AKTUALNOŚCI
  15.09.2014|  TABLICE EDUKACYJNE

      Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na "Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej". W ramach zamówienia wykonane zostaną tablice w ilości: 50 szt. (130x180 cm - orientacja pozioma), 66 szt. (70x100 cm - orientacja pozioma) oraz 92 szt. (70x100 cm - orientacja pionowa). Tablice zamontowane zostaną w pasie przybrzeżnym w części Województwa Zachodniopomorskiego, administrowanej przez Urząd. Wykonawcą zlecenia jest Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Wartość zamówienia wynosi 156.126,36 zł. Termin realizacji określono na 10 listopada 2014r. Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tablice edukacyjne pojawią się również w części Województwa Pomorskiego. W tym przypadku zostaną sfinansowane w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Łeba, Rowy, Ustka" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją wdrażającą jest WFOŚiGW w Gdańsku.


  12.09.2014|  ŚLEDŹ A SPRAWA POLSKA

     „Dziedzictwo – źródło tożsamości” – to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Jednym z wydarzeń tych obchodów była konferencja popularnonaukowa „Śledź a sprawa polska”, która odbyła się 12 września b.r. w Kołobrzegu. Podczas spotkania w Marinie Solnej uczestnikom przybliżono znaczenie i rolę śledzi, zarówno w aspekcie kulturowym, historycznym jak i ekonomicznym. Zaprezentowano także szlaki turystyczne związane z tą najpopularniejszą rybą. W trakcie konferencji odbył się również pokaz sztuki kulinarnej, której głównym bohaterem był śledź.


  08.09.2014|  MEMORIAŁ ZBYSZKA ŻYNISA

     W dniu 6 września b.r. w Słupsku rozegrano czwartą edycję Międzynarodowego Memoriału Zbyszka Żynisa, byłego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku, znanego działacza społecznego. Tradycyjnie zmagania sportowe toczyły się w piłce nożnej mężczyzn i koszykówce kobiet. Reprezentacja Urzędu ze zmiennym szczęściem zagrała w piłkę nożną, zajmując w ostatecznej kwalifikacji czwarte miejsce. Ale nie miejsce było najważniejsze. Dobra zabawa i pamięć o naszym koledze były górą.
  05.09.2014|  MARYNARSKIE UROCZYSTOŚCI W USTCE

     95 rocznicę utworzenia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz 10 rocznicę Szkoły Podoficerskiej MW obchodzono 5 września b.r. w Ustce. Uroczystość odbyła się w usteckim porcie, z ceremoniałem wojskowym i asystą kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz udziałem okrętu ORP „Gardno”. Święto było również okazją do otwarcia na terenie Centrum nowego obiektu szkoleniowego – systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej „Śnieżnik”.
  03.09.2014|  MODERNIZACJA DALB CUMOWNICZYCH W PORCIE ROWY

      W dniu 3 września b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację projektu "Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy". Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dalb cumowniczych w Porcie Rowy w warunkach otwartego morza, a także oddanie do użytkowania wykonanych konstrukcji morskich budowli hydrotechnicznych. Zakres obejmuje wyrwanie starych i wykonanie z montażem nowych dalb cumowniczych. Nowe dalby usytuowano w odległości 81 m od głowicy falochronu wschodniego oraz w odległości 109 m od głowicy falochronu zachodniego. W wyniku procedur przetargowych wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Koszt inwestycji wynosi 1.418.432,63 zł. Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2015r.


  29.08.2014|  PRZEBUDOWA OSTRÓG W DŹWIRZYNIE I USTRONIU MORSKIM

     W dniu 29.08.2014r. w Dźwirzynie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na roboty budowlane zadania nr. 2 „Przebudowa i rozbudowa ostróg w Dźwirzynie i Ustroniu Morskim”. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie starych i wbudowanie nowych ostróg: w Dźwirzynie 3 szt. typu „I” oraz 5 szt. typu „T” a w Ustroniu Morskim 3 szt. typu „I”. Koszt inwestycji wynosi 8.189.720,72 zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu nieograniczonym – jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2015r.


  26.08.2014|  ANEKS NA OCHRONĘ BRZEGÓW NA WSCHÓD OD PORTU DARŁOWO

     W dniu 26 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (instytucja wdrażająca) do umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podstawowy zakres robót budowlanych został już zakończony w maju 2014r. Aneks przewiduje realizację trzech dodatkowych zadań: wykonanie prac budowlano-montażowych kleszczenia ostróg typu „T”, podniesienie rzędnej korony wału (w starej części) oraz wykonanie prac refulacyjnych (sztuczne zasilanie o kubaturze ok. 50 tys. m3). Zakładana wartość dodatkowych prac wynosi ogółem 5.376.595,90 zł. Wykonawcy prac wyłonieni zostaną w procedurze prawa zamówień publicznych. Planowany termin wykonania prac określono na 31 maja 2015r.


  25.08.2014|  PIKNIK LOTNICZY

     Z okazji Święta Lotnictwa w dniu 22 sierpnia b.r. na lotnisku w Darłowie odbył się Piknik Lotniczy, zorganizowany przez Miasto Darłowo oraz 44 Bazę Lotnictwa Morskiego. Tego dnia lotnisko w Darłowie odwiedziło ponad 7 tysięcy osób. Można było z bliska obejrzeć samoloty i śmigłowce lotników morskich a także specjalistyczne wyposażenie jednostki. Swój sprzęt zaprezentowali również: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna, Policja Zachodniopomorska, Żandarmeria Wojskowa oraz Aeroklub Słupski. W ramach pikniku można było również zwiedzić cumujące w darłowskim porcie okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: ORP "Drużno" oraz kuter transportowy KTr 853.


  21.08.2014|  Ochrona brzegów morskich pobrzeża koszalińskiego - zadanie IV i V

      W dniu 21 sierpnia 2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - na realizację robót budowlanych projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie IV i V", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zadanie IV obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i budowę falochronu osłonowego na przetoce Jeziora Jamno. Koszt robót wynosi 17.744.238,30 zł. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania V jest zaprojektowanie i budowa opaski brzegowej narzutowej na przetoce Jeziora Jamno. Koszt tej inwestycji wynosi 4.672.923,75 zł. Wykonawcą zadania IV i V jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji inwestycji określono na 30 czerwca 2015r.


  16.08.2014|  ŚWIĘTOWALI LATARNICY

     Za nami doroczne Święto Latarni Morskich. W dniu 16 sierpnia b.r. środkowo-pomorskie obchody odbyły się w Jarosławcu. Stowarzyszenie LATARNIK przy znacznym wsparciu Gminy Postomino przygotowało szereg atrakcji, dla licznie przybyłych mieszkańców i wczasowiczów. Były konkursy rysunkowe i wiedzy marynistycznej, liczne koncerty, pokazy sztuki garncarskiej oraz rzeźbienie latarni w drewnie za pomocą piły łańcuchowej. Tradycyjnie zadziałała poczta latarnika, wydając widokówki z okolicznościowym stemplem. Całość obchodów uwieńczyła IV Noc Latarni Morskich. Tysiące turystów odwiedziło latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce.  14.08.2014|  ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

     Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Słupsku na terenie 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Po uroczystym apelu - zakończonym defiladą pododdziałów - goście i mieszkańcy Słupska mogli obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu Brygady, w ramach Dnia Otwartych Koszar. W imieniu administracji morskiej życzenia żołnierzom i pracownikom wojska złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  11.08.2014|  FESTIWAL DORSZA I FLĄDRY

    Pod hasłem "Wielki Przypływ" w dniach 9-10 sierpnia 2014r. w Dźwirzynie odbyła się piąta edycja Festiwalu Dorsza i Flądry. Główny organizator Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych z Kołobrzegu w ten sposób od lat propaguje modę na spożywanie ryb morskich. W tegorocznej edycji swoje przepisy proponowali znani kucharze Ryszard Pilecki i Grzegorz Łapanowski. Pierwszego dnia królem amfiteatru był dorsz - pod różną postacią, natomiast drugiego dnia królową była flądra. Prezentacjom kulinarnym towarzyszyły liczne konkursy i występy artystyczne.  07.08.2014|  Komitet Sterujący Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

     W dniu 7.08.2014r. w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego. Komitet zarządza projektem opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na poziomie strategicznym oraz podejmuje wszelkie związane z tym decyzje. Plan stanowi podstawowy dokument planistyczny, mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzyka powodziowego. Plan m.in. ma wyznaczyć obszary zagrożenia powodziowego, zbudować system prognozowania, określić odpowiednie przepisy budowlane oraz opracować plan zarządzania kryzysowego. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu planu do przyjęcia przez Radę Ministrów i przekazanie raportu z opracowania do Komisji Europejskiej planowane jest na grudzień 2015r. W skład Komitetu Sterującego wchodzą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.

  06.08.2014|  PIRAT STANĄŁ PRZED BOSMANATEM W ROWACH

     W dniu 6 sierpnia 2014r. przed Bosmanatem Portu w Rowach stanęła rzeźba pirata. Oficjalnie Anna Sobczuk-Jodłowska (Wójt Gminy Ustka) oraz Jadwiga Fudala (Sołtys m.Rowy) przekazały Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku „Pirata”, w podziękowaniu za podejmowane działania Urzędu na rzecz ochrony brzegów morskich w miejscowości Rowy. Rowy są objęte projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”.  04.08.2014|  ANEKS DO UMOWY

     Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego podpisał w dniu 4 sierpnia 2014r. w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w m. Rowy opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową 3 dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce. Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.


  02.08.2014|  UROCZYSTOŚĆ W STILO

     2 sierpnia 2014r. na latarni morskiej w Stilo uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Romualdowi Łozickiemu, wieloletniemu kierownikowi tej latarni, który zmarł w 2012r. Inicjatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy współudziale Urzędu Morskiego w Gdyni. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz z delegacją Stowarzyszenia „Latarnik” - przedstawicielami z latarni morskich z Gąsek, Darłowa, Jarosławca i Ustki.
  02.08.2014|  BEZPIECZNIE NAD WODĄ

     Ćwiczenia ratownictwa morskiego pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą” przeprowadzono 2 sierpnia 2014r. w Łebie, na plaży wschodniej oraz w kanale portowym. Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć w akcji tych, którzy na co dzień są w gotowości, aby w razie potrzeby nieść pomoc na morzu jej potrzebującym. Scenariusz ćwiczeń został zrealizowany przy udziale jednostek Marynarki Wojennej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku, Powiatowej państwowej Straży Pożarnej z Lęborka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Morskiego w Słupsku.


  22.07.2014 |   OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

     Urząd Morski w Słupsku zakończył procedury przetargowe na dwa (z siedmiu) zadania projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.2). Zadanie nr 1 obejmuje budowę opaski brzegowej narzutowej w miejscowości Chłopy, o długości 320 mb na zachód od przystani morskiej. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.192.321,59 zł. Termin realizacji - 30 czerwca 2015r. Zadanie nr 3 dotyczy przebudowy i rozbudowy ostróg w Dźwirzynie (2 ostrogi proste i jedna typu "T" - o długości 110m, na odcinku 300 m w km 342,9-343,2) i Jarosławcu (7 ostróg typu "T", 6szt. po 110m i jedna 75m - na odcinku 675 mb na wschód od przystani morskiej). Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 4.686.300,00 zł. Termin realizacji 30 czerwca 2015r. Pozostałe 5 zadań projektu znajduje się w fazie procedur przetargowych.

  04.07.2014|  XAVER WRÓCIŁ NA FALOCHRON

     Gwiazdoblok o masie 5 ton, który w czasie sławetnego sztormu Ksawery w dniu 6 grudnia 2013r. został siłami natury wyrzucony od strony odmorskiej na falochron wschodni w Porcie Darłowo - po remoncie nawierzchni falochronu, którą znacząco uszkodził - stanął w miejscu, gdzie znalazł się owego czasu. Zgodnie z przyjętym nazewnictwem otrzymał nazwę "XAVER". Na gwiazdobloku zamontowana została tablica z informacją. Oprócz pewnej atrakcji turystycznej ma on przede wszystkim stanowić "symbol potęgi żywiołu - ku przestrodze próbujących z nim igrać".  02.07.2014|  POD ŻAGLAMI ZAWISZY

     S/y "Zawisza Czarny" (szkuner sztakslowy) - jacht morski Związku Harcerstwa Polskiego odwiedził porty środkowego wybrzeża w Kołobrzegu i Ustce. Była to wizyta z cyklu "Muzycy dla Zawiszy". Podczas postoju w portach jacht był udostępniony do zwiedzania. Goście mogli posłuchać szant, kupić pamiątki związane z jednostką oraz zasilić symboliczną puszkę na remont jachtu. Kapitana Andrzeja Kałamaja i jego załogę na pokładzie w Porcie Ustka odwiedził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  30.06.2014 |   FESTIWAL ŻAGLI ISSA 2014

     Port Darłowo w dniach 26-28.06.2014r. był areną bałtyckiej inauguracji Festiwalu Żagli, której głównym organizatorem jest Federacja Szkół Żeglarskich ISSA. Załogi jachtów rywalizowały w dwóch turach wyścigów regatowych, na wschód od Portu Darłowo. Z okazji tego wydarzenia uruchomiony został buczek portowy, usytuowany u nasady falochronu wschodniego. Ciekawostką regat było pojawienie się na starcie jachtu "Goliat" - odrestaurowanego w ramach projektu pn. "Goliat - Kuźnią Charakterów". Regatom towarzyszyły występy w marinie licznych zespołów szntowych.  30.06.2014 |   WAKACJE

     W dniu 27 czerwca 2014r. zakończył się rok szkolny 2013/2014. Uroczystości odbyły się m.in. w Zespołach Szkół Morskich w Darłowie i Kołobrzegu, które kształcą przyszłe kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Podczas uroczystości w Darłowie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wyróżnił upominkami uczniów, którzy w tym roku szkolnym odbywali praktyki w Urzędzie Morskim. Podziękowania i upominki otrzymała również załoga statku szkolnego m/t "Franek Zubrzycki II', za współpracę i promocję "morskości" środkowego wybrzeża.
  26.06.2014 |   PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE ŁEBA

     W dniu 26.06.2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą na "Przebudowę Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - etap II". Zakres przebudowy obejmuje m.in. rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 73m z zabezpieczeniem ściągów nową hydroizolacją, wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża, na całej długości nabrzeża (223m) - umocnienie dna, montaż odbojnic gumowych oraz modernizacja sieci energetycznej wraz z oświetleniem. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość zaplanowanych prac wynosi 1.150.202,91 zł (brutto). Planowany termin zakończenia - 15 grudnia 2014r.

  25.06.2014 |   KRAJOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

     W związku z obchodami Krajowego Dnia Hydrografii w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w portach Darłowo i Ustka zostaną udostępnione do zwiedzania jednostki hydrograficzne Urzędu Morskiego w Słupsku „Hydrograf - 1 i Hydrograf - 2. W porcie Darłowo jednostka Hydrograf - 1 będzie zacumowana przy nabrzeżu Kołobrzeskim naprzeciwko Kapitanatu Portu Darłowo. Jednostka Hydrograf - 2 zacumowana będzie przy nabrzeżu Kołobrzeskim w porcie Ustka.
  23.06.2014 |   PARAFINA NA PLAŻY

     W dniu 21 czerwca b.r. w godzinach porannych morze wyrzuciło na plażę grudki parafiny. Zdarzenie miało miejsce na odcinku od m. Wicie do m. Mielno (km 261-294,5). Dzięki podjęciu szybkich działań przez Urząd Morski w Słupsku, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Urząd Miasta Darłowo oraz Urzędy Gmin Darłowo i Mielno do godz. 17.00 substancja została zebrana z plaży i zeskładowana w placówkach obchodów ochrony wybrzeża. Całość zostanie przekazana specjalistycznej firmie, celem jej utylizacji. Plaża na tym odcinku jest czysta i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia jak i środowiska naturalnego.


  23.06.2014 |   NADMORSKI ZLOT CIĄGNIKÓW W ŁAZACH

     Łazy (Gmina Mielno) były areną otwarcia sezonu turystycznego 2014. Z tej okazji w dniach 19-21.06.2014r. odbył się tam Pierwszy Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. Nad morze zjechało ponad 50 zabytkowych ciągników z całej Polski. Oprócz licznych prezentacji odbyła się także parada na trasie Łazy-Mielno. Największą atrakcją zlotu zarówno dla uczestników jak i licznie zgromadzonej publiczności były jazdy manewrowe po plaży. Organizatorem zlotu było Stowarzyszenie "Kocham Polski Bałtyk", które zadbało o wszelkie szczegóły, głównie związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, we współpracy m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku.


  18.06.2014 |   BUDOWA ROKU 2013

     W dniu 17 czerwca 2014r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się gala konkursu „Budowa roku 2013”. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Laureatem licznych nagród w 2 kategoriach został także Urząd Morski w Słupsku. Główną nagrodę w kategorii budowla inżynierska Urząd otrzymał za inwestycję "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu", zrealizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Drugie wyróżnienie to dyplom uznania za inwestycję "Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie", zrealizowaną w ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich .


  09.06.2014 |   URZĄD MORSKI W SŁUPSKU UHONOROWANY

      W dniu 8 czerwca 2014r. w Darłówku Zachodnim przy „Skale Ekologa” odbyła się uroczystość VII edycji „EKOLODZY - EKOLOGOM”. Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie” z Darłowa cyklicznie honoruje osoby i instytucje zasłużone dla ekologii, poprzez umieszczenie na „Skale Ekologa” pamiątkowej tablicy. Tegoroczni laureaci to: Zofia Stępczyńska, Joanna Pawłowicz, Marek Gróbarczyk, Stanisław Szyszko, Alojzy Kowalkowski oraz Urząd Morski w Słupsku. Urząd został uhonorowany za całokształt działań na środkowym wybrzeżu, podejmowanych na rzecz ochrony brzegów morskich.  04.06.2014 |   MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

     W dniu 4 czerwca 2014r. w Chłopach (Gmina Mielno) podpisana została umowa na realizację projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Chłopach". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przez Urząd Morski w Słupsku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, na które składają się: wymiana urządzeń wyciągowych, montaż dalby wyciągowej zwrotnej wraz z wyposażeniem, wyciąg linowy, pomieszczenie maszynowni oraz budowa trafostacji z przyłączeniami. Zostanie także wybudowane molo rozładunkowe o długości 60m wraz z ciągiem komunikacyjnym łączącym molo z przystanią. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD – Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Nadzór inwestorski sprawować będzie Development Desing Sp. z o.o. ze Słupska. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 kwietnia 2015r. Koszt inwestycji wynosi 4.944.600,00 zł (brutto), w tym dofinansowanie z funduszu rybackiego 75% wartości.


  03.06.2014 |   ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DARŁOWIE

     W miesiącu maju b.r. nastąpił odbiór robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tej okazji w dniu 3.06.2014r. w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Darłowo, Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW ze Szczecina, generalnego wykonawcy Budimex S.A. oraz beneficjenta – Urzędu Morskiego w Słupsku. Cały projekt zamknął się kwotą 115.345.643,30 zł – z tego dofinansowanie z UE wynosi 98.036.864,23 zł. W trakcie robót użyto 100 tys. ton kamienia łamanego, 18 tys. drewnianych pali na ostrogi oraz wykonano 20 tys. mb płotków wydmotwórczych. Inwestycja zawiera 3 zasadnicze elementy: przebudowa falochronu wyspowego, dokończenie budowy falochronu przeciwsztormowego oraz wymiana 53 sztuk ostróg brzegowych, na odcinku od Darłówka Wschodniego do m. Wicie (ponad 8 km). Aktualnie w Darłowie na odcinku 1900 m trwa sztuczne zasilanie brzegu morskiego kubaturą 120 tys. m3 piachem pobranym z morza, finansowane z wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich. W sezonie letnim nie planuje się już żadnych prac w tym rejonie wybrzeża.


  03.06.2014 |   Ostrzeżenie ws. żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego


     Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z dnia 22 kwietnia 2014 roku, dotycząca "Ostrzeżenia przybrzeżnego" w sprawie żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego.
Treść noty

  03.06.2014 |   10 FORUM SAMORZĄDOWE

     Kołobrzeg był miejscem obrad 10 Forum Samorządowego pod hasłem "10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej". W dniu 2 czerwca b.r. odbyło się seminarium pn. "Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie POIŚ – doświadczenia i rekomendacje". Gospodarzem seminarium był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina. W trakcie seminarium Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprezentował aktualne dane z monitoringu trwałości projektu "Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu", który funkcjonuje już 2 lata i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażającą dla tego projektu jest WFOŚiGW ze Szczecina.


  02.06.2014 |   XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

     W dniach 29-30 maja 2014 roku odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku "XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego". Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z problematyką współczesnego muzealnictwa morskiego, odkryciami, badaniami i ochroną wraków statków. Poruszone były również kwestie polskich kanałów, zalewów, torów wodnych oraz techniki dokumentacji łodzi i statków. Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili tczewskie Muzeum Wisły oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W konferencji udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku, St. Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego - Tomasz Cepiński.

[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014