Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 偶e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urz臋du Morskiego z siedzib膮 w S艂upsku,
   al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo偶liwy jest pod adresem: iod @ umsl.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 Urz臋du - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz:  
   鈥 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
   鈥 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

 

S艂u偶by dy偶urne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

S艂upsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Wykaz plac贸wek Urz臋du Morskiego w S艂upsku (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

 

Dane do przelew贸w

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010