Praca w Urzędzie

Ogłoszenia naborów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza nabór:

Rok 2018

Rok 2017

Pozostałe

Wyniki naborów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza wyniki naboru:

Rok 2018

Rok 2017

 

Pozostałe

 • 27.03.2017 | Komunikat z dnia 27.03.2017 r. w sprawie naboru na stanowisko bosman portu w Inspektoracie Administracji Portów i Hydrografii informujemy, że na ww stanowisko został wybrany Pan Tadeusz Pietrzyk, zam. Darłowo.

 • 02.02.2017 | Komunikat z dnia 01.02.2017 r. w sprawie naboru na stanowisko Główny Księgowy: informujemy, że na ww stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Wójcik, zam. Słupsk.

 • 25.01.20176 | Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6144 z dnia 07 grudnia 2016 r.

 • 15.12.2016 | Komunikat z dnia 15.12.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko bosmana portu Darłowo:
  Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu informujemy, że na ww stanowisko został wybrany Pan Adam Miller, zam. w Darłowo

 • 15.12.2016 | Komunikat z dnia 15.12.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego w Wydziale Finsnowo Księgowym:
  Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu informujemy, że na ww stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Wójcik, zam. w Słupsku.
 • 10.08.2016 | Komunikat z dnia 10.08.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko naczelnika w Wydziale Prawno-Organizacyjnym:
  Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu informujemy, że na ww stanowisko została wybrana Pani Krzysztofa Gutowska, zam. w Słupsku.
 • 20.07.2016 | Komunikat z dnia 20.07.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko specjalisty do spraw nadzoru technicznego nad obiektami budowlanymi Urzędu Morskiego w Słupsku w Inspektoracie Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego:
  Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu informujemy, że na ww stanowisko został wybrany Pan Tomasz Praszczak, zam. w Słupsku.
 • 12.07.2016 | Komunikat z dnia 12.07.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko naczelnika w Wydziale Prawno-Organizacyjnym:
  Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego został anulowany.
 • 13.06.2016 | Komunikat z dnia 13.06.2016 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko naczelnika w Wydziale Prawno-Organizacyjnym:
  w związku z ogłoszeniem nr 181147 z dnia 19.05.2016 r. informujemy, że nabór został zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.
 • 25.05.2016 | Komunikat z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko głównego Inspektora w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża:
  w związku z ogłoszeniem nr 180933 z dnia 13.05.2016 r. informujemy, że anulowano wybór i stanowisko zostanie obsadzone w ramach wewnętrznego przesunięcia pracownika.
 • 21.03.2016 | Komunikat z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko Bosman portu:
  w związku z ogłoszeniem nr 178464 z dnia 4.03.2016 r. informujemy, że wybrana kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska.
 • 18.03.2016 | Komunikat z dnia 18.03.2016 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko Bosman portu:
  w związku z ogłoszeniem nr 178464 z dnia 4.03.2016 r. informujemy, że na ww stanowisko została wybrana Pani Anna Mordacz, zam. w Darłowie.
 • 01.03.2016 | Komunikat z dnia 01.03.2016 r. w sprawie naboru na stanowisko oficera portu w Inspektoracie Administracji Portów i Hydrografii w Kapitanacie Portu Darłowo:
  w związku z ogłoszeniem nr 177958 z dnia 18.02.2016 r. informujemy, że nabór na ww. stanowisko został anulowany. Stanowisko zostanie obsadzone w ramach wewnętrznego przesunięcia pracownika.
 • 28.12.2015 | Komunikat z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko: Bosman portu w Inspektoracie Administracji Portów i Hydrografii.
  w związku z ogłoszeniem nr 176096 z dnia 12.12.2015 r. informujemy, że na ww stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Zielnik, zam. w Sławnie

 • 23.07.2015 | Komunikat z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wyniku naboru na stanowisko: Bosman portu w Inspektoracie Administracji Portów i Hydrografii.

  w związku z ogłoszeniem nr 170678 z dnia 23.07.2015 r. informujemy o rezygnacji kandydata z objęcia w/w stanowiska.

 • 08.06.2015 | Komunikat z dnia 08.06.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko specjalisty do spraw przygotowania inwestycji w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym i Robót Czerpalnych:

  w związku z ogłoszeniem nr 169771 z dnia 23.05.2015 r. informujemy, że nabór na ww. stanowisko został anulowany.

 • 25.05.2015 | Komunikat z dnia 25.05.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw kodeksu ISPS, zarządzania kryzysowego oraz planowania i realizacji zadań obronnych w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi w Ustce:

  w związku z ogłoszeniem nr 16933 z dnia 09-05-2015r.,na ww stanowisko nie wybrano żadnego kandydata - oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.

 • 30.04.2015 | Komunikat z dnia 30.04.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora do spraw monitorowania ruchu morskiego w Inspektoracie Monitorowania Ruchu Morskiego:

  w związku z ogłoszeniem nr 168651 z dnia 11-04-2015r.,na ww stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Myśliwski, zam. w Gdyni.

 • 07.04.2015 | Komunikat z dnia 07.04.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora do spraw monitorowania ruchu morskiego w Inspektoracie Monitorowania Ruchu Morskiego:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 06-03-2015r.,informujemy o rezygnacji kandydata z objęcia w/w stanowiska.

 • 30.03.2015 | Komunikat z dnia 30.03.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora do spraw monitorowania ruchu morskiego w Inspektoracie Monitorowania Ruchu Morskiego:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 06-03-2015r., na ww stanowisko został wybrany pan Wojciech Możejko, zam. Słupsk.

 • 28.01.2015 | Komunikat z dnia 28.01.2015 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora do spraw geodezji w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym i Robót Czerpalnych:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 10 grudnia 2014 r., na ww stanowisko został wybrany pan Kamil Kirko, zam. Damnica.

 • 22.12.2014 | Komunikat z dnia 22.12.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko operatora służby kontroli ruchu statków w Inspektoracie Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 26 listopada 2014 r., na ww stanowisko został wybrany pan Eugeniusz Trofimowicz, zam. Słupsk.

 • 09.12.2014 | Komunikat z dnia 09.12.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych oznakowania nawigacyjnego w Serwisie Oznakowania Nawigacyjnego w Darłówku:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 13 listopada 2014 r., na ww stanowisko został wybrany pan Radosław Włodek, zam. Kopań.

 • 28.11.2014 | Komunikat z dnia 28.11.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko Bosman portu w Kapitanacie Portu Ustka:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 23 października 2014 r., na ww stanowisko została wybrana Pani Daria Semenowicz, zam. Koszalin.

 • 20.11.2014 | Komunikat z dnia 20.11.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko Inspektor do spraw nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w Wydziale Administracyjnym i Gospodarki Nieruchomościami:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 23 października 2014 r., na ww stanowisko została wybrana Pani Joanna Arent, zam. Słupsku.

 • 06.11.2014 | Komunikat z dnia 06.11.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko Elektryka ds. obsługi urządzeń nawigacyjnych w Serwisie Oznakowania Nawigacyjnego w Darłówku:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 3 października 2014 r., na ww stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

 • 21.08.2014 | Komunikat z dnia 21.08.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko sekretarki w Kapitanacie Portu Kołobrzeg:

  w związku z ogłoszeniem z dnia 22 lipca 2014 r., na ww stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Krawczyńska, zam. w Kołobrzegu.

 • 29.04.2014 | Komunikat z dnia 29.04.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko Bosmana portu Darłowo:

  w związku z ogłoszeniem nr 159446 z dnia 16 kwietnia 2014 r., na ww stanowisko został wybrany Pan RYSZARD SKORUPKA, zam. w Darłowie.

 • 15.01.2014 | Komunikat z dnia 15.01.2014 r. w sprawie naboru na stanowisko starszego inspektora realizującego funkcje publicznoprawne do spraw inspekcji FSC w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi:

  w związku z ogłoszeniem nr 156124 z dnia 3 grudnia 2013 r., na ww stanowisko został wybrany Pan JAN ŚCIESZKA zam. w Słupsku.

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów, jakie należy dołączyć do aplikacji na wolne stanowisko pracy:

 

 

Otrzymane formularze CV i dokumenty, które nie są związane z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi, nie będą przechowywane, a tym samym zostaną niezwłocznie zniszczone.