Wydział Zaopatrzenia i Transportu

Kadra

Kontakt:

 • tel.(0-59) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93.
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik:

 • Igor Strąk
  tel. wew.: 56
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Inspektor:

 • Mirosław Chamier-Gliszczyński
  tel. wew.: 46
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zdzisław Jankowski
  tel. wew.: 46
 • Urszula Kieraś
  tel. wew.: 50
 • Bożena Śmigulska
 • Roman Maciąg
  tel. wew.: 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Jarosław Michałek
  tel. wew.: 53

Administrator:

 • Anna Kadylak
  tel. wew.: 84
 • Ewelina Jastrowicz

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowywanie planu zakupów oraz realizacja planów zaopatrzenia i bieżących zakupów,
 2. prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu, obejmującej: prawidłowe przyjmowanie do magazynów, właściwe przechowywanie i konserwacja w magazynach oraz wydawanie materiałów,
 3. nadzór nad właściwym stanem technicznym podległych magazynów, urządzeń i sprzętu magazynowego,
 4. upłynnianie zbędnych zapasów materiałowych, sprzętu i pojazdów mechanicznych,
 5. centralna dyspozycja taborem samochodowym Urzędu,
 6. prowadzenie dokumentacji pojazdu i jego wyposażenia od chwili nabycia do chwili kasacji,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem i eksploatacją pojazdów, obejmującej: rozliczanie zużycia paliw oraz przebiegu i wykorzystania pojazdów pod względem kilometrażu, czasu i tonażu,
 8. nadzór i kontrola eksploatacji pojazdów w komórkach terenowych,
 9. zapewnienie technicznej i eksploatacyjnej sprawności pojazdów oraz planowanie i zlecanie napraw głównych,
 10. prowadzenie spraw ubezpieczeń: środków transportowych, jednostek pływających Urzędu i ich załóg, nieruchomości należących do Urzędu oraz likwidacja szkód,
 11. kontrola pracy kierowców,
 12. zaopatrywanie pracowników w: sorty mundurowe, odzież ochronną i roboczą oraz naliczanie należnego ekwiwalentu i rozliczanie pracowników z którymi została rozwiązana umowa o pracę,
 13. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów o zaopatrzeniu i transporcie,
 14. fakturowanie należności wynikających z zadań Wydziału
 15. księgowanie przychodów, rozchodów i przesunięć środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu,
 16. weryfikacja zapisów o stanie majątku Urzędu w oparciu o wyniki przeprowadzanych inwentaryzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. organizacja funkcjonowania dozoru, w tym zewnętrznego, obiektów Urzędu, nadzór nad pracą służb dozoru, służb utrzymania porządku i czystości w obiektach Urzędu,
 18. wykonywanie prac porządkowych przez podległych pracowników,
 19. planowanie i rozliczanie wydatków na środki higieny osobistej, środki czystości, napoje, oraz posiłki regeneracyjne – przy udziale inspektora BHP,
 20. udział w zadaniach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału.

Wydziałowi Zaopatrzenia i Transportu podlegają merytorycznie pracownicy służb utrzymania czystości i porządku (sprzątaczki i robotnicy gospodarczy) we wszystkich placówkach Urzędu.