AKTUALNOŚCI
  16.06.2016|  Pożegnanie Jana Brzóski

15 czerwca 2016 roku pracownicy oraz dyrekcja Urzędu Morskiego w Słupsku pożegnali, kończącego pracę zawodową, Pana Jana Brzóskę - Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego, który po 37 latach pracy w Urzędzie odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas pożegnania w imieniu pracowników Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak wręczył emerytowi pamiątkowy grawerton. Słowa uznania skierowane do p. Jana oraz bukiet kwiatów i prezenty były wyrazem wdzięczności i podziękowań za pracę i wspólnie spędzony czas. Życzymy odnalezienia się w nowej sytuacji, dużo zdrowia, pomyślności, życiowego optymizmu oraz uśmiechu, który zawsze gościł na twarzy pana Jana. Powodzenia.

  15.06.2016|  Zaproszenie na Seminarium Szkoleniowe

Dnia 22 czerwca 2016 r., w budynku Urzędu Morskiego w Słupsku (al. Henryka Sienkiewicza 18, sala 41, godz. 9.30), odbędzie się Seminarium Szkoleniowe "Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych pochodzących z wypadków morskich". Projekt realizowany jest na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska. ... program spotkania

  9.06.2016|  Szkolenie NFOŚiGW dla Wnioskodawców projektów LIFE

    W dniu 08 czerwca 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja współfinansująca oraz Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE zorganizował szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Szkolenie organizowane było w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską naboru wniosków LIFE 2016 oraz ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.
Ma ono ma na celu zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych.
Podczas szkolenia podejmowana będą również problematyka wymagań wynikających z regulacji i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących projektów LIFE.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku, który planuje składanie wniosku o dofinansowanie w aktualnym naborze.

  1.06.2016|  SZKOLENIE OBRONNE KIEROWNICZEJ KADRY URZĘDU

    W dniu 20 maja b.r. na terenie Szkoły Policji w Słupsku odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione Gotowość Obronne Państwa oraz Planowanie Operacyjne które zaprezentował omówił pan Andrzej Brzuzan Główny Specjalista d/s Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym tematem było przedstawienie przez podinspektora Piotra Cekałe Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych prezentacji 70 lat Szkoły Policji w Słupsku oraz Dzień z życia słuchacz Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie szkolenia zwiedzono obiekty dydaktyczne słupskiej policyjnej Alma Mater.

  30.05.2016|  Projekt Virtual Arch

    Dnia 24 maja 2016 r. przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku - dyrektor ds. Inspekcji Morskiej Maciej Jeleniewski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Aleksander Duszny wzięli udział w spotkaniu odnośnie przygotowania międzynarodowego projektu pt. Virtual Arch z Programu Central Europe i budowania struktury partnerskiej projektu. Projekt dotyczy digitalizacji obiektów archeologicznych, w tym również obiektów archeologii podwodnej. Polscy partnerzy mają zajmować się w projekcie aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej.

  19.05.2016|  Praca Urzędu Morskiego w dniach 27 maja i 4 czerwca 2016 roku.

    Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla rządowej administracji centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów morskich, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, nadzoru budowlanego, inspekcji i urzędów statystycznych).
Dzień 4 czerwca 2016 r. wyznaczony został dniem pracy.
    Pełna treść zarządzenia Szefa KPRM

  20.04.2016|  Wizyta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ustce.

   W dniu 20 kwietnia 2016 roku w usteckim ratuszu doszło do spotkania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z rybakami oraz władzami samorządowymi. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z ochroną Bałtyku oraz jego zasobów. Następnie Minister wraz z przedstawicielami władz lokalnych, udali się w rejs po porcie usteckim, aby ocenić stan techniczny infrastruktury portowej. W trakcie rejsu rozmawiano o modernizacji i rozbudowie portu usteckiego, a także o sposobach finansowania tych przedsięwzięć. Minister wspomniał o współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z władzami miasta Ustki w zakresie opracowania projektu oraz pozyskania środków unijnych na inwestycje w porcie Ustka. Urząd Morski w Słupsku na spotkaniu w Ustce reprezentował Dyrektor Włodzimierz Kotuniak.

  19.04.2016|  Otwarcie wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

   W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbył się w dniu 19.04.2016 r. wernisaż nowej wystawy czasowej, poświęconej dziejom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Otwarcie wystawy jest jednym z elementów obchodów przypadającego na ten rok jubileuszu PŻB. Polska Żegluga Bałtycka – PŻB, rozpoczęła działalność 31 stycznia 1976 i od początku istnienia związana jest z portem w Kołobrzegu. W otwarciu jako zaproszeni goście uczestniczyli Włodzimierz Kotuniak- Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Andrzej Borowiec- Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Tytuł wystawy „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.

  21.03.2016|  OBCHODY 71 ROCZNICY WALK O KOŁOBRZEG

   W dniu 18 marca 2016r. w Kołobrzegu odbyły się obchody 71 rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem w marcu 1945r. Z tej okazji złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Zaślubin i Pomnikiem I Kapitana Kołobrzeskiego Portu – kmdr Stanisława Mieszkowskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku.

  03.03.2016|  Budowa „infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1

    Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej". Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
   W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
       
  • Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:    
  • - Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,    
  • - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,    
  • - Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,    
  • - Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,    
  • - OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.
   Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Agnieszka.Jedrzejewska@mgm.gov.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Aktualizacja (24.03.2016r)
Załączniki:
- Protokół z publiczne prezentacji założeń...
- Prezentacja na temat budowy infrastruktury...

  03.03.2016|  Nowy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

    W dniu 26.02.2016r. Podsekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał kpt. ż.w. Włodzimierza Kotuniaka na stanowisko Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.


  26.02.2016|  Wybór partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o wyborze w wyniku przeprowadzonego konkursu firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Więcej informacji...  24.02.2016|  HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA OSŁONA MORSKA

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy realizuje na potrzeby administracji morskiej zadania hydrologiczno - meteorologicznej osłony obszarów morskich. W dniu 23 lutego b.r. w Gdyni odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie realizowanym zadaniom, głównie pod kątem zmian jakie w najbliższym czasie powinny zostać wprowadzone w obszarze świadczonych przez Instytut usług w kontekście planowanej do podpisania umowy na rok 2016. Administrację morską w spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Urzędów Morskich ze Szczecina, Słupska i Gdyni, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej. Oddział Morski IMiGW PIB w Gdyni w bieżącym roku obchodzi jubileusz 95-lecia swojej działalności.

  24.02.2016|  SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GMINIE USTRONIE MORSKIE

    W dniu 17.02.2016r w Gminie Ustronie Morskie odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości w sprawie przedstawienia informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych z zakresu ochrony brzegu morskiego. Tyczy się to drugiego etapu remontu opaski brzegowej oraz propozycji zrealizowania systemu ochronnego brzegu morskiego na bazie już wykonanej opaski i ostróg brzegowych ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia plaży centralnej, unormowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w obszarze korony klifu, jego biogeniczną stabilizacją oraz uporządkowaniem ciągu komunikacji pieszej na koronie klifu oraz zejść i zjazdów technologicznych na plażę. Urząd Morski w Słupsku poinformował, iż około września ma być pierwszy nabór konkursowy na dofinansowanie ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w którym chce uczestniczyć z niniejszym projektem. Przedstawione założenia budowy systemu ochronnego spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców którzy szczególnie akcentowali konieczność odtworzenia plaż jako ważnego elementu systemu ochronnego jak i atrakcji turystycznej miejscowości. Władze gminy obiecały ścisłą współpracę z Urzędem Morskim w Ustroniu Morskim jak i pomoc w przygotowaniu materiałów wyjściowych do wniosku o dofinansowanie z UE. Ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się w czasie najbliższej Rady Gminy z uwagi na niską frekwencję radnych gminy celem przedstawienia założeń projektu jak i omówienia szczegółów współpracy.

  15.02.2016|  SYMPOZJUM W KOŁOBRZEGU

    Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego było organizatorem uroczystego sympozjum w dniu 13 lutego b.r. w Kołobrzegu. Sympozjum zorganizowano z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z morzem oraz 76 rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Uroczystość rozpoczęła msza św. w katedrze kołobrzeskiej. Następnie w Muzeum Oręża Polskiego przedstawiono dwa referaty tematyczne: "Dzieje polskiego dostępu do morza" oraz "Wywózka na Sybir w aspekcie ludobójstwa". W sympozjum uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  11.02.2016|  96 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    W Pucku 10 lutego b.r. - z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - odbyły się uroczystości z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca SH-2G Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. Administrację morską w obchodach reprezentowali: minister Krzysztof Kozłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.

  03.02.2016|  Ogłoszenie konkursu na wyłonienia partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Więcej informacji...  25.01.2016|  WSPÓŁPRACA Z MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ I BHMW

    W dniu 20 stycznia b.r. został podpisany plan współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej oraz z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. W ramach współpracy na rok 2016 Urząd będzie przekazywać dane dotyczące m.in. zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, przeszukiwanie wraków statków czy też zarządzeń porządkowych. Prowadzona będzie wzajemna wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz naruszania przepisów w pasie technicznym. Plan podpisali: kontradmirał SG Piotr Stocki - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Andrzej Kowalski - szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz Mirosław Krajewski - Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku. Szczegóły podpisanego planu współpracy z MOSG oraz BHMW.

  25.01.2016|  PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA SZKOŁY MORSKIEJ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 22 stycznia b.r. w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oficjalnie przekazał na ręce Dyrektora Szkoły sprzęt, który ze względu na wymianę w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego stał się zbędny dla Urzędu. Przekazano 3 urządzenia: radar MD-3600 (typu KODEN - eksploatowany w Bosmanacie Portu w latach 1992-2015), odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych NAVTEX oraz wiatromierz z wiatrowskazem SW-51. Przekazany sprzęt poszerzy bazę dydaktyczną szkoły w zakresie działania i obsługi urządzeń i mechanizmów okrętowych - nawigacyjnych. Umożliwi to lepsze wykonywanie praktycznych zajęć w zakresie wymaganym przez podstawę programową oraz wymagania Konwencji STCW szkolenia marynarzy na poziomie operacyjnym i pomocniczym w dziale pokładowym.

  30.12.2015|  SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

    Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy (z 2010r.) pomiędzy pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi przy Urzędzie Morskim w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015r. odbyło się coroczne spotkanie, poświęcone ocenie współpracy w roku 2015. Uczestnicy spotkania obustronnie pozytywnie ocenili realizację postanowień, zawartych w porozumieniu. Głównym tematem dyskusji była wysokość planowanych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej oraz aktualnie trwające prace nad regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przy Urzędzie Morskim w Słupsku działają dwie organizacje związkowe: NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ "Solidarność-80", które łącznie zrzeszają 86 członków.

  28.12.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI W USTRONIU MORSKIM

    Zakończone zostały roboty budowlane I etapu w ramach zadania "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim". Na odcinku 437m rozebrano umocnienia z gwiazdobloków (wraz z ich utylizacją), rozebrano i wykonano nowy oczep, oczyszczono i zakonserwowano ściankę szczelną wraz z jej częściową wymianą (80m), założono filtry odwodne oraz wykonano narzut kamienny dwuwarstwowy. Koszt wykonanych robót wynosi 6.055.356,47 zł. Zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa. Zakończenie prac (II etap) planowane jest na wiosnę 2016r.

  28.12.2015|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

    Zakończone zostały roboty budowlane na 7 zadaniach, realizowanych z projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W miejscowości Jarosławiec powstało 7 ostróg brzegowych typu "T", wykonano 5 narzutowych falochronów brzegowych wraz ze wzmocnieniem klifu i odwodnieniem plaży. W Unieściu wykonano 2 opaski brzegowe po 250m oraz ażurowy falochron osłonowy o długości 200m. W Chłopach powstała opaska brzegowa narzutowa o długości 320m. Przebudowę ostróg brzegowych wykonano w Dźwirzynie (11 sztuk) oraz w Sianożętach (3 sztuki). Całkowita wartość projektu wynosi 162.844.923,99 zł. Instytucją wdrażającą dla projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

  28.12.2015|  ROBOTY CZERPALNE 2015

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty czerpalne w portach środkowego wybrzeża, przewidziane na rok 2015. Prace te realizowane są w ramach utrzymania parametrów torów wodnych w portach (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba), jako elementów infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów. Kubatura urobku wyniosła łącznie 34,5 tys. m3. Roboty w Porcie Łeba realizowała firma Marine Sailor z Łeby, w Ustce - Czerwony Szkwał z Kołobrzegu a w Darłowie i Kołobrzegu - Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska. Koszt zrealizowanych prac wynosi 1,581.840,00 zł. Roboty czerpalne w mniejszych portach (Dźwirzyno i Rowy) realizowane są na bieżąco siłami Urzędu (pogłębiarki Omułek i Belona).

  21.12.2015|  MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

    Zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu "Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Chłopach" (Gmina Mielno). Urząd Morski w Słupsku realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Na przystani wykonano nową dalbę wyciągową, wymieniono urządzenia wyciągowe, wykonano nową trafostację, wybudowano molo do rozładunku ryb a także wyremontowano nawierzchnię przy boksach rybackich. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydrobud” z Ustronia Morskiego. Wartość całego projektu wynosi 5.210.242,00 zł.

  17.12.2015|  UROCZYSTOŚĆ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 16 grudnia 2015r. w Kołobrzegu z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej odbyła się uroczystość w 63 rocznicę śmierci komandora Stanisława Mieszkowskiego, pierwszego kapitana Portu Kołobrzeg. Pod pomnikiem komandora – przy latarni morskiej – złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Komandor Mieszkowski w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku był ochotnikiem w 22 Pułku Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził grupą kanonierek i ORP Generał Haller, następnie przebywał w niewoli niemieckiej. W 1952 roku został skazany na karę śmierci i rozstrzelany pod fałszywym zarzutem działalności szpiegowskiej, pośmiertnie zrehabilitowany. Urząd Morski w Słupsku podczas uroczystości reprezentował Kapitan Portu Kołobrzeg.

  10.12.2015|  29 SESJA ZGROMADZENIA IMO

    W dniach od 23 listopada do 2 grudnia b.r. w Londynie odbyła się 29 Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Zgromadzenie zatwierdziło Pana KITAC LIM z Korei Południowej na Sekretarza Generalnego IMO od 1 stycznia 2016r. Wybrano także członków Rady na kolejny okres 2 lat. Innymi tematami były sprawy finansów IMO, struktury wewnętrznej oraz planów pracy na kolejny dwuletni okres. Wyniki tej części debaty zawarte zostały w rezolucji Zgromadzenia. Szczegółowy raport z sesji zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W pierwszej części Sesji (23-27.11.b.r.) uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku kpt. ż.w. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Kołobrzeg.

  09.12.2015|  KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA WYSOKOŚCI ŁEBY, ROWÓW I USTKI"

    W dniu 7 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka, Łeby oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku i wykonawcy robót budowlanych. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a przedstawiciele firm realizujących roboty budowlane poinformowali o procesie inwestycyjnym w Ustce, Rowach i Łebie. W dyskusji, która zawiązała się w trakcie spotkania podkreślono bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które towarzyszyły wykonawcom robót w 2015 roku. Konkluzją spotkania było przedstawienie harmonogramu postępu prac, które zgodnie z informacjami wykonawców przesunie się na 2016 rok.

  03.12.2015|  NOWY BASEN RYBACKI W PORCIE KOŁOBRZEG

    Kolejną inwestycję zakończył Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu. W dniu 1 grudnia b.r. uroczyście otwarto nowy basen rybacki, który powstał na Wyspie Solnej. Posiada on powierzchnię ponad 1,5 ha. Jest przystosowany do stacjonowania 170 jednostek (głębokość 3,5 m). W ramach inwestycji zostały wybudowane trzy budynki oraz ciągi drogowe i piesze. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 za kwotę 17 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma HYDROBUD z Ustronia Morskiego.[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2016