Informacja dla uczestnik贸w zam贸wie艅 publicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z prowadzeniem post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego b臋dzie Dyrektor Urz臋du Morskiego z siedzib膮 w S艂upsku, al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk.
 2. Wyznaczyli艣my inspektora ochrony danych, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 poprzez email: iod @ umsl.gov.pl
 3. Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane w celu zwi膮zanym z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego. Podstaw膮 prawn膮 ich przetwarzania jest Pa艅stwa zgoda wyra偶ona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz nast臋puj膮ce przepisy prawa:
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
 • rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakie mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 1. Pa艅stwa dane pozyskane w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego przetwarzane b臋d膮 przez okres 5 lat: od dnia zako艅czenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia.
 2. Pa艅stwa dane pozyskane w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego przekazywane b臋d膮 wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdy偶 co do zasady post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego jest jawne.
  • 5.1    Ograniczenie dost臋pu do Pa艅stwa danych o kt贸rych mowa wy偶ej mo偶e wyst膮pi膰 jedynie w szczeg贸lnych przypadkach je艣li jest to uzasadnione ochron膮 prywatno艣ci zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
  • 5.2    Ponadto odbiorc膮 danych zawartych w dokumentach zwi膮zanych z post臋powaniem o zam贸wienie publiczne mog膮 by膰 podmioty z kt贸rymi Urz膮d Morski w S艂upsku zawar艂 umowy lub porozumienie na korzystanie z udost臋pnianych przez nie system贸w informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wy艂膮cznie do mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z tymi danymi w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorc贸w tych obowi膮zuje klauzula zachowania poufno艣ci pozyskanych w takich okoliczno艣ciach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
 1. W zwi膮zku z jawno艣ci膮 post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego Pa艅stwa dane  mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw z poza EOG z zastrze偶eniem, o kt贸rym mowa w punkcie 5 ppkt 1).
 2. W odniesieniu do danych pozyskanych w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce uprawnienia:
 • prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usuni臋cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast臋puje w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odr臋bne mog膮 wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 skorzystania z tego praw;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie danych osobowych w zwi膮zku udzia艂em w post臋powaniu o zam贸wienia publiczne nie jest obowi膮zkowe, ale mo偶e by膰 warunkiem niezb臋dnym do wzi臋cia w nim udzia艂u. Wynika to st膮d, 偶e w zale偶no艣ci od przedmiotu zam贸wienia, zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 ich podania na podstawie przepis贸w ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepis贸w wykonawczych, a w szczeg贸lno艣ci na podstawie Rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakie mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).

S艂u偶by dy偶urne

VTS 艁awica S艂upska

Obszar dzia艂ania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu D藕wirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Plac贸wki Urz臋du Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

ePUAP

 

Dane do przelew贸w

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010