Stanowisko ds. BHP

Kadra

Starszy Specjalista:

 • Waldemar Iciakowski
  tel.: (0 59) 847-42-51
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Stanowiska należy realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Morskim w Słupsku, w tym w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),
 2. sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Urzędu rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. bieżące informowanie Dyrektora Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju obiektów Urzędu w aspekcie uwzględnienia rozwiązań zapewniających poprawę stanu bhp oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie do dokumentacji takich obiektów,
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów i urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 6. inicjowanie i opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących bhp, a także przepisów dotyczących zachowania obowiązku trzeźwości w pracy,
 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 8. prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
 9. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,
 10. doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp oraz doradztwo w zakresie doboru środków ochrony na stanowiskach pracy,
 11. udzielanie terminowej i pełnej informacji komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za kierowanie pracowników i kandydatów do pracy na lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne, o wymaganych rodzajach badań dla każdego pracownika lub kandydata i na każde stanowisko pracy w Urzędzie,
 12. organizowanie i prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie bhp dla pracowników nowo przyjętych,
 13. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników,
 14. współpraca z laboratoriami w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
 15. współdziałanie ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,
 16. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i związkami zawodowymi przy podejmowaniu działań na rzecz poprawy warunków bhp,
 17. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp,
 18. uczestniczenie w konsultacjach dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.