Wydział Kontroli Wewnętrznej

Kadra

Starszy Administrator

 • Marek Szypulski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator

 • Piotr Sielecki
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. kontrolowanie komórek organizacyjnych Urzędu przez badanie poprawności realizowania przez nie ustaw i innych aktów normatywnych w zakresie przestrzegania przepisów ustaw i innych aktów związanych z działalnością organizacyjną, administracyjną, gospodarczą i finansową oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi ich kierownikami,
 2. wykonywanie zadań na podstawie opracowanych rocznych planów kontroli, zatwierdzonych przez Dyrektora Urzędu,
 3. organizowanie i prowadzenie we własnym zakresie lub z udziałem pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu, kontroli kompleksowych, problemowych, wycinkowych i sprawdzających, a także – w miarę potrzeby – kontroli doraźnych, związanych z wyjaśnieniem spraw bieżących,
 4. opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Urzędu i kierownikom kontrolowanych komórek organizacyjnych, protokołów, sprawozdań i notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli lub postępowań wyjaśniających wraz z wnioskami z nich wynikającymi,
 5. monitorowanie terminowości realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 6. współpraca z organami kontroli zewnętrznej, w szczególności z Najwyższą Izbą Kontroli, w tym koordynacja opracowywania odpowiedzi Dyrektora Urzędu na wystąpienia pokontrolne oraz informacje o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
 7. opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Urzędu okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej,
 8. opracowywanie zarządzeń pokontrolnych i kontrola ich realizacji,
 9. opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu instrukcji wewnętrznej dotyczącej trybu przeprowadzania kontroli.