Ochrona danych osobowych

Realizując cele i zadania statutowe, Urząd Morski w Słupsku – Administrator Danych Osobowych – przetwarza dane zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. Poz. 922).

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu prowadzony jest na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719).