Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 848-19-91
  tel.: (0 59) 848-19-93
  tel./fax: (0 59) 847-42-24
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Inspektor::

 • Andrzej Mazuruk
  tel. wew.: 62
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Specjalista:

 • Dariusz Sapkowski
  tel. wew.: 64
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista:

Specjalista:

 • Jarosław Krasowski
  tel. wew.: 63
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Inspektor:

 • Joanna Leleniewska
  tel. wew.: 63
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa Techniczna Oznakowania Nawigacyjnego - Darłowo:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 1. prowadzenie, koordynowanie, kontrola i nadzór prac w zakresie oznakowania nawigacyjnego i informacji nautycznej w obszarach morskich między południkami 15º23’24’’ długości geograficznej wschodniej, a 17º40’30’’ długości geograficznej wschodniej,
 2. wystawianie i dozór techniczny obiektów oznakowania nawigacyjnego stałego i pływającego w granicach obszarów morskich określonych w pkt 1),
 3. kontrola i nadzór pracy latarń morskich, oznakowania pływającego, systemów bezpieczeństwa morskiego i systemów radionawigacyjnych – w tym: utrzymanie i konserwacja instalacji elektrycznych tych obiektów i urządzeń,
 4. planowanie i budowa systemów i znaków nawigacyjnych, systemów radionawigacyjnych oraz systemów bezpieczeństwa morskiego,
 5. opiniowanie projektów systemów oznakowania nawigacyjnego oraz opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań technicznych stosowanych w zakresie oznakowania nawigacyjnego przez inne podmioty,
 6. wykonywanie inspekcji w portach i przystaniach morskich w zakresie stosowania wyposażenia technicznego oznakowania nawigacyjnego i zgodności z obowiązującymi zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi,
 7. gromadzenie informacji dotyczących rozwoju technicznego oznakowania nawigacyjnego, prowadzenie badań i pomiarów w celu doskonalenia istniejących systemów oznakowania nawigacyjnego, ich eksploatacji i obsługi,
 8. organizowanie i koordynowanie służby informacyjnej dla potrzeb ostrzeżeń nawigacyjnych oraz opracowywanie informacji do „Wiadomości Żeglarskich” i innych publikacji nawigacyjnych,
 9. bieżąca analiza potrzeb oznakowania nawigacyjnego i systemów bezpieczeństwa morskiego w celu zlecania zakupów w terminach umożliwiających nieprzerwane działanie urządzeń,
 10. określanie warunków w zakresie oznakowania nawigacyjnego prowadzenia prac podwodnych i podwodnych badań wraków oraz prac związanych z wznoszeniem na morzu konstrukcji, sztucznych wysp, kładzenia kabli podmorskich itp.,
 11. stała współpraca ze służbami oznakowania nawigacyjnego pozostałych Urzędów Morskich oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej,
 12. współpraca z instytutami naukowymi i zakładami produkcyjnymi w zakresie doskonalenia bazy technicznej oznakowania nawigacyjnego,
 13. prowadzenie okresowych szkoleń i instruktaży w zakresie obsługi urządzeń nawigacyjnych,
 14. prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej oznakowania nawigacyjnego,
 15. nadzór nad sprawami związanymi z zasilaniem elektrycznych obiektów i znaków nawigacyjnych,
 16. zapewnienie sprawności działania elektronicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego i systemów bezpieczeństwa morskiego,
 17. prowadzenie nadzoru nad eksploatacją instalacji urządzeń radiowych Urzędu służących bezpieczeństwu morskiemu w zakresie: drobnych napraw, prowadzenia diagnostyki w razie awarii, okresowych przeglądów, opiniowania i wnioskowania w sprawach zakupu tych urządzeń i ich oprzyrządowania,
 18. współpraca z UKE, instytucjami naukowymi i zakładami produkcyjnymi w zakresie założeń i planowania systemów radionawigacyjnych.

W skład Inspektoratu wchodzi SERWIS ON – grupa pracowników technicznych oznakowania nawigacyjnego.

 

Mapka

darlowo1

Port Dźwirzyno

 • Światło wejściowe wschodnie:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 3+(1)=4s
  • Kolor świecenia: czerwony
  • Zasięg: 6 Mm
  • Wysokość światła: 7,4m n.p.m
 • Światło wejściowe zachodnie:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 3+(1)=4s
  • Kolor świecenia: zielony
  • Zasięg: 6 Mm
  • Wysokość światła: 7,4m n.p.m

 

Port Kołobrzeg

 • Dalba dewiacyjna:
  • Charakterystyka światła: Fl - błyskowe
  • Okres: 1+(3)=4s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 1 Mm
  • Wysokość światła: 3,4m n.p.m.
 • Pława:
  • Charakterystyka światła: LFl - blaskowe
  • Okres: 3+(7)=10s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 5,5 Mm
  • Wysokość światła: 4m n.p.m
  • Pozycja geograficzna: 54o13,40'N, 15o30,50'E
 • Stawa zachodnia:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 3+(1)=4s
  • Kolor świecenia: zielony
  • Zasięg: 7 Mm
  • Wysokość światła: 10,7 m n.p.m.
 • Stawa wschodnia:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 3+(1)=4s
  • Kolor świecenia: czerwony
  • Zasięg: 5 Mm
  • Wysokość światła: 13,1 m n.p.m.
 • Plan portu Kołobrzeg

 

Gąski - latarnia morska

 • Latarnia morska:
  • Charakterystyka światła: Oc (3) - przer. grupowe
  • Okres: 2,5+(1,2)+2,5+(1,2)+6,4+(1,2)=15s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 23,5 Mm
  • Wysokość światła: 50,1m n.p.m.

 

Port Darłowo

 • Stawa na głowicy E falochronu:
  • Charakterystyka światła: Iso - izofazowe
  • Okres: 2+(2)=4s
  • Kolor świecenia: czerwony
  • Zasięg: 6 Mm
  • Wysokość światła: 10 m n.p.m
 • Stawa na głowicy W falochronu:
  • Charakterystyka światła: Iso - izofazowe
  • Okres: 2+(2)=4s
  • Kolor świecenia: zielony
  • Zasięg: 6 Mm
  • Wysokość światła: 10 m n.p.m
 • Światło sektorowe:
  • Charakterystyka światła: Dir WRG Oc - kierunkowe, zmiennobarwne, przerywane
  • Okres: 4s
  • Kolor świecenia: białe, czerwone, zielone
  • Zasięg: 5 Mm
  • Wysokość światła: 20 m n.p.m
 • Światło podejściowe dalekiego zasięgu:
  • Charakterystyka światła: LFl (2) W - blaskowe grupowe
  • Okres: 2+(2)+2+(9) =15s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 15 Mm
  • Wysokość światła: 20 m n.p.m
 • Plan portu Darłowo

 

Jarosławiec - latarnia morska

 • Latarnia morska:
  • Charakterystyka światła: Fl(2) - błysk. grupowe
  • Okres: 0,5+(2)+0,5+(6)=9s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 23 Mm
  • Wysokość światła: 50,2m n.p.m.

 

Port Ustka

 • Latarnia morska:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 4+(2)=6s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 18 Mm
  • Wysokość światła: 22,2m n.p.m.
 • Plan portu Ustka

 

Port Rowy

 • Światło podejściowe:
  • Charakterystyka światła: Iso - izofazowe
  • Okres: 3+(3)=6s
  • Kolor świecenia: pomarańczowy
  • Zasięg: 2 Mm
  • Wysokość światła: 10 m n.p.m.
 • Stawa wejściowa wschodnia:
  • Charakterystyka światła: Fl - błyskowe
  • Okres: 1+(2)=3s
  • Kolor świecenia: czerwony
  • Zasięg: 3 Mm
  • Wysokość światła: 6 m n.p.m
 • Stawa wejściowa zachodnia:
  • Charakterystyka światła: Fl - błyskowe
  • Okres: 1+(2)=3s
  • Kolor świecenia: zielony
  • Zasięg: 3 Mm
  • Wysokość światła: 6 m n.p.m


Czołpino - latarnia morska

 • Latarnia morska:
  • Charakterystyka światła: Oc - przerywane
  • Okres: 3+(2)+1+(2)=8s
  • Kolor świecenia: biały
  • Zasięg: 22 Mm
  • Wysokość światła: 75m n.p.m.

 

Port Łeba

 • Łeba - światło sektorowe:
  • Charakterystyka światła: zależnie od sektora światło: stałe/zmiennobarwne/błyskowe
  • Okres: .....
  • Kolor świecenia: zielony/biały/czerwony
  • Zasięg: 2Mm/5Mm/2Mm
  • Wysokość światła: 7,5 m n.p.m.
 • Stawa na głowicy E falochronu:
  • Charakterystyka światła:Iso - izofazowe
  • Okres: 2+(2)=4s/li>
  • Kolor świecenia: czerwony
  • Zasięg: 5Mm
  • Wysokość światła: 10 m n.p.m.
 • Stawa na głowicy W falochronu:
  • Charakterystyka światła: Iso - izofazowe
  • Okres: 2+(2)=4s
  • Kolor świecenia: zielony
  • Zasięg: 5Mm
  • Wysokość światła: 10 m n.p.m.
 • Plan portu

Oznakowanie IALA

Opis znaków bocznych w Regionie A

Znak lewej strony
Kolor: czerwony
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy czerwony walec
Światło:
Barwa: czerwona
Rytm: dowolny (inny niż LFI (2+1))

Znak prawej strony
Kolor: zielony
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy zielony stożek wierzchołkiem do góry
Światło:
Barwa: zielony
Rytm: dowolny (inny niż LFI (2+1))

Kiedy na torze wodnym o "przyjętym kierunku oznakowania" występuje rozdzielenie toru, wówczas kierunek głównego toru wskazuje się zmodyfikowanym znakiem bocznym lewej albo prawej strony jak następuje:


Główny tor w prawo
Kolor: czerwony z jednym szerokim zielonym poziomym pasmem
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy czerwony walec
Światło:
Barwa: czerwona
Rytm: LFI (2+1)

Główny tor w lewo
Kolor: zielony z jednym szerokim czerwonym poziomym pasmem
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy zielony stożek wierzchołkiem do góry
Światło:
Barwa: zielona
Rytm: LFI (2+1)


Opis znaków bocznych w Regionie B

Znaki lewej strony
Kolor: zielony
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy zielony walec
Światło:
Barwa: zielona
Rytm: dowolny (inny niż LFI (2+1))


Znaki prawej strony
Kolor: czerwony
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy czerwony stożek wierzchołkiem do góry
Światło:
Barwa: czerwona
Rytm: dowolny (inny niż LFI (2+1))

Kiedy na torze wodnym o "przyjętym kierunku oznakowania" występuje rozdzielenie toru, wówczas kierunek głównego toru wskazuje się zmodyfikowanym znakiem bocznym lewej albo prawej strony jak następuje:

Główny tor w prawo
Kolor: zielony z jednym szerokim czerwonym poziomym pasmem
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy zielony walec
Światło:
Barwa: zielona
Rytm: LFI (2+1)

Główny tor w lewo
Kolor: czerwony z jednym szerokim zielonym poziomym pasmem
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy czerwony stożek wierzchołkiem do góry
Światło:
Barwa: czerwona
Rytm: LFI (2+1)


Znaki kardynalne

Północny znak kardynalny
Znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim, wierzchołkami do góry
Kolor: czarny nad żółtym
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Światło:
Barwa: biała
Rytm: VQ lub Q

Wschodni znak kardynalny
Znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim, podstawami do siebie
Kolor: czarny z pojedynczym poziomym żółtym pasem
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Światło:
Barwa: biała
Rytm: VQ(3) co 5 sek. lub Q(3) co 10 sek.

Południowy znak kardynalny
Znak szczytowy1: dwa czarne stożki jeden nad drugim, wierzchołkami w dół
Kolor: żółty nad czarnym
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Światło:
Barwa: biała
Rytm: VQ(6)+LFI co 10 sek. lub Q(6)+LFI co 15 sek.

Zachodni znak kardynalny
Znak szczytowy: dwa czarne stożki jeden nad drugim, wierzchołkami do siebie
Kolor: żółty z pojedynczym szerokim, poziomym czarnym pasem
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Światło:
Barwa: biała
Rytm: VQ(9) co 10 sek. lub Q(9) co 15 sek.

Znak odosobnionego niebezpieczeństwa

Znak odosobnionego niebezpieczeństwa ustawia się albo zamocowuje do lub ponad odosobnionym niebezpieczeństwem, dookoła którego jest żeglowna woda.

Opis znaku odosobnionego niebezpieczeństwa
Znak szczytowy: dwie czarne kule jedna nad drugą (najważniejszy element znaku, powinien być stosowany gdzie tylko jest to możliwe i tak duży jak jest to możliwe z wyraźnym prześwitem między kulami).
Kolor: czarny z jednym lub więcej szerokimi, czerwonymi, poziomymi pasami
Kształt: dowolny lecz nie kolidujący ze znakami bocznymi; zalecany kolumnowy lub drążkowy
Światło (jeżeli jest):
Barwa: biała
Rytm: FI (2)


Znak bezpiecznej wody

Znak bezpiecznej wody służy do wskazania, że wokół niego jest żeglowna woda. Stosuje go do wyznaczania linii środkowej i osi toru wodnego. Może być również stosowany alternatywnie jako kardynalny lub boczny znak dla wskazania podejścia do lądu.

Opis znaku bezpiecznej wody
Znak szczytowy: pojedyncza czerwona kula
Kolor: Czerwone i białe pionowe pasy
Kształt: Kulisty, kolumnowy lub drążkowy z kulistym znakiem szczytowym
Światło (jeżeli jest):
Barwa: biała
Rytm: Iso, Oc, LFI co 10 sek. albo litera Morse'a "A"

Publikacje nautyczne

Publikacje nautyczne

Galeria

 

ozn1s Praca serwisu Praca serwisu

Praca serwisu Sztorm Ustka

 

Latarnia Czołpino Latarnia Czołpino Port Darłowo

Port Ustka Port Dźwirzyno Latarnia Gąski

Latarnia Czołpino Latarnia Jarosławiec Latarnia Darłowo

Latarnia UstkaLatarnia Kołobrzeg  KOŁ

DAR-SW RO ŁEBA