DI Zastępca Dyrektora

Informacje ogólne

dimKontakt:

 • tel.: (0-59) 847-42-52

Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej:

 • Maciej Jeleniewski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasie nieobecności Dyrektora Urzędu, Zastępca Dyrektora  do Spraw Inspekcji Morskiej wykonuje w jego zastępstwie funkcje wymienione w  regulaminie Urzędu Morskiego w Słupsku, a w sprawach opiniowania projektów aktów normatywnych, podejmuje jedynie doraźne decyzje w przypadkach nie cierpiących  zwłoki.

Zadania

Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej  należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki i  jednostki organizacyjne, zwłaszcza w zakresie:

 1. koordynowania działań kontrolnych w polskich obszarach  morskich oraz zapewnienie łączności radiowej na linii morze-ląd,
 2. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi sprawowanym w drodze  inspekcji statków morskich, wydawaniem dokumentów stwierdzających stan  bezpieczeństwa statków morskich, nadzorowaniem wprowadzanego do obrotu  wyposażenia morskiego oraz prowadzeniem rejestru administracyjnego statków,
 3. obsady stanowisk na statkach morskich oraz wydawania  dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich dla członków załóg statków morskich,
 4. ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem wskutek  korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji,
 5. oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego na drogach  morskich, redach, kotwicowiskach, w morskich portach i przystaniach z  wyłączeniem portów (przystani) i ich części przekazanych innym podmiotom, a  także na wybrzeżu morskim,
 6. wyznaczanie dróg morskich, tras przepływu, red i  kotwicowisk oraz nadzór nad korzystaniem z nich, w tym monitorowanie i  informowanie o ruchu statków oraz prowadzenie ewidencji ładunków i pasażerów,
 7. utrzymania porządku portowo-żeglugowego na obszarze  morskich portów i przystani, torów wodnych, red i kotwicowisk,
 8. bezpieczeństwa  żeglugi i życia na morzu w związku z rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów dna  morskiego, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i innych urządzeń morskich,
 9. ratownictwa życia na morzu, prowadzenia prac podwodnych i  wydobywania mienia z morza oraz wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i  ich pozostałości,
 10. bezpieczeństwa pożarowego statków morskich o polskiej  przynależności,
 11. zarządu morskimi portami i przystaniami, bądź ich  częściami, w zakresie nie przekazanym innym podmiotom,
 12. akcji przeciwlodowych oraz udziału w akcjach  przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych na terenie portów,
 13. współpracy z izbami morskimi w sprawach wypadków  morskich,
 14. współpracy ze Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną w  zakresie działania inspekcji morskiej,
 15. współpracy z Marynarką Wojenną w zakresie hydrografii i  kartografii morskiej,
 16. współpracy i współdziałania z wojewódzkimi komitetami przeciwpowodziowymi i sztabami zarządzania  kryzysowego,
 17. współpracy międzynarodowej w zakresie działania  inspekcji morskiej.