Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego

Kadra

Kontakt:

 • tel./fax: (0 59) 814-62-04
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VTS Ławica Słupska:
  tel./fax: (0 59) 814-48-89
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Inspektor::

 • Zbigniew Jankiewicz
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Inspektor:

 • Waldemar Chytry

Operator służby kontroli ruchu statków (operator VTS):

 • Magdalena Dziopak
 • Małgorzata Jędryszek
 • Władysław Kasperowicz
 • Jarosław Laskowski
 • Alina Michałowska
 • Artur Pietrzyk
 • Eugeniusz Trofimowicz
 • Daria Semenowicz-Piasecka
 • Michał Konecki
 • Damian Andrys

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przez statki, ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) obowiązkowego systemu rozgraniczenia ruchu "Ławica Słupska", w tym:
  • nadzór nad przestrzeganiem prawidła 10 Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (COLREG 1972) przez statki korzystające z systemu rozgraniczenia ruchu, statki przecinające system rozgraniczenia ruchu lub nawigujące w jego pobliżu,
  • przyjmowanie raportów od statków o następujących zdarzeniach: udział w wypadku morskim lub kolizji, zanieczyszczenie środowiska morskiego, pożar lub wybuch na statku, naruszenie kodeksu ISPS, innych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo statku i załogi,
 2. Monitorowanie ruchu statków na morskich obszarach znajdujących się w zakresie właściwości miejscowej Dyrektora Urzędu Morskiego w tym statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, bezpieczeństwa morskiego lub środowiska oraz udział w procesie udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia w polskich obszarach morskich; przekazywanie informacji o tych zdarzeniach odpowiednim służbom i instytucjom,
 3. Prowadzenie baz danych monitorowanych statków, ich ładunków oraz pasażerów, a także zarządzanie informacją z systemów monitorowania ruchu morskiego,
 4. Przyjmowanie, gromadzenie, analiza i przekazywanie odpowiednim służbom Urzędu i instytucjom współpracującym z Urzędem informacji o zdarzeniach w polskich obaszarach morskich, dotyczących:
  • bezpieczeństwa życia na morzu;
  • bezpieczeństwa żeglugi w zakresie przestrzegania wyznaczonych tras przepływów i stref bezpieczeństwa oraz przewozu ładunków drogą morską;
  • ruchu jednostek naukowo - badawczych i eksploatujących zasoby mineralne w polskich obszarach morskich;
  • ruchu jednostek związanego z wykonywaniem prac podwodnych, przeszukiwaniem wraków, układaniem kabli morskich i innej podobnej działalności;
  • działalności wykonywanej w polskich obszarach morskich przez statki obcych bander;
  • ochrony środowiska morskiego;
  • oznakowania nawigacyjnego i ostrzeżeń nawigacyjnych;
  • ostrzeżeń hydrometeorologicznych związanych z bezpieczeństwem żeglugi;
  • innych informacji wynikających z wdrażanych systemów w zakresie monitorowania ruchu statków, ładunków itp.;
 5. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także z Urzędami Morskimi w Gdyni i w Szczecinie, ze służbą SAR, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, z Marynarką Wojenną i Biurem Hydrograficznym MW, z Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa Morskiego, z innymi służbami państwowymi i instytucjami w zakresie trybu przekazywania informacji wymienionych w pkt 4,
 6. przekazywanie meldunków do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 7. pośredniczenie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków łączności, w przekazywaniu wszelkich informacji w trakcie prowadzonych akcji zwalczania zagrożeń sztormem, powodzią lub zanieczyszczenia brzegu morskiego z wyłączeniem wód portowych i red,
 8. uczestnictwo w pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Morskiego w Słupsku,
 9. ustanawianie tras żeglugowych, systemów rozgraniczenia ruchu, linii /punktów zgłaszania pozycji statków oraz przepisów lokalnych dotyczących zasad ruchu morskiego,
 10. opiniowanie wniosków o zezwolenia na prowadzenie badań morskich, rozpoznawanie i eksploatację zasobów mineralnych dna morskiego,
 11. organizowanie i utrzymywanie służby kontroli ruchu statków,
 12. prowadzenie stałego nasłuchu radiowego na wymaganych częstotliwościach,
 13. nadawanie wymaganych ostrzeżeń nawigacyjnych w ramach bałtyckiego systemu ostrzeżeń nawigacyjnych,
 14. nadawanie morskich prognoz hydrometeorologicznych,
 15. odbiór i przekazywanie sygnałów wzywania pomocy, wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego,
 16. zapewnienie łączności w trakcie prowadzenia kontroli polskich obszarów morskich przez służby Inspekcji Morskiej,
 17. uczestnictwo w krajowej sieci wymiany informacji PHICS / SWIBŻ i europejskiej SafeSeaNet,
 18. pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego w rozumieniu Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code),
 19. zaopatrzenie i zapewnienie sprawności eksploatacyjnej środków łączności radiowej i dokonywanie opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych, będących na wyposażeniu Inspektoratu.

W skład Inspektoratu Monitorowania Ruchu Morskiego wchodzą:

 • Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska,
 • Regionalny Punkt Kontaktowy.