STRONA GŁÓWNA    |    KONTAKTY    |    O URZĘDZIE    |    STRUKTURA    |    GALERIA
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8474256, 8474257,
fax.: +48 59 8474255,
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
  PION TECHNICZNY
ul. Niemcewicza 15A,  76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8481990, 8481991,
fax.: +48 59 8481990 wew. 43,
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl
FUNDUSZE UNIJNE


 
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo


    W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" - W drodze do finału, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Konferencja odbyła się w siedzibie Zarządu Portu Darłowo. Na konferencji obecni byli przedstawiciele m.in. władz samorządowych oraz przedstawiciele służb porządkowych z którymi współpracuje Urząd Morski w Słupsku.

   W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano przebieg realizacji projektu oraz zaangażowanie środków unijnych w realizację inwestycji dotyczącej ochrony brzegów morskich. Kierownik budowy przedstawił zaawansowanie prac budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014 r.


  


    Dnia 30 lipca 2012 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych. Konferencję otwierającą projekt, która odbyła się w Hotelu Apollo w Darłowie, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Dyrektorem Tomaszem Bobinem oraz Urzędem Morskim w Słupsku (więcej).

  


    Dnia 1 października 2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).
   Dnia 02 sierpnia 2010 roku została podpisana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania Urzędowi Morskiemu w Słupsku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, na realizację projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).


    Projekt Urzędu Morskiego w Słupsku "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich" przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.