Konferencja "Edukacja morska jako element kszta艂tuj膮cy to偶samo艣膰 lokalnej spo艂eczno艣ci"

Zdj臋cia: 艁eba Konferencja

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Porcie Jachtowym w 艁ebie odby艂 si臋 Panel 2 Konferencji 鈥濫dukacja morska jako element kszta艂tuj膮cy to偶samo艣膰 lokalnej spo艂eczno艣ci鈥 o nazwie: 鈥濩o mo偶emy wnie艣膰 do edukacji morskiej?鈥

Udzia艂 w Konferencji wzi臋li: Oficer Portu 艁eba Jacek Beczyczko i Kierownik OOW 艁eba Leszek W艂odarczyk. Celem spotkania by艂a prezentacja instytucji i grup zwi膮zanych z morzem ze wskazaniem mo偶liwo艣ci i kierunk贸w wsp贸艂pracy ze szko艂ami na terenie miasta 艁eba.
W ramach Urz臋du Morskiego w S艂upsku potwierdzona zosta艂a ch臋膰 wsp贸艂pracy i mo偶liwo艣膰 udzia艂u pracownik贸w Urz臋du w prelekcjach na terenie szko艂y, przeprowadzenia zaj臋膰 w terenie, zar贸wno na terenie Portu 艁eba jak i na terenie pasa technicznego. Prezentowane tematy przez przedstawicieli Urz臋du mog膮 dotyczy膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem Portu 艁eba, przepis贸w portowych, bezpiecze艅stwa ruchu statk贸w oraz ochrony brzegu morskiego.

Warsztaty EMSA

W dniach 29-30 marca 2017 roku w Europejskiej Agencji Bezpiecze艅stwa Morskiego (EMSA) w Lizbonie, odby艂y si臋 warsztaty nt. narz臋dzi i us艂ug oferowanych przez EMSA w zakresie m.in. zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. W warsztatach udzia艂 wzi臋艂o 85 os贸b z kilkunastu kraj贸w Unii Europejskiej. Polsk臋 reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej oraz Urz臋d贸w Morskich. Z ramienia Urz臋du Morskiego w S艂upsku w warsztatach uczestniczy艂 Tomasz Cepi艅ski - St. Inspektor Ochrony 艢rodowiska Morskiego.

Podczas spotkania om贸wiono m.in. propozycje rozwoju platformy THETIS-EU oraz poinformowano o planach szkole艅 dla pracownik贸w administracji morskiej.

Dni wolne od pracy w urz臋dach administracji rz膮dowej

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia b臋d膮 w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracownik贸w administracji rz膮dowej. W zamian urz臋dy b臋d膮 otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 wrze艣nia. Stosowne zarz膮dzenie podpisa艂a Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr贸w.

Zarz膮dzenie Szefa KPRM dotyczy rz膮dowej administracji centralnej (ministerstwa i urz臋dy centralne) oraz terenowej (m.in. urz臋dy wojew贸dzkie, urz臋dy, kt贸re nale偶膮 do Krajowej Administracji Skarbowej, nadz贸r budowlany, inspekcje i urz臋dy statystyczne). Przepisy zarz膮dzenia nie maj膮 zastosowania do administracji samorz膮dowej (urz臋d贸w marsza艂kowskich, starostw powiatowych oraz urz臋d贸w miast i gmin), w kt贸rych czas pracy regulowany jest odr臋bnymi przepisami.

Rocznica za艣lubin Polski z morzem

Zdj臋cia: Za艣lubiny z morzem W pi膮tek 17 marca 2017r. Ko艂obrzeg obchodzi艂 72. rocznic臋 za艣lubin Polski z morzem.

Uroczysto艣ci zorganizowano przed Pomnikiem Za艣lubin. Odby艂o si臋 艣lubowanie m艂odzie偶y z Ligi Morskiej i Rzecznej oraz z艂o偶enie kwiat贸w przed Pomnikiem Za艣lubin.

Strona 1 z 23

S艂u偶by dy偶urne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

S艂upsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 ds. dokument贸w 偶eglarskich
pon. - pi膮t. godz. 8.00-14.00

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

 

Dane do przelew贸w

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010