Upłynnienia

Urząd Morski w Słupsku ma następujące przedmioty do upłynnienia:

...w roku 2017.

20.10.2017 | Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku (pdf, 92kB)

11.10.2017 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku unieważnia przetarg na sprzedaż pojazdu typu Quad Gryzzly o nr rej. GS 744A  zgodnie  §14 pkt 9  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. z 06 kwietnia 2017r poz.729). Wadium zwrócone zostanie w terminie 7 dni.  Postępowanie na sprzedaż pojazdu typu Quad zostanie powtórzone

22.09.2017 | Ogłoszenie z dnia 22 września 2017 r. o sprzedaży Quada Yamacha Gryzzly - Ogłoszenie (pdf, 700kB), Formularz oferty (pdf, 33kB)

Sprzedający dopuszcza wpłatę wadium na konto Urzędu Morskiego w Słupsku.
38 1010 1140 0179 2313 9120 0000 z dopiskiem „Wadium na Quada” najpóźniej do dnia 06.10.2017r g. 15.00.
(wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku do ww. terminu).

...w roku 2015.

16.10.2015 | Ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. o zbędnym składniku majątku ruchomego w Urzędzie Morskim w Słupsku... (pdf, 487  kB)

09.09.2015 | Ogłoszenie z dnia 09 września 2015 r. w sprawie sprzedaży materiałów, które nie będą wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na niemożność współpracy ze sprzętem typowym... (pdf, 487  kB)

14.07.2015 | Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży materiałów, które nie będą wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na niemożność współpracy ze sprzętem typowym... (pdf,  493 kB)

22.05.2015 | Protokół z postępowania o nieodpłatne przekazanie samochodów ciężarowych SSANGYONG typu pick-up. (pdf,  493 kB)

05.05.2015 | Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego, w postaci dwóch samochodów ciężarowych SsangYoon model Actyon Sports. (pdf, 627 kB)

14.04.2015 | II Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up: (pdf, 992  kB)

20.03.2015 | Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up: (pdf,  985 kB)

17.02.2015 | Ogłoszenie o sprzedaży 2 Samochodów służbowych: (pdf, 1 MB)

07.01.2015 | Ogłoszenie o sprzedaży kotła olejowego oraz zbiorników na olej opałowy: (pdf, 750 kB)

...w roku 2014

... brak ofert