W sierpniowy weekend w Łebie i Ustce zdarzyła się wielka tragedia. Jedno dziecko utonęło, poszukiwania drugiego trwają. Jak temu zaradzić w przyszłości? Wrzucając w wyszukiwarkę hasło "Jak zachowywać się z dzieckiem na plaży" wyniki wyszukiwania są zaskakujące. Ważniejsze okazują się produkty, które można kupić, kremy pieluszki, czapeczki, zabawki oraz sprzęt do pływania. Praktycznych porad co do bezpieczeństwa dziecka NIE MA!!! Warto zastanowić się jak to zrobić by te praktyczne uwagi zaczęły trafiać do rodziców. Może uda się uratować komuś życie.

W związku z tragicznymi zdarzeniami nad Bałtykiem Urząd Morski w Słupsku apeluje o rozwagę i przypomina o zasadach korzystania z kąpieli morskich:

 • Czerwona flaga oznacza ZAKAZ kąpieli nie tylko na odcinkach strzeżonych przez ratowników. W tej sytuacji NIE WOLNO wchodzić do wody. Korzystaj wyłącznie z kąpielisk STRZEŻONYCH.
 • NIGDY nie pozwalaj dziecku na kąpiel w morzu bez opieki. Nie spuszczaj go z oka i bądź z nim w wodzie. Stój od strony otwartego morza tak aby dziecko było pomiędzy Tobą a brzegiem. Jedna osoba dorosła powinna zajmować się w wodzie JEDNYM dzieckiem.
 • Fala bądź podwodny prąd są w stanie przewrócić nawet osobę dorosłą.
 • Po spożyciu alkoholu, a także leków mogących mieć wpływ na samopoczucie nie możesz opiekować się dzieckiem.
 • Dzieci nie powinny przebywać w wodzie na materacach i sprzęcie pływającym bez opieki dorosłego. Łatwo odpłynąć daleko od brzegu. Materace nie gwarantują bezpieczeństwa i niezatapialności.
 • NIGDY nie pozwól dziecku wbiegać bezpośrednio do wody. Każdy akwen jest inny, głębokość i temperatura wody mogą zaskoczyć; możliwość szoku termicznego.
 • NIGDY nie pozwól dziecku wchodzić do morza po zmroku lub przy słabej widoczności.
 • Jeśli widzisz wchodzące do wody dzieci bez właściwej opieki reaguj. Nie wahaj się wezwać ratownika czy policję.
 • Umiejętność pływania NIE JEST gwarancją bezpieczeństwa.

Zdjęcie: Start 266 W dniu 05.08.2016r.  w Kapitanacie Portu Darłowo na placu warsztatowym przy ul. Wilków Morskich odbyło się komisyjne przyjęcie samochodu ciężarowego – wywrotki po modernizacji marki STAR - 266, wraz z osprzętem. Dostawcą samochodu była  firma P.P.H.U Star – San Duo ze Starachowic która wygrała przetarg na dostawę przedmiotowego samochodu.

W/w pojazd będzie wykorzystywany do pracy w terenie  w ramach ochrony brzegów morskich. Pojazd został włączony do wyposażenia Obwodu Ochrony Wybrzeża Darłowo.

 

Stronę przekazującą reprezentował Pan  Łukasz Zaczek  (przedstawiciel firmy P.P.H. „Star – San Duo” ze Starachowic). Stronę przejmującą reprezentowali Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Piotr Dominiak  – Inspektor Obwodu Ochrony Wybrzeża Darłowo), Jarosław Turski (Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża), Jarosław Michałek (St. Inspektor Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu).

Zdjęcie: Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba W Łebie, na obszarze Portu u ujścia rzeki Łeby do morza prowadzona jest inwestycja "Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba". Przedmiotowe nabrzeże o całkowitej długości 206,8 m znajduje się bezpośrednio na przedłużeniu Falochronu Wschodniego.

Stan techniczny istniejącego nabrzeża był zły. Zauważalne były zapadliska powierzchni nabrzeża spowodowane prawdopodobnym wypłukiwaniem zasypu za ścianką szczelną, wywołane przez filtrację wód opadowych oraz wód pochodzących z basenu portowego. Ponadto zły stan techniczny spowodowany był poprzez uszkodzenia mechaniczne powstałe przez jednostki pływające dobijające do nabrzeża co jest wynikiem braku urządzeń odbojowych na nabrzeżu.

Zakres wykonywanych prac w ramach zadania obejmuje:

 • roboty rozbiórkowo -przygotowawcze,
 • rozbiórka nabrzeża,
 • wykonanie wykopu technologicznego,
 • naprawa izolacji ściągów na odcinku widocznym w wykopie technologicznym,
 • wykonanie oczepu ścianki szczelnej,
 • wykonanie nawierzchni nabrzeża oraz schodów wraz z podbudową,
 • prace wykończeniowe.

Prace wykonywane są przez firmę ENERGOPOL S.A. z siedzibą w Szczecinie. Zakończenie robót przewidziane jest do połowy października 2016. Kwota umowy z wykonawcą 1.539.468,82 zł brutto.

Zdjęcie: Mapa obrazująca obszar planu Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej "ustawą o obszarach morskich" oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej "projektem planu" oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Załączniki:

 

Czytaj więcej...
Strona 1 z 17

Służby dyżurne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Sytuacja w portach

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział ds. dokumentów żeglarskich
pon. - piąt. godz. 8.00-14.00

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

 

 

 

Meldunki lodowe