Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i Ogłoszenia

Rok 2019

Rok 2018

17.12.2018 | Ogłoszenie nr 3 o powołaniu zespołu do naboru kandydatów na szkolenie i praktykę pilotową dla rejonu pilotowego portu Darłowo
17.12.2018 | Obwieszczenie nr 1 o wynikach naboru na szkolenie i praktykę pilotową w Porcie Darłowo
14.12.2018 | Godziny pracy kasy Urzędu Morskiego w Słupsku
14.12.2018 | Zbieranie bursztynu na plażach
10.12.2018 | Ogłoszenie nr 2
07.12.2018 | Ogłoszenie nr 1
14.11.2018 | Upłynnienie samochodu KIA
12.10.2018 | Przystąpienie do "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wew.
05.10.2018 | Nabór na pilotów i praktyki pilotowe dla portu Darłowo
18.09.2018 |Ogłoszenie o zbyciu majątku samochód KIA oraz Quad
18.09.2018 | Przyst. do sporz. dokumentacji projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ławica Słupska
06.09.2018 | Przystąpienie do "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wew.
05.09.2018 |Parafina do przekazania
22.08.2018 | Nabór na pilotów i praktyki pilotowe dla portu Darłowo
29.06.2018 | Nabór na szkolenie pilotowe dla rejonu Darłowo
03.04.2018 | Komunikat Dyrektora UM w związku z brakiem zalodzenia w portach
26.01.2018 | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności...
08.01.2018 | Rozpoczęcie akcji lodowej
03.01.2018 | Informacja o dodatkowych polowaniach zbiorowych (3, 6, 14 stycznia 2018r.)

Rok 2017

06.11.2017 | Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 06.11.2017r. w spr. listy obiektów portowych znajdujących się w terytorialnym zakresie działania DUM w Słupsku
27.10.2017 | Komunikat z 25.10.2017r. dotyczący przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach morskich
25.10.2017 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Słupsku na lata 2018-2027
20.10.2017 | Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku
17.07.2017 | Komunikat dot. 71 sesji MEPC Miedzynarodowej Organizacji Morskiej - Londyn 03.07.2017
31.03.2017 | Zarządzenie nr 9 w sprawie dni wolnych
09.03.2017 | Warunki uprawiania rybołóstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba
05.01.2017 | W związku z prognozowanym obniżeniem temperatury i możliwością wystąpienia zalodzenia na torach wodnych i w basenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku ... z dniem 5 stycznia 2017r. rozpoczęta zostanie akcja przeciwlodowa (pełna treść komunikatu).

Pozostałe

 • 14.11.2016 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsk (w trybie §3, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 roku (Dz. U poz. 215) w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach morskich), ogłasza wykaz portów, w którychbędzie prowadzona w okresie zimowym 2016/2017akcja przeciwlodowa:
  • Port Ustka
  • Port Darłowo
  • Port Kołobrzeg

Ponadto ogłasza, że na Wybrzeżu Środkowym portami przebazowania kutrów i łodzi będą porty, w których prowadzona jest akcja przeciwlodowa.

 • 29.12.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 2/15 (pismo znak NP-obm-60/18-6/15 z dnia 03.12.2015 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej SHARCO I na ląd.
 • 03.06.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 1/15 (pismo znak NP-obm-60/46-9/14/15 z dnia 23.03.2015 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II na ląd.
 • 14.01.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 7/14 (pismo znak NP-obm-60/58-1/14 z dnia 05.12.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. "Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) - Etap IIA", dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Łupawy, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Rowy, dz. nr 672 obręb Rowy.
 • 17.11.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 6/14 (pismo znak NP-obm-60/57-1/14 z dnia 13.11.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. "Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) - Etap IIA", dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Słupi, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Ustka, dz. nr 1560/81 obręb Ustka.
 • 01.04.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 4/14 (pismo znak NP-obm-60/2-7/14 z dnia 19.03.2014 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich będących częścią morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z MFW Bałtyk Środkowy II i MFW Bałtyk Środkowy III do lądowej stacji elektroenergetycznej KSE Słupsk Wierzbięcino..
 • 13.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej... część zachodnia (pdf, 1.2 MB) oraz część wschodnia (pdf, 1.3 MB).
 • 12.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 3/14 (pismo znak NP-obm-60/5-3/14 z dnia 21.02.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA, dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Wieprzy, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Darłowo, dz. nr 1/28 obręb 5 Darłowo.
 • 12.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 1/14 (pismo znak NP-obm-60/3-3/14 z dnia 21.02.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA, dla przejścia linii światłowodowej pod dnem Kanału Resko, stanowiącego morskie wody wewnętrzne w porcie Dźwirzyno, dz. nr 1 obręb Dźwirzyno, gm. Kołobrzeg i dz. nr 135 obręb Mrzeżyno, gm. Trzebiatów.

Pozostałe linki : Mapa (jpg, 50 kB), Wniosek (doc, 40 kB)

 

Inne