Struktura Urzędu - szybki dostęp

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

 Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

  • Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego
  • Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych
  • Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi
  • Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
  • Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego

 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych