Ubezpieczenie mienia Urzędu Morskiego w Słupsku

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Ubezpieczenie mienia Urzędu Morskiego w Słupsku"

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 28 listopada 2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23-10-2017r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 25-10-2017r. pod numerem 2017/S 205-423318.  Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24-10-2017r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik nr 3A: Wzór umowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 3B: Wzór umowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 3C: Wzór umowy dla zadania nr 3
Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5: Wykaz pojazdów
Załącznik nr 6: Wykaz jednostek pływających
Załącznik nr 7: Wykaz budynków
Załącznik nr 8: Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 9: Informacja o szkodowości
Załącznik nr 10: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące uiszczania podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Załącznik nr 11: Oświadczenie Wykopnawcy dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
Załącznik nr 12: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące opłacania podatków i opłat lokalnych

 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30-10-2017r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16-11-2017r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20-11-2017r.

Służby dyżurne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Wykaz placówek Urzędu Morskiego w Słupsku (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 26
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumenty@umsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010