Morskie inwestycje na środkowym wybrzeżu

Jednym ze źródeł finansowania działań Urzędu Morskiego w Słupsku w zakresie infrastruktury portowej stał się Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dzięki zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rybackiego możliwe były do zrealizowania liczne działania, których celem była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. Środki, które pozyskano na inwestycje w infrastrukturę portową i przystanie rybackie w ramach tego programu to kwota 64 604 060 zł.

W ramach tego projektu zrealizowano inwestycje:

 1. Modernizację morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim
  Inwestycja polegała na modernizacji i wymianie infrastruktury technicznej znajdującej się na przystani w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy rybaków.
  Wartość projektu wyniosła: 3 985 920 zł.

 2. Remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo
  W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono kompleksowe prace remontowe 1337 m starego nabrzeża, wymieniono całą infrastrukturę techniczną, a także pogłębiono kanał portowy.
  Wartość całej inwestycji wyniosła: 38 815 416 zł.

 3. Modernizację dalb cumowniczych w Porcie Rowy
  Była to inwestycja związana z usprawnieniem przeprowadzania prac pogłębiarskich i czyszczeniowych przy wejściu do portu i na redzie. Modernizacja dalb cumowniczych pozwala jednostkom rybackim na efektywne korzystanie z toru wodnego w Rowach.
  Wartość projektu wyniosła: 1 447 678 zł.

 4. Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej
  W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksowe prace remontowe nabrzeży portowych, wykonano nową infrastrukturę techniczną oraz położono nową nawierzchnię eksponując w niej fragment zabytkowych torów kolejowych istniejących dawniej w tym miejscu.
  Wartość projektu wyniosła: 15 127 165 zł.

 5. Modernizację morskiej przystani rybackiej w Chłopach
  Inwestycja polegała na modernizacji i wymianie wyposażenia technicznego przystani, budowie mola wyładowczego i innych urządzeń służących efektywnej obsłudze jednostek rybackich.
  Wartość projektu wyniosła: 5 227 881 zł.

 

Urząd Morski w Słupsku wykorzystuje również inne źródła finansowania projektów, które wpisują się w inwestycje morskie w postaci działań związanych z ochroną brzegów morskich. W tym  przypadku źródłem finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

W ramach tego programu Urząd Morski w Słupsku zrealizował oraz jest w trakcie realizacji pięciu bardzo dużych inwestycji ochronnych brzegu morskiego:

 1. Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4
  W ramach inwestycji umocniono linię brzegową na długości 3 km. Wykonano na tym odcinku 35 ostróg brzegowych, system progów podwodnych oraz sztucznie zasilono brzeg morski ok. 700 tyś m3 piasku.
  Wartość projektu wyniosła 63 837 210,90 zł.

 2. Ochrona brzegu morskiego na wschód od portu Darłowo
  W ramach projektu wykonano modernizację istniejącego ciągu falochronów wyspowych, wyremontowano system 53 sztuk drewnianych ostróg brzegowych, dobudowano kolejny odcinek wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań o długości 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia łamanego i narzutu kamiennego. Łączna długość chronionej linii brzegowej wynosi 8,165 km. Zabezpieczenia brzegu morskiego zapobiegną erozji plaży i spowodują jej odbudowę, zaś nowy wał przeciwsztormowy pozwoli na zachowanie ciągłości mierzei jeziora Kopań. Inwestycja uzyskała wysoką ocenę jurorów w konkursie Budowa Roku 2014 i zdobyła nagrodę I stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie. Była to zarazem największa inwestycja związana z ochroną brzegów morskich w powojennej Polsce.
  Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 111 061 571,40 zł.

 3. Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie
  W ramach projektu wykonano 4,5 km opasek brzegowych. Część opasek została wykonana jako opaski typu ciężkiego - 2,1 km oraz opaski typu lekkiego - 2,4 km.
  Wartość projektu wyniosła 52 222 799,69 zł.

 4. Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki
  W ramach inwestycji przewidziano: W Łebie zostaną wybudowane 2 odcinki progów podwodnych o długości 550 i 1750 mb, zespół 5 ostróg brzegowych oraz zostanie zasilony brzeg morski ilością ok. 200 tys. m3 piasku. W Rowach zostanie wykonany próg podwodny o długości 950 mb, zespół 3 ostróg brzegowych oraz sztuczne zasilenie brzegu morskiego ilością ok. 180 tys. m3 piasku. W Ustce będzie wykonany próg podwodny o długości 850 mb, zespól 8 ostróg brzegowych, przebudowana zostanie opaska brzegowa o długości 462 mb. i zostanie zasilony brzeg morski ilością min. 212 tyś. m3 piasku.
  Wartość projektu wynosi 144 978 561,16 zł.

 5. Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego
  W ramach projektu wykonywane są prace budowlane związane z ochroną brzegów morskich w Dźwirzynie, Ustroniu Morskim, Chłopach, Unieściu i Jarosławcu. Jako konstrukcje ochronne brzegu morskiego wykonywane są ostrogi brzegowe (w Dźwirzynie, Ustroniu Morskim i Jarosławcu), opaski brzegowe (w Chłopach i Unieściu), falochron osłonowy na wysokości przetoki jeziora Jamno w Unieściu oraz falochrony brzegowe w Jarosławcu. Jako nowatorską metodę zastosowano drenaż koluwium klifu oraz podstawy klifu w Jarosławcu.
  Wartość projektu wynosi 132 654 098,95 zł.

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010