AKTUALNOŚCI
  25.05.2015|  OBCHODY DNIA STRAŻAKA

    Zachodniopomorskie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się 23 maja 2015r. w Kołobrzegu. Po mszy świętej w Bazylice Konkatedralnej uczestnicy w pochodzie przeszli do portu, na plac przy pomniku komandora Stanisława Mieszkowskiego. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2015 roku obchodzone jest 20-lecie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce.
  21.05.2015|  KONFERENCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

    W dniach 21-22 maja b.r. w Darłowie odbyła się konferencja podsumowująca działalność zachodniopomorskiej sieci lokalnych grup rybackich. W trakcie spotkania zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie w okresie programowania 2007-2013, oraz omówiono kierunki działania w nowej perspektywie 2014-2020. Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska przedstawił prezentację na temat ochrony brzegów morskich realizowanych przez Urząd w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z tematów obrad była prezentacja projektu pn. „Budowa międzynarodowego szlaku rowerowego R10 (EV10,EV13)”, jako regionalnego produktu turystyki aktywnej. Trasa tego szlaku ma przebiegać przez całe polskie wybrzeże. Podpisano także list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Jednym z partnerów projektu jest Urząd Morski w Słupsku.


  19.05.2015|  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

    W dniu 19 maja b.r. w Urzędzie Miasta w Słupsku zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy: Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Urzędem Morskim w Słupsku. W ramach porozumienia mają być podejmowane wspólne działania na rzecz krzewienia edukacji morskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania chlubnych regionalnych tradycji związanych ze zdobywaniem kwalifikacji marynarskich. Strony zobowiązały się do podjęcia działań promujących tradycje morskie oraz współczesne oblicze działalności administracji morskiej w środowisku szkolnym.  19.05.2015|  SZKOLENIE OBRONNE

    W dniu 18 maja b.r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione zostały zadania Urzędu Morskiego w funkcjonowaniu państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa. Kolejnym tematem była bezpieczna eksploatacja systemu teleinformatycznego w urzędzie z uwzględnieniem informacji niejawnych w planowaniu operacyjnym. W części praktycznej - we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - przećwiczone zostało współdziałanie elementów zarządzania kryzysowego w likwidacji symulowanego zdarzenia (wyrzut na plażę beczki z iperytem) na terenie Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustce. W ćwiczeniu uczestniczyła specjalistyczna jednostka chemiczna PSP z Gdyni.


  08.05.2015|  RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

    Urząd Morski w Słupsku uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertą.
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl.


  04.05.2015|  GOŚCIE Z ORKIESTRY

    11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie przeznaczone było dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie wystawił na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-3 maja b.r.) w latarni morskiej w Jarosławcu, we współpracy z centrum KRÓL PLAZA SPA z Jarosławca.
W tym roku licytację wygrał Pan Jacek Rduch z Wałbrzycha, który wraz ze znajomymi przyjechał nad polski Bałtyk w majowy weekend. W dniu 1 maja b.r. z gośćmi spotkał się Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Zauroczeni miejscem pobytu goście zapowiedzieli udział w licytacji w kolejnym finale Orkiestry.


  29.04.2015|  ROBOTY CZERPALNE NA 2015 ROK

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne w portach administrowanych przez Urząd w 2015 roku. Roboty mają na celu utrzymanie parametrów torów wodnych, żeglowności w poszczególnych portach. W portach Darłowo (ilość urobku 11 tys. m3) i Kołobrzeg (6 tys. m3) roboty prowadzić będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. W porcie Ustka (7,5 tys. m3) wykonawcą jest Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu, natomiast w porcie Łeba (10 tys. m3) Marine Sailor S.C. z Łeby. Prace prowadzone będą po sezonie letnim w terminie od 1 września do 18 grudnia. Łączny koszt robót czerpalnych wraz z pobraniem i zbadaniem próbek urobku wynosi 1.510.840,00 zł. W mniejszych portach Urząd prowadzi prace własnymi siłami, pogłębiarką "Omułek" w Dźwirzynie oraz "Belona" w Rowach.


  28.04.2015|  NOWY TERMINAL W PORCIE DARŁOWO

    W dniu 27.04.2014r. w darłowskim porcie odbyła się uroczystość otwarcia terminala pasażerskiego wraz z całorocznym Biurem Obsługi Turystycznej w Darłówku. Inwestycja została zrealizowana w ramach założeń projektu Interface Plus. Jej beneficjentem jest Miasto Darłowo. Jednocześnie zainaugurowano sezon bezpośrednich międzynarodowych połączeń Darłowa z duńską wyspą Bornholm. W dniu 28 kwietnia odbył się pierwszy w tym sezonie rejs z Darłowa do Nexo na pokładzie katamaranu „JANTAR” Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej
  28.04.2015|  ZAKOŃCZENIE ROBÓT NA POLIGONIE

   Zgodnie z terminem zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku. Projekt był współfinansowany ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ochroną objęte zostały 4 odcinki, o łącznej długości 4,5 km. Na tych odcinkach zbudowane zostały opaski brzegowe o konstrukcji ziemnego wału przeciwsztormowego wraz z obrzutem kamiennym po stronie odmorskiej, z drogą inspekcyjną na szczycie. Opaski mają charakter typu lekkiego (2400m) oraz typu ciężkiego (2100m). Pracami remontowymi objęto także 18 dróg dojazdowych (ok. 5km) oraz wykonano 16 zjazdów technicznych. W ramach rozpoznania saperskiego wydobyto i zutylizowano prawie 2000 niewypałów i niewybuchów. Wykonawcą zadań projektowo-budowlanych była firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Nadzór inwestorski pełniło konsorcjum EKO-INVEST S.A. ze Szczecina i DEVELOPMENT DESING Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość całego projektu stanowi kwota 52.378.501,58 zł. W dniu 27 kwietnia b.r. na terenie Poligonu odbyła się prezentacja zrealizowanych robót budowlanych. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Minister Dorota Pyć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.


  27.04.2015|  CZAS MATUR

    W dniu 24 kwietnia b.r. w Zespołach Szkół Morskich w Kołobrzegu i Darłowie odbyły się uroczystości pożegnania absolwentów, tegorocznych maturzystów. Mury szkoły w Kołobrzegu opuszcza 113 absolwentów a 84 w Darłowie. Przed nimi najważniejszy egzamin w dorosłe życie – matura, która rozpoczyna się już w poniedziałek 4 maja. Wszystkim „Morsakom” dyrekcja i pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku życzą przysłowiowego „połamania piór”!
  20.04.2015|  Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

    W dniu 27.04.2014r. została upubliczniona prezentacja z Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej
Więcej szczegółów na stronie: Budowa infrastruktury

  09.04.2015|  10 LAT PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH

   W dniu 8 kwietnia 2015r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się konferencja pn. "Inwestycje w dobro wspólne - 10 lat programu ochrony brzegów morskich", z udziałem posłów, senatorów, przedstawicieli administracji morskiej i samorządów gmin nadmorskich. Program ochrony brzegów morskich został ustanowiony w 2003 roku z uwagi na zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego. Obecnie upływa 10 lat od rozpoczęcia działań z zakresu ochrony brzegu morskiego prowadzonych przez administrację morską w ramach programu. Celem konferencji było przedstawienie dorobku urzędów morskich w zakresie ratowania wybrzeża oraz adaptacji do prognozowanych zmian klimatu. W trakcie konferencji poszczególne urzędy morskie przedstawiły prezentacje, obrazujące działania inwestycyjne w ramach programu w ostatnich 10 latach. W hallu Senatu zaprezentowana została także wystawa fotograficzna, obrazująca wybrane inwestycje na polskim wybrzeżu, zrealizowane w ramach programu.


  09.04.2015|  SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI M.KOPAŃ

    Urząd Morski w Słupsku podpisał w dniu 8 kwietnia b.r. umowę na zadanie "Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Darłowo". Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem umowy są prace zasilające brzeg morski na wysokości miejscowości Kopań, na odcinku 800m - od Jeziora Kopań w kierunku Darłówka Zach. (km 267,500-268,300). Miejscem poboru urobku do sztucznego zasilania będzie tor podejściowy do Portu Darłowo. Szacunkowa kubatura urobku wynosi ca 55 tys. m3. Wykonawcą prac - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska. Planowany termin realizacji umowy 30.06.2015r. Koszt realizacji zadania wynosi 2.253.680,00 zł (brutto).

  31.03.2015|  Wybory Prezydenta RP - głosowanie na polskich statkach morskich

   Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku. >> czytaj dalej >>


  30.03.2015|  ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ W SIEDZIBIE MIiR

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z Dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się 13 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13:00, w sali A na 8. piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Warszawie. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015 roku, na adres: Kamil.Rybka@mir.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

  30.03.2015|  XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015

    Dnia 28 marca 2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.  30.03.2015|  KONFERENCJA POIŚ

    Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", która odbyła się w dniu 27 marca 2015r. w Dźwirzynie. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych, realizowanych w ramach projektu przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji wyników monitoringu strefy brzegowej na odcinku Kołobrzeg Zachód - Grzybowo - Dźwirzyno, które omówił Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku - Adam Meller-Kubica. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, głównie ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów.


  26.03.2015|  Godzina dla Morświna

    Dnia 26.03.2015 r. Urząd Morski w Słupsku odwiedził patrol WWF wraz z Morświnem. Dyrekcja wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku popiera i dołącza się do akcji Godzina dla Morświna. Dziękujemy za pamięć i życzymy sukcesów.
Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej: www.godzinadlaziemi.pl

  25.03.2015|  LV Światowy Dzień Meteorologii

    W dniu 23 marca 2015 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium z okazji LV Światowego Dnia Meteorologii pod hasłem: "Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu". Podczas seminarium zaprezentowano m.in. projekt morskiego systemu pomiarowo-diagnostycznego wspomagającego prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne. W seminarium udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  MARINA 2015

    Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy był organizatorem - w dniu 20.03.2015r. - II Regionalnego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "Marina 2015". Celem festiwalu jest głównie popularyzowanie tradycji morskiej w piosence. Patronat nad imprezą tradycyjnie sprawuje Liga Morska i Rzeczna, a współorganizatorami są: Urząd Morski w Słupsku oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z Ustki. Młodzi artyści rywalizują w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody dla zwycięzców wręczył m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  TARGI ZAWODOZNAWCZE

    W dniu 20 marca b.r. w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się I Powiatowe Targi Zawodoznawcze. Wśród licznych stoisk wystawienniczych nie zabrakło także Urzędu Morskiego ze Słupska oraz Akademii Morskiej ze Szczecina. Na terenie szkoły odbył się również piknik naukowy dotyczący energii odnawialnej, w ramach projektu "Zielona energia w szkołach". W ramach targów uczestnicy mogli również poznać szkołę, jej dorobek, historię oraz zwiedzić internat, warsztaty i szkolny statek m/t "Franek Zubrzycki II".
  20.03.2015|  KONGRES POŻARNICTWA W GDAŃSKU

    W dniu 17 marca 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja Kongres Pożarnictwa, którego wiodącym tematem była ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie techniczne w obiektach budowlanych i użyteczności publicznej. Konferencji towarzyszyła wystawa wiodących firm z branży oraz pokazy sprzętu. Głównym ekspertem był mgr inż. Rafał Marasz Kujawsko-Pomorski Oddział SITP, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Bydgoszczy. Z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku w konferencji wziął udział Krzysztof Kowalski - st. inspektor ds. ochrony ppoż.
  20.03.2015|  OLIMPIADA I TARGI PRACY W AKADEMII POMORSKIEJ

    W dniu 18 marca b.r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. W zmaganiach uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych środkowego wybrzeża. Zarówno indywidualnie jak i zespołowo zmagania zdominowali uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych z Bytowa.
Z kolei w dniu 19 marca 2015r. słupska Akademia Pomorska była organizatorem Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, skierowanych głównie do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i do osób dorosłych. W trakcie zaprezentowały się firmy oraz przedsiębiorstwa, odbyły się warsztaty i prelekcje, które prowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi. Na stoisku słupskiego Urzędu Morskiego informacji udzielały panie inspektor Urzędu Anna Chomienko oraz Anna Woś.


  06.03.2015|  REMONT NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO – ETAP III

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał w dniu 6 marca 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania: "Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe" w Porcie Darłowo. Jest to ostatni etap inwestycji przebudowy wspomnianych nabrzeży, współfinansowany z Funduszu Rybackiego PO RYBY 2007-2013, którego łączna wartość wynosi 39 mln zł (w tym remont nabrzeży, prace pogłębiarskie i ciągi pieszo-jezdne). Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakłada się budowę 4 dróg dojazdowych, łączących ulicę Morską i Conrada z nabrzeżami Parkowym i Skarpowym, o łącznej powierzchni ok. 1830 m2. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokości 5m, obustronnie ograniczona krawężnikami. Dodatkowo w ramach tej inwestycji przebudowie poddane zostanie Nabrzeże Postojowe II, celem dostosowania jego konstrukcji (rzędna korony, szerokość nawierzchni i sposób wykonania) do wyremontowanych już nabrzeży Parkowego i Skarpowego. Nawierzchnia nabrzeża zostanie wyposażona w instalację odwodnienia burzowego, zamontowane zostaną polery cumownicze, odbojnice elastomerowe oraz drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy. Wykonawcą (wyłonionym w przetargu nieograniczonym) jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość robót wynosi 1.239.840,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2015r.


  02.03.2015|  OTWARCIE MOSTU PORTOWEGO

    Tak zwana mała kołobrzeska obwodnica to największa inwestycja drogowa w historii Kołobrzegu. Dobiegł końca I etap jej budowy, w ramach którego, na rzece Parsęcie powstał most z estakadą, który uroczyście oddano do użytkowania w dniu 28 lutego 2015r. Odciąża on istniejący układ komunikacyjny, stanowiąc ogromne udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Przede wszystkim jednak, wpłynie na rozwój wpisanego w gospodarczą mapę miasta, kołobrzeskiego portu. Całkowita wartość tej inwestycji to prawie 41 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.


  20.02.2015|  JUBILEUSZ BHMW

    W dniu 19.02.2015r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości związane z 95-leciem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 19 lutego 1920 powołano Urząd Hydrograficzny, którego pierwszym kierownikiem został kpt. mar. Józef Unrug. 1 maja podniesiono banderę na ORP "Pomorzanin", pierwszym okręcie Rzeczpospolitej Polskiej i pierwszej jednostce w Służbie Hydrograficznej. Aktualna nazwa Biura datuje się od roku 1922. Od 2013r. szefem Biura jest kmdr Andrzej Kowalski. Zadania BHMW, jako państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, wynikają z międzynarodowych standardów dla serwisu hydrograficznego, a także potrzeb krajowych. Od wielu lat Biuro współpracuje z polską administracją morską, w tym z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. W 2014r. ustanowiono święto BHMW (decyzja nr 306/MON) oraz odznakę pamiątkową (decyzja nr 155/MON).


  19.02.2015|  DZIEŃ OTWARTY NFOŚiGW 17-02-2015

    W dniu 18 lutego 2015r. w Warszawie Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Dzień Otwarty Funduszu. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę programową NFOŚiGW na lata 2015-2020 oraz przedstawiono możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale środków Funduszu w roku 2015. Prezentacja programów priorytetowych Funduszu – wraz z dyskusją – odbyła się w dwóch blokach tematycznych: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku.  11.02.2015|  95 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    Tradycyjnie w Pucku 10 lutego b.r. odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca W-3 Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. W obchodach uczestniczyli m.in. minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.


  10.02.2015|  SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE

   W dniu 9 lutego 2015r. w gmachu Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. "Ochrona strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku, a zjawiska ekstremalne". Naukowcy i eksperci dyskutowali na temat realizowanych inwestycji i potrzeb w świetle prowadzonych badań, skupiając się głównie na mierzei Jeziora Jamno. Temat ochrony brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych - zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Morskiego ze Słupska. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych omówił zakres wykonanych i planowanych inwestycji w zlewni Jeziora Jamno. Wyniki monitoringu hydrologicznego opartego o automatyczne stacje pomiarowe omówili naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Moderatorem seminarium był prof. Tomasz Heese.


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2015