Morskie inwestycje na 艣rodkowym wybrze偶u

Jednym ze 藕r贸de艂 finansowania dzia艂a艅 Urz臋du Morskiego w S艂upsku w zakresie infrastruktury portowej sta艂 si臋 Program Operacyjny 鈥Zr贸wnowa偶ony rozw贸j sektora rybo艂贸wstwa i nadbrze偶nych obszar贸w rybackich 2007-2013鈥. Dzi臋ki zaanga偶owaniu 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rybackiego mo偶liwe by艂y do zrealizowania liczne dzia艂ania, kt贸rych celem by艂a poprawa warunk贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wy艂adunku i przystaniach. 艢rodki, kt贸re pozyskano na inwestycje w infrastruktur臋 portow膮 i przystanie rybackie w ramach tego programu to kwota 64 604 060 z艂.

W ramach tego projektu zrealizowano inwestycje:

 1. Modernizacj臋 morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim
  Inwestycja polega艂a na modernizacji i wymianie infrastruktury technicznej znajduj膮cej si臋 na przystani w zakresie poprawy bezpiecze艅stwa pracy rybak贸w.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a: 3 985 920 z艂.

 2. Remont nabrze偶y Parkowego i Skarpowego w Porcie Dar艂owo
  W ramach przedsi臋wzi臋cia przeprowadzono kompleksowe prace remontowe 1337 m starego nabrze偶a, wymieniono ca艂膮 infrastruktur臋 techniczn膮, a tak偶e pog艂臋biono kana艂 portowy.
  Warto艣膰 ca艂ej inwestycji wynios艂a: 38 815 416 z艂.

 3. Modernizacj臋 dalb cumowniczych w Porcie Rowy
  By艂a to inwestycja zwi膮zana z usprawnieniem przeprowadzania prac pog艂臋biarskich i czyszczeniowych przy wej艣ciu do portu i na redzie. Modernizacja dalb cumowniczych pozwala jednostkom rybackim na efektywne korzystanie z toru wodnego w Rowach.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a: 1 447 678 z艂.

 4. Remont nabrze偶y po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej
  W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksowe prace remontowe nabrze偶y portowych, wykonano now膮 infrastruktur臋 techniczn膮 oraz po艂o偶ono now膮 nawierzchni臋 eksponuj膮c w niej fragment zabytkowych tor贸w kolejowych istniej膮cych dawniej w tym miejscu.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a: 15 127 165 z艂.

 5. Modernizacj臋 morskiej przystani rybackiej w Ch艂opach
  Inwestycja polega艂a na modernizacji i wymianie wyposa偶enia technicznego przystani, budowie mola wy艂adowczego i innych urz膮dze艅 s艂u偶膮cych efektywnej obs艂udze jednostek rybackich.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a: 5 227 881 z艂.

 

Urz膮d Morski w S艂upsku wykorzystuje r贸wnie偶 inne 藕r贸d艂a finansowania projekt贸w, kt贸re wpisuj膮 si臋 w inwestycje morskie w postaci dzia艂a艅 zwi膮zanych z ochron膮 brzeg贸w morskich. W tym  przypadku 藕r贸d艂em finansowania projekt贸w z udzia艂em 艣rodk贸w Unii Europejskiej jest Program Operacyjny 鈥Infrastruktura i 艢rodowisko 2007-2013鈥, kt贸rego 藕r贸d艂em finansowania jest Fundusz Sp贸jno艣ci.

W ramach tego programu Urz膮d Morski w S艂upsku zrealizowa艂 oraz jest w trakcie realizacji pi臋ciu bardzo du偶ych inwestycji ochronnych brzegu morskiego:

 1. Odbudowa i rozbudowa umocnie艅 brzegu morskiego w Ko艂obrzegu km 330,4 - 333,4
  W ramach inwestycji umocniono lini臋 brzegow膮 na d艂ugo艣ci 3 km. Wykonano na tym odcinku 35 ostr贸g brzegowych, system prog贸w podwodnych oraz sztucznie zasilono brzeg morski ok. 700 ty艣 m3 piasku.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a 63 837 210,90 z艂.

 2. Ochrona brzegu morskiego na wsch贸d od portu Dar艂owo
  W ramach projektu wykonano modernizacj臋 istniej膮cego ci膮gu falochron贸w wyspowych, wyremontowano system 53 sztuk drewnianych ostr贸g brzegowych, dobudowano kolejny odcinek wa艂u przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopa艅 o d艂ugo艣ci 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia 艂amanego i narzutu kamiennego. 艁膮czna d艂ugo艣膰 chronionej linii brzegowej wynosi 8,165 km. Zabezpieczenia brzegu morskiego zapobiegn膮 erozji pla偶y i spowoduj膮 jej odbudow臋, za艣 nowy wa艂 przeciwsztormowy pozwoli na zachowanie ci膮g艂o艣ci mierzei jeziora Kopa艅. Inwestycja uzyska艂a wysok膮 ocen臋 juror贸w w konkursie Budowa Roku 2014 i zdoby艂a nagrod臋 I stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie. By艂a to zarazem najwi臋ksza inwestycja zwi膮zana z ochron膮 brzeg贸w morskich w powojennej Polsce.
  Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynios艂a ponad 111 061 571,40 z艂.

 3. Ochrona brzeg贸w morskich w granicach Centralnego Poligonu Si艂 Powietrznych Wicko Morskie
  W ramach projektu wykonano 4,5 km opasek brzegowych. Cz臋艣膰 opasek zosta艂a wykonana jako opaski typu ci臋偶kiego - 2,1 km oraz opaski typu lekkiego - 2,4 km.
  Warto艣膰 projektu wynios艂a 52 222 799,69 z艂.

 4. Ochrona brzeg贸w morskich na wysoko艣ci 艁eby, Row贸w i Ustki
  W ramach inwestycji przewidziano: W 艁ebie zostan膮 wybudowane 2 odcinki prog贸w podwodnych o d艂ugo艣ci 550 i 1750 mb, zesp贸艂 5 ostr贸g brzegowych oraz zostanie zasilony brzeg morski ilo艣ci膮 ok. 200 tys. m3 piasku. W Rowach zostanie wykonany pr贸g podwodny o d艂ugo艣ci 950 mb, zesp贸艂 3 ostr贸g brzegowych oraz sztuczne zasilenie brzegu morskiego ilo艣ci膮 ok. 180 tys. m3 piasku. W Ustce b臋dzie wykonany pr贸g podwodny o d艂ugo艣ci 850 mb, zesp贸l 8 ostr贸g brzegowych, przebudowana zostanie opaska brzegowa o d艂ugo艣ci 462 mb. i zostanie zasilony brzeg morski ilo艣ci膮 min. 212 ty艣. m3 piasku.
  Warto艣膰 projektu wynosi 144 978 561,16 z艂.

 5. Ochrona brzeg贸w morskich Pobrze偶a Koszali艅skiego
  W ramach projektu wykonywane s膮 prace budowlane zwi膮zane z ochron膮 brzeg贸w morskich w D藕wirzynie, Ustroniu Morskim, Ch艂opach, Unie艣ciu i Jaros艂awcu. Jako konstrukcje ochronne brzegu morskiego wykonywane s膮 ostrogi brzegowe (w D藕wirzynie, Ustroniu Morskim i Jaros艂awcu), opaski brzegowe (w Ch艂opach i Unie艣ciu), falochron os艂onowy na wysoko艣ci przetoki jeziora Jamno w Unie艣ciu oraz falochrony brzegowe w Jaros艂awcu. Jako nowatorsk膮 metod臋 zastosowano drena偶 koluwium klifu oraz podstawy klifu w Jaros艂awcu.
  Warto艣膰 projektu wynosi 132 654 098,95 z艂.

S艂u偶by dy偶urne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

S艂upsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 ds. dokument贸w 偶eglarskich
pon. - pi膮t. godz. 8.00-14.00

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

 

Dane do przelew贸w

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010