AKTUALNOŚCI
Wesołych Świąt

  30.03.2015|  ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ W SIEDZIBIE MIiR

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z Dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępnoœć i jakoœć e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się 13 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13:00, w sali A na 8. piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Warszawie. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015 roku, na adres: Kamil.Rybka@mir.gov.pl, podając w treœci swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

  30.03.2015|  XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015

    Dnia 28 marca 2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.


  30.03.2015|  KONFERENCJA POIŚ

    Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", która odbyła się w dniu 27 marca 2015r. w Dźwirzynie. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych, realizowanych w ramach projektu przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji wyników monitoringu strefy brzegowej na odcinku Kołobrzeg Zachód - Grzybowo - Dźwirzyno, które omówił Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku - Adam Meller-Kubica. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, głównie ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów.


  26.03.2015|  Godzina dla Morświna

    Dnia 26.03.2015 r. Urząd Morski w Słupsku odwiedził patrol WWF wraz z Morświnem. Dyrekcja wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku popiera i dołącza się do akcji Godzina dla Morświna. Dziękujemy za pamięć i życzymy sukcesów.
Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej: www.godzinadlaziemi.pl

  25.03.2015|  LV Światowy Dzień Meteorologii

    W dniu 23 marca 2015 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium z okazji LV Światowego Dnia Meteorologii pod hasłem: "Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu". Podczas seminarium zaprezentowano m.in. projekt morskiego systemu pomiarowo-diagnostycznego wspomagającego prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne. W seminarium udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  MARINA 2015

    Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy był organizatorem - w dniu 20.03.2015r. - II Regionalnego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "Marina 2015". Celem festiwalu jest głównie popularyzowanie tradycji morskiej w piosence. Patronat nad imprezą tradycyjnie sprawuje Liga Morska i Rzeczna, a współorganizatorami są: Urząd Morski w Słupsku oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z Ustki. Młodzi artyści rywalizują w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody dla zwycięzców wręczył m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  TARGI ZAWODOZNAWCZE

    W dniu 20 marca b.r. w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się I Powiatowe Targi Zawodoznawcze. Wśród licznych stoisk wystawienniczych nie zabrakło także Urzędu Morskiego ze Słupska oraz Akademii Morskiej ze Szczecina. Na terenie szkoły odbył się również piknik naukowy dotyczący energii odnawialnej, w ramach projektu "Zielona energia w szkołach". W ramach targów uczestnicy mogli również poznać szkołę, jej dorobek, historię oraz zwiedzić internat, warsztaty i szkolny statek m/t "Franek Zubrzycki II".
  20.03.2015|  KONGRES POŻARNICTWA W GDAŃSKU

    W dniu 17 marca 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja Kongres Pożarnictwa, którego wiodącym tematem była ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie techniczne w obiektach budowlanych i użyteczności publicznej. Konferencji towarzyszyła wystawa wiodących firm z branży oraz pokazy sprzętu. Głównym ekspertem był mgr inż. Rafał Marasz Kujawsko-Pomorski Oddział SITP, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Bydgoszczy. Z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku w konferencji wziął udział Krzysztof Kowalski - st. inspektor ds. ochrony ppoż.
  20.03.2015|  OLIMPIADA I TARGI PRACY W AKADEMII POMORSKIEJ

    W dniu 18 marca b.r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. W zmaganiach uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych środkowego wybrzeża. Zarówno indywidualnie jak i zespołowo zmagania zdominowali uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych z Bytowa.
Z kolei w dniu 19 marca 2015r. słupska Akademia Pomorska była organizatorem Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, skierowanych głównie do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i do osób dorosłych. W trakcie zaprezentowały się firmy oraz przedsiębiorstwa, odbyły się warsztaty i prelekcje, które prowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi. Na stoisku słupskiego Urzędu Morskiego informacji udzielały panie inspektor Urzędu Anna Chomienko oraz Anna Woś.


  06.03.2015|  REMONT NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO – ETAP III

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał w dniu 6 marca 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania: "Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe" w Porcie Darłowo. Jest to ostatni etap inwestycji przebudowy wspomnianych nabrzeży, współfinansowany z Funduszu Rybackiego PO RYBY 2007-2013, którego łączna wartość wynosi 39 mln zł (w tym remont nabrzeży, prace pogłębiarskie i ciągi pieszo-jezdne). Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakłada się budowę 4 dróg dojazdowych, łączących ulicę Morską i Conrada z nabrzeżami Parkowym i Skarpowym, o łącznej powierzchni ok. 1830 m2. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokości 5m, obustronnie ograniczona krawężnikami. Dodatkowo w ramach tej inwestycji przebudowie poddane zostanie Nabrzeże Postojowe II, celem dostosowania jego konstrukcji (rzędna korony, szerokość nawierzchni i sposób wykonania) do wyremontowanych już nabrzeży Parkowego i Skarpowego. Nawierzchnia nabrzeża zostanie wyposażona w instalację odwodnienia burzowego, zamontowane zostaną polery cumownicze, odbojnice elastomerowe oraz drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy. Wykonawcą (wyłonionym w przetargu nieograniczonym) jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość robót wynosi 1.239.840,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2015r.


  02.03.2015|  OTWARCIE MOSTU PORTOWEGO

    Tak zwana mała kołobrzeska obwodnica to największa inwestycja drogowa w historii Kołobrzegu. Dobiegł końca I etap jej budowy, w ramach którego, na rzece Parsęcie powstał most z estakadą, który uroczyście oddano do użytkowania w dniu 28 lutego 2015r. Odciąża on istniejący układ komunikacyjny, stanowiąc ogromne udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Przede wszystkim jednak, wpłynie na rozwój wpisanego w gospodarczą mapę miasta, kołobrzeskiego portu. Całkowita wartość tej inwestycji to prawie 41 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.


  20.02.2015|  JUBILEUSZ BHMW

    W dniu 19.02.2015r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości związane z 95-leciem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 19 lutego 1920 powołano Urząd Hydrograficzny, którego pierwszym kierownikiem został kpt. mar. Józef Unrug. 1 maja podniesiono banderę na ORP "Pomorzanin", pierwszym okręcie Rzeczpospolitej Polskiej i pierwszej jednostce w Służbie Hydrograficznej. Aktualna nazwa Biura datuje się od roku 1922. Od 2013r. szefem Biura jest kmdr Andrzej Kowalski. Zadania BHMW, jako państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, wynikają z międzynarodowych standardów dla serwisu hydrograficznego, a także potrzeb krajowych. Od wielu lat Biuro współpracuje z polską administracją morską, w tym z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. W 2014r. ustanowiono święto BHMW (decyzja nr 306/MON) oraz odznakę pamiątkową (decyzja nr 155/MON).


  19.02.2015|  DZIEŃ OTWARTY NFOŚiGW 17-02-2015

    W dniu 18 lutego 2015r. w Warszawie Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Dzień Otwarty Funduszu. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę programową NFOŚiGW na lata 2015-2020 oraz przedstawiono możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale środków Funduszu w roku 2015. Prezentacja programów priorytetowych Funduszu – wraz z dyskusją – odbyła się w dwóch blokach tematycznych: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku.  11.02.2015|  95 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    Tradycyjnie w Pucku 10 lutego b.r. odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca W-3 Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. W obchodach uczestniczyli m.in. minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.


  10.02.2015|  SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE

   W dniu 9 lutego 2015r. w gmachu Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. "Ochrona strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku, a zjawiska ekstremalne". Naukowcy i eksperci dyskutowali na temat realizowanych inwestycji i potrzeb w świetle prowadzonych badań, skupiając się głównie na mierzei Jeziora Jamno. Temat ochrony brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych - zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Morskiego ze Słupska. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych omówił zakres wykonanych i planowanych inwestycji w zlewni Jeziora Jamno. Wyniki monitoringu hydrologicznego opartego o automatyczne stacje pomiarowe omówili naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Moderatorem seminarium był prof. Tomasz Heese.


  26.01.2015|  SPOTKANIA INFORMACYJNE

   
Urząd Morski w Słupsku informuje o planowanym cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących inwestycji realizowanych przez administrację morską w ramach ochrony brzegów morskich. W trakcie spotkań przedstawiony zostanie aktualny stan zaawansowania realizowanych prac, harmonogram terminowy oraz możliwości wystąpienia ewentualnych utrudnień w trakcie sezonu letniego w poszczególnych lokalizacjach. Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematem.


Terminarz spotkań:

"Budowa falochronów brzegowych oraz stabilizacja drenażowa klifu w Jarosławcu"
- 3 luty 2015r. (wtorek) godz. 13.00, miejsce: Świetlica Wiejska w m. Rusinowo

"Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka"
- 6 luty 2015r. (piątek) godz. 17.00, miejsce: Ustka, Urząd Miasta ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3
- 11 luty 2015r. (środa) godz. 18.00, miejsce: Świetlica Wiejska w m. Rowy
- 13 luty 2015r. (piątek) godz. 17.00, miejsce: Łeba, Biblioteka Miejska ul. 11 listopada 5a.


  23.01.2015|  REMONT NABRZEŻA WŁADYSŁAWOWSKIEGO

   W dniu 23.01.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą na remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka. W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni nabrzeża wraz z odwodnieniem i wyposażeniem w polery cumownicze i rząd 10 sztuk dalb odbojowych. Wykonany zostanie remont nawierzchni o szerokości 10m i długości 60m. Wykonawcą robót – wyłonionym w przetargu nieograniczonym – jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość zamówienia wynosi 782.127,37 zł. Termin wykonania przewidziano do 30 czerwca 2015r. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  21.01.2015|  KONFERENCJA MARYNISTYCZNA

    W siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w dniu 20.01.2015r. odbyła się II Słupska Konferencja Marynistyczna. Organizatorem konferencji był słupski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. W trakcie spotkania wręczone zostały legitymacje nowym członkom Ligi Morskiej i Rzecznej. W programie artystycznym zaprezentowały się szkolne koła LMiR ze Szkoły Podstawowej nr 9 ze Słupska oraz z Gimnazjum w Kobylnicy. W części konferencyjnej odbyła się dyskusja nad bieżącą działalnością słupskiego Oddziału Ligi. W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi - Waldemar Parus, członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku.


  19.01.2015|  PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

    W dniu 16 stycznia 2015r. w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni podpisane zostały umowy o współpracy na rok 2015, pomiędzy Urzędami Morskimi (Gdynia, Słupsk i Szczecin), Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Roczny plan współpracy obejmuje wzajemną wymianę informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz w pasie technicznym wybrzeża.  09.01.2015|  SAMORZĄDOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE

    W dniu 8 stycznia 2015r. w Urzędzie Miasta w Darłowie odbyło się doroczne samorządowe spotkanie noworoczne. Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia za podjęte w 2014 roku inicjatywy, które miały istotny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku Darłowa i jakości życia jego mieszkańców. Wśród wyróżnionych znalazł się Urząd Morski w Słupsku. Dyrektor Urzędu odebrał gratulacje za realizację największej inwestycji morskiej w historii powojennego Darłowa, mającej ogromny wpływ na ochronę brzegu morskiego i podniesienie jakości plaż Gminy Miasta Darłowo. Inwestycja „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jej całkowity koszt wyniósł 115 mln zł.


  7.01.2015|  GRAMY Z ORKIESTRĄ

    11 stycznia 2015r. odbędzie się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie przeznaczone jest dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Urząd Morski w Słupsku jak co roku zagra z Orkiestrą. Tradycyjnie wystawiamy na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-3 maja b.r.) w latarni morskiej w JAROSŁAWCU, wraz z wyżywieniem i atrakcjami w KRÓL PLAZA SPA. Zapraszamy do licytacji i nad polski Bałtyk w majowy weekend.

  31.12.2014|  PIASKIEM W RAKA

    Rafał Dadej z Fundacji „Trzeba Marzyć” pokonuje pieszo polskie wybrzeże Bałtyku, od Świnoujścia po Piaski. Samotnie, z plecakiem, nocując w namiocie, kąpiąc się w morzu i Sylwestra spędzając na plaży. A wszystko po to aby zebrać (z wolnych datków) 15 tys. zł na wyjazd do Disneyland’u trójki Marzycieli, dzieci z chorobą nowotworową. W dniu 31 grudnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku spotkał się z Panem Rafałem na plaży w Jarosławcu, gdzie piechur nocował z 30 na 31 grudnia. Po złożeniu życzeń noworocznych piechur ruszył dalej na wschód, korzystając – dzięki uprzejmości Komendanta Poligonu – z przejścia do Ustki przez teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych. Panu Rafałowi życzymy zakończenia wyprawy „Piaskiem w raka” pełnym sukcesem. Każdy może wspomóc dzielnego piechura. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.siepomaga.pl


  30.12.2014|  PODPISANIE UMOWY NA JAROSŁAWIEC

    W dniu 30 grudnia b.r. podczas sesji Rady Gminy w Postominie podpisana została umowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich w m. Jarosławiec. Inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku realizowana będzie w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Roboty budowlane obejmują zadanie nr 6 – budowa falochronów brzegowych (5 odcinków na wysokości opaski brzegowej), oraz zadanie nr 7 – stabilizacja drenażowa klifu (w tym: drenaż poziomy masywu klifu, drenaż plaży oraz drenaż koluwium podnóża klifu). Wykonawcą robót jest firma – wyłoniona w przetargu nieograniczonym – Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt inwestycji to kwota 92.148.075,84 zł (brutto). Nadzór inwestorski pełnić będzie Eko Invest ze Szczecina. Prace rozpoczną się na początku stycznia 2015r.


  22.12.2014|  SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

    W dniu 22 grudnia b.r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące współpracę pracodawcy - Dyrektora Urzędu - ze związkami zawodowymi, działającymi przy Urzędzie, tj. NSZZ "Solidarność” oraz NSZZ "Solidarność’80". W spotkaniu uczestniczyła Minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Stanisław Szukała - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Słupskiego. Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu przedstawił najważniejsze wydarzenia w działalności Urzędu w 2014 roku, podkreślając i dziękując za zaangażowanie w codziennej działalności organizacji związkowych, działających przy Urzędzie Morskim w Słupsku. W toku dyskusji jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych przez stronę związkową był fakt braku podwyżek w tzw. "budżetówce" od 2009 roku oraz brak perspektyw w tym temacie na kolejne lata. Obie strony spotkania pozytywnie oceniły dotychczasową współpracę.


  19.12.2014|  REMONTY W PORCIE ŁEBA

    W Porcie Łeba zakończona została inwestycja "Przebudowa Nabrzeża Wydmowego – etap II". Wykonano m.in. nową konstrukcję nabrzeża na odcinku 73m z żelbetowym oczepem ścianki szczelnej oraz nawierzchnią na zapleczu nabrzeża. Na odcinku 223m m.in. umocniono dno, zamontowano odbojnice gumowe, wymieniono instalacje energetyczne i zamontowano balustrady ochronne. Koszt przebudowy wyniósł 1.227.473,43 zł. Aktualnie trwają jeszcze prace związane z remontem Nabrzeża Mostowego, w ramach których wykonana zostanie nowa nawierzchnia nabrzeża. Koszt tych prac wynosi 100.831,72 zł, a termin zakończenia zaplanowano na 29 grudnia 2014r. Wykonawcą wszystkich robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.


  19.12.2014|  GALA KONKURSU GOSPODARCZEGO

    Północna Izba Gospodarcza była organizatorem „Wigilii Izbowej”, która odbyła się 16 grudnia b.r. w Szczecinie. W trakcie spotkania odbyła się również Gala Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W kategorii „Inwestycja Roku” z 33 zgłoszeń kapituła nominowała do głównej nagrody. Wśród nominowanych uznanie znalazła inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku „Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu”, za odtworzenie centralnej plaży w uzdrowisku. Wyróżnienie z rąk Marszałka Olgierda Geblewicza odebrał Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  16.12.2014|  REMONT LATARNI MORSKIEJ W DARŁOWIE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do remontu latarni morskiej w Darłowie. Roboty budowlane zaplanowane zostały w 3 etapach. Pierwszy etap obejmuje remont wieży wewnątrz i na zewnątrz, a w tym m.in. usuwanie skażeń biologicznych, odsalanie murów, konserwację wątku ceglanego oraz hydrofobizację elewacji zewnętrznej. Realizacja tego etapu ma zakończyć się do 29 grudnia 2014r. Wykonawcą prac jest firma TEMIX z Siemianic. Koszt tego etapu to kwota 152.938,34 zł. Środki pochodzą z budżetu Urzędu. Drugi etap realizowany będzie przy współpracy Urzędu ze Stowarzyszeniem „LATARNIK”. Ostatni etap jest planowany do realizacji ze środków Urzędu do końca czerwca 2015 roku. Całkowity koszt remontu latarni (3 etapy) szacowany jest na poziomie ok. 500 tys. zł. Po remoncie latarni w Ustce i Gąskach jest to kolejna latarnia remontowana przez Urząd w ostatnich 2 latach. Aktualnie Urząd przystąpił do wyłonienia wykonawcy na dokumentację techniczną remontu kolejnej latarni morskiej w Jarosławcu.


  16.12.2014|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA POLIGONIE WICKO MORSKIE

    Dobiega koniec realizacji robót budowlanych projektu „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 15 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował na terenie Poligonu konferencję, na której zaprezentowano aktualny stan zaawansowania prac. W ramach robót wykonano ponad 4 km opasek typu lekkiego i ciężkiego w 4 lokalizacjach oraz 18 dróg dojazdowych na podkładzie mat wierzbowych. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ok. 52 mln zł. Wykonawcą robót jest firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30 kwietnia 2015r. Aktualnie prace są wstrzymane ze względu na okres przelotów ptaków w tym rejonie.


  16.12.2014|  LATARNIA GĄSKI PO REMONCIE

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty budowlane w ramach remontu latarni morskiej w Gąskach (Gmina Mielno). Remont obejmował elewację zewnętrzną od dołu latarni do gzymsu, remont laterny oraz muru (26,2m) otaczającego latarnię. Wykonano m.in. konserwację wątku ceglanego, odsalanie murów, uzupełnienie ubytków cegieł i spoin, hydrofobizację elewacji zewnętrznej oraz remont galerii widokowej. Ze względu na fakt, że cały kompleks jest obiektem zabytkowym, roboty prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawcą prac – wyłonionym w przetargu publicznym – była firma TEMIX Barbara Skrzybalska z Siemianic. Całkowity koszt remontu wyniósł 443.395,86 zł.


  15.12.2014|  PODSUMOWANIE EFEKTÓW POIŚ

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina był organizatorem dorocznej konferencji podsumowującej realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia b.r. w Kołobrzegu. Wiele miejsca poświęcono m.in. zamykaniu projektów, rozliczaniu efektu ekologicznego, kontroli projektów na miejscu oraz ich trwałości. Prezentację na temat czterech projektów realizowanych przez Urząd Morski w Słupsku – dla których WFOŚiGW w Szczecinie jest instytucją wdrażająca – przedstawił Dyrektor słupskiego Urzędu. Projekty realizowane przez Urząd Morski w Słupsku z zakresu ochrony brzegów morskich (Kołobrzeg, na wschód od Portu Darłowo, Centralny Poligon Sił Powietrznych oraz Pobrzeże Koszalińskie) opiewają na łączną kwotę ponad 370 mln zł.


  15.12.2014|  OCHRONA PRZYRODY NADMORSKIEJ

    W ramach projektu „Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej” na wybrzeżu środkowym (od Dźwirzyna do Jarosławca) zostało zamontowanych ponad 200 tablic edukacyjnych. Tablice mają przypominać wszystkim korzystającym z uroków nadmorskiego brzegu o konieczności wspólnej troski o stan czystości, a przy okazji informować o formach przyrody i ochrony brzegu morskiego. Wartość wykonanych elementów to kwota ponad 150 tys. zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu – była Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Projekt został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


  10.12.2014|  MORSKA WIGILIA

    W dniu 9 grudnia b.r. na pokładzie Statku-Muzeum "Dar Pomorza w Gdyni odbyło się spotkanie wigilijne środowisk morskich. Organizatorem spotkania byli: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Uczestnicy złożyli sobie tradycyjne opłatkowe życzenia świąteczne. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania polskich kolęd. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali gości barszczem, przyrządzonym według oryginalnego okrętowego przepisu z 1923 roku.
  08.12.2014|  NA PLACU BUDOWY W USTCE

    W dniu 5 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka oraz Łeba, wykonawca robót budowlanych i instytucja wdrażająca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska. Na placu budowy - usteckiej plaży - zaprezentowano stan zaawansowania robót budowlanych. W części teoretycznej prezentację o swojej działalności przedstawił gdański WFOŚiGW. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a kierownik budowy poinformował o stanie prac w Rowach i Łebie. W dyskusji najwięcej miejsca poświęcono ewentualnym pracom, które mogą jeszcze trwać w sezonie letnim i użytkowaniu plaż w tym czasie oraz zastosowaniu modułów siedliskowych (tzw. sztucznych raf).


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2015