DT Zastępca Dyrektora

Informacje ogólne

dt

 Kontakt:

 • tel.:(0-59848-19-91848-19-93.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych:

 • ...........
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora Urzędu i pierwszego Zastępcy, zadania im przypisane wykonuje w ich zastępstwie Zastępca Dyrektora do spraw Technicznych.

 

Zadania

Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych należy  sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki  organizacyjne, zwłaszcza w zakresie:

 1. utrzymania w gotowości eksploatacyjnej infrastruktury  portowej,
 2. pogłębiania i utrzymania w stanie żeglowności torów  wodnych, red i kotwicowisk oraz akwenów w morskich portach i przystaniach, z  wyłączeniem akwenów przekazanych innym podmiotom,
 3. budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i  zalesień ochronnych w pasie technicznym,
 4. prowadzenia pomiarów dla celów monitorowania brzegów  morskich,
 5. przygotowywania stanowiska dyrektora Urzędu w sprawach  wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu  morskiego,
 6. zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów  budowlanych będących na stanie majątkowym Urzędu, a także taboru lądowego i  pływającego Urzędu,
 7. realizacji kompetencji dyrektora Urzędu w sprawach  zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich i geodezji,  uzgadniania decyzji w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń  budowlanych,
 8. wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie  sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - w  przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód  wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
 9. wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich  kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym,
 10. realizacji bieżącego zaopatrzenia Urzędu i gospodarki  magazynowej,
 11. wykonywania transportu lądowego na potrzeby Urzędu i  utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej taboru pływającego Urzędu,
 12. inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych,
 13. nadzoru i kontroli nad budową i eksploatacją urządzeń i  sieci elektroenergetycznych,
 14. obsługi informatycznej Urzędu,
 15. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia  popełnione w pasie technicznym,
 16. udziału w akcjach przeciwsztormowych i  przeciwpowodziowych na brzegu morskim,
 17. utrzymania porządku i zapewnienie przestrzegania  przepisów przeciwpożarowych i o ochronie pasa technicznego,
 18. współpracy i współdziałania z wojewódzkimi komitetami  przeciwpowodziowymi i sztabami zarządzania kryzysowego,
 19. współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony brzegu  morskiego i zintegrowanego zarządzania obszarami.