Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 847-42-53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

 • Marek Berowski
  tel.: (0 59) 847-42-36
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Inspektor:

 • Wioletta Seweryn - Klimiuk

Informacje ogólne

Do zadań Zespołu należy pełnienie w Urzędzie Morskim w Słupsku funkcji „pionu ochrony”, którego zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności:

 1. opracowywanie i aktualizacja „Wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto”,
 2. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub z ich utratą,
 3. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających dla osób zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych,
 4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, dla osób dopuszczonych do informacji niejawnych w Urzędzie,
 5. organizacja i zapewnienie funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych centrali Urzędu i Biura Spraw Obronnych Żeglugi w Ustce,
 6. opracowywanie i aktualizacja „Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowania ich realizacji”,
 7. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa, odpowiednio do poziomu zagrożeń,
 8. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz nadzór nad ochroną systemów teleinformatycznych w Urzędzie, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 9. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami ABW polegająca na przekazywaniu do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa oraz informowanie Dyrektora Urzędu o przebiegu tej współpracy,
 10. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie i analiza ryzyka oraz nadzór nad stosowaniem w Urzędzie środków ochrony fizycznej uniemożliwiających dostęp do informacji niejawnych osobom nieuprawnionym,
 11. okresowa kontrola przestrzegania i ochrony informacji niejawnych oraz przegląd materiałów i dokumentów niejawnych - nie rzadziej niż raz na 3 lata, w celu ustalenia czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony,
 12. podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W skład Zespołu wchodzi Pełnomocnik ochrony, któremu podlega kancelaria materiałów niejawnych centrali Urzędu i kancelaria materiałów niejawnych Biura Spraw Obronnych Żeglugi w Ustce.