Nurkowanie

W celu nurkowania na wraki w obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku należy wypełnić Zgłoszenie wyjścia z portu na płetwonurkowanie na wraki (Załącznik nr 2 Zarządzenia porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 6 marca 2013 r.) i przekazać je do Kapitana portu, dla uzyskania zgody.