpiewany przez chór akademicki. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.
  29.05.2015|  ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

    W dniu 29 maja b.r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyły się uroczyste obchody 24 rocznicy powstania Straży Granicznej. Gospodarzem święta był Morski Oddział Straży Granicznej. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, medale, akty mianowań oraz wyróżnienia. W specjalnej prezentacji gościom przybliżona została postać patrona Morskiego Oddziału SG – pułkownika Karola Bacza. Spotkanie ubarwiła morskim repertuarem orkiestra reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W imieniu administracji morskiej życzenia jubilatowi złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  29.05.2015|  INWESTYCJA W PORCIE ŁEBA

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba”. W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się wykonanie 36 metrów nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej, o projektowanej rzędnej 1,5 m n.p.m. Wykonana zostanie także podbudowa z frakcjonowanego kruszywa filtracyjnego. Powierzchnia nabrzeża zostanie umocniona w formie kątowej płyty żelbetowej. Zamontowany zostanie system odbojowy oraz wymienione zostaną drabinki ratownicze. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2015r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Hydro-Dróg z Koszalina. Wartość inwestycji wynosi 411.447,72 zł.


  25.05.2015|  WALNE ZEBRANIE LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

    W dniu 28 maja b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku. Słupski Oddział działa od września 2009 roku i aktualnie w jego strukturze funkcjonuje 6 kół. W trakcie zebrania wybrano nowy zarząd. Funkcję prezesa nadal pełnił będzie Jan Wild - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych z Kobylnicy. Wiceprezesami zostali: Marian Jarczyński oraz Waldemar Parus (pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku). Wybrano także delegatów na zjazd krajowy Ligi, który odbędzie się jesienią bieżącego roku.
  25.05.2015|  OBCHODY DNIA STRAŻAKA

    Zachodniopomorskie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się 23 maja 2015r. w Kołobrzegu. Po mszy świętej w Bazylice Konkatedralnej uczestnicy w pochodzie przeszli do portu, na plac przy pomniku komandora Stanisława Mieszkowskiego. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2015 roku obchodzone jest 20-lecie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce.
  21.05.2015|  KONFERENCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

    W dniach 21-22 maja b.r. w Darłowie odbyła się konferencja podsumowująca działalność zachodniopomorskiej sieci lokalnych grup rybackich. W trakcie spotkania zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie w okresie programowania 2007-2013, oraz omówiono kierunki działania w nowej perspektywie 2014-2020. Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska przedstawił prezentację na temat ochrony brzegów morskich realizowanych przez Urząd w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z tematów obrad była prezentacja projektu pn. „Budowa międzynarodowego szlaku rowerowego R10 (EV10,EV13)”, jako regionalnego produktu turystyki aktywnej. Trasa tego szlaku ma przebiegać przez całe polskie wybrzeże. Podpisano także list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Jednym z partnerów projektu jest Urząd Morski w Słupsku.


  19.05.2015|  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

    W dniu 19 maja b.r. w Urzędzie Miasta w Słupsku zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy: Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Urzędem Morskim w Słupsku. W ramach porozumienia mają być podejmowane wspólne działania na rzecz krzewienia edukacji morskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania chlubnych regionalnych tradycji związanych ze zdobywaniem kwalifikacji marynarskich. Strony zobowiązały się do podjęcia działań promujących tradycje morskie oraz współczesne oblicze działalności administracji morskiej w środowisku szkolnym.  19.05.2015|  SZKOLENIE OBRONNE

    W dniu 18 maja b.r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione zostały zadania Urzędu Morskiego w funkcjonowaniu państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa. Kolejnym tematem była bezpieczna eksploatacja systemu teleinformatycznego w urzędzie z uwzględnieniem informacji niejawnych w planowaniu operacyjnym. W części praktycznej - we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - przećwiczone zostało współdziałanie elementów zarządzania kryzysowego w likwidacji symulowanego zdarzenia (wyrzut na plażę beczki z iperytem) na terenie Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustce. W ćwiczeniu uczestniczyła specjalistyczna jednostka chemiczna PSP z Gdyni.


  08.05.2015|  RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

    Urząd Morski w Słupsku uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertą.
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl.


  04.05.2015|  GOŚCIE Z ORKIESTRY

    11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie przeznaczone było dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie wystawił na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-3 maja b.r.) w latarni morskiej w Jarosławcu, we współpracy z centrum KRÓL PLAZA SPA z Jarosławca.
W tym roku licytację wygrał Pan Jacek Rduch z Wałbrzycha, który wraz ze znajomymi przyjechał nad polski Bałtyk w majowy weekend. W dniu 1 maja b.r. z gośćmi spotkał się Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Zauroczeni miejscem pobytu goście zapowiedzieli udział w licytacji w kolejnym finale Orkiestry.


  29.04.2015|  ROBOTY CZERPALNE NA 2015 ROK

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne w portach administrowanych przez Urząd w 2015 roku. Roboty mają na celu utrzymanie parametrów torów wodnych, żeglowności w poszczególnych portach. W portach Darłowo (ilość urobku 11 tys. m3) i Kołobrzeg (6 tys. m3) roboty prowadzić będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. W porcie Ustka (7,5 tys. m3) wykonawcą jest Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu, natomiast w porcie Łeba (10 tys. m3) Marine Sailor S.C. z Łeby. Prace prowadzone będą po sezonie letnim w terminie od 1 września do 18 grudnia. Łączny koszt robót czerpalnych wraz z pobraniem i zbadaniem próbek urobku wynosi 1.510.840,00 zł. W mniejszych portach Urząd prowadzi prace własnymi siłami, pogłębiarką "Omułek" w Dźwirzynie oraz "Belona" w Rowach.


  28.04.2015|  NOWY TERMINAL W PORCIE DARŁOWO

    W dniu 27.04.2014r. w darłowskim porcie odbyła się uroczystość otwarcia terminala pasażerskiego wraz z całorocznym Biurem Obsługi Turystycznej w Darłówku. Inwestycja została zrealizowana w ramach założeń projektu Interface Plus. Jej beneficjentem jest Miasto Darłowo. Jednocześnie zainaugurowano sezon bezpośrednich międzynarodowych połączeń Darłowa z duńską wyspą Bornholm. W dniu 28 kwietnia odbył się pierwszy w tym sezonie rejs z Darłowa do Nexo na pokładzie katamaranu „JANTAR” Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej
  28.04.2015|  ZAKOŃCZENIE ROBÓT NA POLIGONIE

   Zgodnie z terminem zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku. Projekt był współfinansowany ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ochroną objęte zostały 4 odcinki, o łącznej długości 4,5 km. Na tych odcinkach zbudowane zostały opaski brzegowe o konstrukcji ziemnego wału przeciwsztormowego wraz z obrzutem kamiennym po stronie odmorskiej, z drogą inspekcyjną na szczycie. Opaski mają charakter typu lekkiego (2400m) oraz typu ciężkiego (2100m). Pracami remontowymi objęto także 18 dróg dojazdowych (ok. 5km) oraz wykonano 16 zjazdów technicznych. W ramach rozpoznania saperskiego wydobyto i zutylizowano prawie 2000 niewypałów i niewybuchów. Wykonawcą zadań projektowo-budowlanych była firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Nadzór inwestorski pełniło konsorcjum EKO-INVEST S.A. ze Szczecina i DEVELOPMENT DESING Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość całego projektu stanowi kwota 52.378.501,58 zł. W dniu 27 kwietnia b.r. na terenie Poligonu odbyła się prezentacja zrealizowanych robót budowlanych. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Minister Dorota Pyć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.


  27.04.2015|  CZAS MATUR

    W dniu 24 kwietnia b.r. w Zespołach Szkół Morskich w Kołobrzegu i Darłowie odbyły się uroczystości pożegnania absolwentów, tegorocznych maturzystów. Mury szkoły w Kołobrzegu opuszcza 113 absolwentów a 84 w Darłowie. Przed nimi najważniejszy egzamin w dorosłe życie – matura, która rozpoczyna się już w poniedziałek 4 maja. Wszystkim „Morsakom” dyrekcja i pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku życzą przysłowiowego „połamania piór”!
  20.04.2015|  Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

    W dniu 27.04.2014r. została upubliczniona prezentacja z Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej
Więcej szczegółów na stronie: Budowa infrastruktury

  09.04.2015|  10 LAT PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH

   W dniu 8 kwietnia 2015r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się konferencja pn. "Inwestycje w dobro wspólne - 10 lat programu ochrony brzegów morskich", z udziałem posłów, senatorów, przedstawicieli administracji morskiej i samorządów gmin nadmorskich. Program ochrony brzegów morskich został ustanowiony w 2003 roku z uwagi na zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego. Obecnie upływa 10 lat od rozpoczęcia działań z zakresu ochrony brzegu morskiego prowadzonych przez administrację morską w ramach programu. Celem konferencji było przedstawienie dorobku urzędów morskich w zakresie ratowania wybrzeża oraz adaptacji do prognozowanych zmian klimatu. W trakcie konferencji poszczególne urzędy morskie przedstawiły prezentacje, obrazujące działania inwestycyjne w ramach programu w ostatnich 10 latach. W hallu Senatu zaprezentowana została także wystawa fotograficzna, obrazująca wybrane inwestycje na polskim wybrzeżu, zrealizowane w ramach programu.


  09.04.2015|  SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI M.KOPAŃ

    Urząd Morski w Słupsku podpisał w dniu 8 kwietnia b.r. umowę na zadanie "Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Darłowo". Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem umowy są prace zasilające brzeg morski na wysokości miejscowości Kopań, na odcinku 800m - od Jeziora Kopań w kierunku Darłówka Zach. (km 267,500-268,300). Miejscem poboru urobku do sztucznego zasilania będzie tor podejściowy do Portu Darłowo. Szacunkowa kubatura urobku wynosi ca 55 tys. m3. Wykonawcą prac - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska. Planowany termin realizacji umowy 30.06.2015r. Koszt realizacji zadania wynosi 2.253.680,00 zł (brutto).

[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2015