Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Kadra

Audytor wewnętrzny:

 • Anna Sędzińska
  tel. (0 59) 847-42-61
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Stanowiska należy w szczególności:

 1. przygotowywanie do końca roku rocznego planu audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz priorytetów Dyrektora Urzędu,
 2. przeprowadzanie, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, zadań audytowych, to jest:
 3. zadań podejmowanych w celu dostarczenia Dyrektorowi Urzędu obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
 4. czynności doradczych – to jest działań podejmowanych przez audytora wewnętrznego zleconych przez Dyrektora Urzędu lub podejmowanych z własnej inicjatywy, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
 5. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytów wewnętrznych poza planem – na wniosek Dyrektora Urzędu lub z własnej inicjatywy,
 6. przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 7. monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez ocenę działań Urzędu podjętych w celu realizacji zaleceń,
 8. przedstawianie Dyrektorowi Urzędu oraz komórkom audytowanym ustaleń i wniosków z przeprowadzonych czynności audytowych w postaci sprawozdań i notatek informacyjnych,
 9. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz innych materiałów o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym,
 10. stałe doskonalenie technik i procedur audytu wewnętrznego,
 11. prowadzenie i ochrona dokumentacji audytowej,
 12. współdziałanie, w razie potrzeby, z audytorami/kontrolerami zewnętrznymi w zakresie wykonywania swoich zadań.