Zarządzenia dotyczące postępowań

Zarządzenia dotyczące Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu prac komisji przetargowej w Urzędzie Morskim w Słupsku: