Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości

Kadra

Specjalista - pełnomocnik ds. ISO:

 • Marcin Czawłytko
  tel.: (0 59) 847-42-16
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Stanowiska do spraw Zarządzania Systemem Jakości należy:

 1. projektowanie i planowanie wykonania oraz wdrażanie przez komórki organizacyjne Urzędu systemu jakości w działalności zewnętrznej (certyfikacyjnej i nadzorczej) oraz wewnętrznej Urzędu,
 2. organizowanie i uczestnictwo w audytach zewnętrznych systemu jakości w Urzędzie, prowadzonych przez uprawnioną jednostkę Certyfikującą,
 3. administrowanie Systemem Zarządzania Jakością,
 4. współpraca z Pełnomocnikami do spraw systemu jakości Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie w celu ujednolicenia systemów jakości,
 5. opracowywanie projektów i uaktualnianie wzorów dokumentów systemu jakości,
 6. opracowywanie oraz uaktualnianie systemowych procedur systemu jakości,
 7. organizowanie i koordynowanie procedur i instrukcji opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, księgi jakości, uaktualnionych wersji dokumentów,
 8. sporządzanie planów wymaganych normami systemu jakości,
 9. koordynowanie, przeprowadzanie i analiza audytów wewnętrznych i planów audytów,
 10. nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
 11. nadzorowanie i gromadzenie zapisów dotyczących systemu jakości,
 12. planowanie, organizowanie i koordynowanie szkolenia pracowników w zakresie systemu jakości,
 13. udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o systemach jakości, norm, materiałów szkoleniowych oraz dokumentów systemu jakości,
 14. analiza istniejących procesów w Urzędzie oraz ocena ich mierzalności,
 15. rozpowszechnianie zmian w systemie zarządzania jakością w celu stałego doskonalenia i utrzymania istniejącego systemu w Urzędzie,
 16. monitorowanie i analizowanie informacji dotyczącej odbioru przez klienta obsługi wykonywanej przez Urząd,
 17. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz udzielanie pomocy w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością,
 18. informowanie Dyrektora Urzędu o funkcjonowaniu systemu jakości w Urzędzie, opracowywanie okresowych sprawozdań i organizowanie przeglądów zarządzania.