Struktura Urzędu - szybki dostęp

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

 Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych