Jubileusz Narodowego Muzeum Morskiego

Zdjęcie: Osoby uhonorowane medalem "Przyjaciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku" Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku działa już 55 lat. Utworzone zostało w 1960 roku, a w roku 2013 otrzymało status narodowego. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 27 listopada b.r. w Politechnice Gdańskiej. Historię i dokonania tej instytucji przedstawił dyrektor dr Jerzy Litwin.

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego uhonorowało z okazji jubileuszu 10 osób „Medalem Przyjaciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Zaszczytu tego dostąpił m.in. Tomasz Bobin – Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Słupski Urząd od wielu lat współpracuje z Muzeum. Aktualnie trwają prace projektowe nad utworzeniem Muzeum Rybołówstwa w Porcie Łeba. Latem bieżącego roku wspólnie zabezpieczono na placu budowy w Rowach wydobyte z morza 100 sztuk pistoletów skałkowych z przełomu XVII i XVIII wieku.

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego – Etap 1

Zdjęcie: Widok na wieżę radarową - element systemu KSBM W dniu 24.11.b.r. w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca projekt „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego – etap 1”. Zasadniczym celem budowy KSBM jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi oraz podniesienie poziomu ochrony środowiska w obszarach morskich RP. System jest także narzędziem do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez użytkowników morza.

W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano systemy monitorowania ruchu morskiego w obszarach VTS Zatoka Gdańska oraz VTMS Szczecin – Świnoujście. Ustanowiono także system w obszarze trasy TSS Ławica Słupska obejmując monitoringiem radarowym oraz zasięgiem łączności VHF wrażliwy nawigacyjnie i sąsiadującymi z poligonem morskim rejon tranzytu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej. Wyposażono wszystkie służby polskich portów w urządzenia do prowadzenia nadzoru ruchu oraz wykonywania asysty nawigacyjnej w sytuacjach awaryjnych (radary portowe, kamery, środki łączności, stacje hydro-meteo, elektroniczny dostęp do baz danych i informacji związanej z bezpieczeństwem żeglugi).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi 112.674.893,83 PLN.

Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej

Zdjęcie: Część Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej W dniu 21 listopada b.r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Podsumowano dotychczasowe działania. Liga zrzesza prawie 13 tysięcy członków, skupionych w 42 okręgach, oddziałach, klubach i kołach na terenie całego kraju.

Wybrano także nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład 26 osobowego zarządu wszedł przedstawiciel słupskiego oddziału Waldemar Parus, na co dzień pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku. W roku 2018 Liga obchodzić będzie jubileusz 100-lecia powstania.

Posiedzenie Komitetu Sterującego

Zdjęcie: Fragment mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego W dniu 12.11.2015r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Tematyką spotkania było podsumowanie prac zmierzających do opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dyskusję zdominował temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które budzą najwięcej kontrowersji. W pracach Komitetu uczestniczą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Szczecina i Słupska.

Projekt Planu zakłada m.in. w pierwszym cyklu (2016-2021) 12 inwestycji na brzegu morskim w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę 138,55 mln zł. Szczegóły projektu Planu można znaleźć na stronie internetowej (www.powodz.gov.pl).

Strona 29 z 36

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania i serwis informacyjny
tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010