Przebudowa Portu w Ustce

InwestycjaUstka   W dniu 21.05.2018r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Gdyni odbyła się uroczystość podpisania przez Zastępcę Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku, kpt ż. w. Macieja Jeleniewskiego umowy o dofinansowanie na kwotę 188.897.941,00 zł projektu pn.: „Przebudowa wejścia do Portu Ustka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska".
Umową o dofinansowanie objęty jest I etap przedsięwzięcia, który zostanie zrealizowany do końca I kwartału 2023r. i w swoim zakresie obejmuje m.in.: zaprojektowanie i budowę nowego falochronu Zachodniego o długości ok 800mb, wraz z nabrzeżem przeładunkowym o długości ok 230m, ostrogą tłumiącą falowanie o długości ok 85mb  oraz nabrzeżem cumowniczym  długości ok 250mb łączącym nowy falochron Zachodni ze starym. Ponadto nabrzeża zostaną uzbrojone w instalacje sanitarne, punkty poboru wody, sieć energetyczną i kanalizację. Zakres prac związany z realizacją całej operacji zapewnia całkowitą komplementarność z istniejącą infrastrukturą oraz wyposażeniem Portu Ustka. Dzięki podjęciu planowanych prac zostaną poprawione warunki cumowania i stacjonowania jednostek rybackich na terenie portu macierzystego – Ustka.
W ramach umowy o dofinansowanie zostanie wykonany również projekt budowlany  kolejnego etapu przebudowy wejścia do portu Ustka, na który składają się: budowa nowego falochronu Wschodniego w miejscu istniejącego  wraz z przebudową nabrzeża Pilotowego oraz częściową rozbiórką starego falochron Zachodniego i budową pochłaniacza falowania. Zaprojektowana zostanie również obrotnica o średnicy około  200mb. ... [Przebudowa portu w Ustce] ...

Szkolenie obronne 2018

Zdjęcie: Szkolenie obronne 2018 W dniach 17,18 maja 2018 roku na terenie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku.
W ramach części teoretycznej omówione zostało funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, ochrona informacji niejawnych oraz RODO
W trakcie szkolenia zwiedzono sprzęt lotniczy w tym samoloty SU-22, Lim, An- 2, trenażery oraz sprzęt  zabezpieczający funkcjonowanie lotniska bojowego.  W części praktycznej była możliwość obserwacji lotów bojowych samolotów Su-22 i Mi-2

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie: Dzień Flagi 2018 W dniu 02.05.2018 delegacja Urzędu Morskiego w Słupsku już po raz drugi uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Flagi. Pracownicy Urzędu wystawili namiot tematyczny oraz prezentację multimedialną. Opowiadali o pracy i zadaniach Urzędu Morskiego w Słupsku, którymi zajmuje się Urząd i pracownicy. Przygotowany program cieszył się dużym zainteresowaniem. W ramach pikniku Urząd rozdawał pamiątkowe gadżety: patriotyczne kotyliony, biało czerwone wiatraczki, zakładki do książek, smycze.

Szkolenie Promień w BSOZ

Zdjęcie: Szkolenie BZOZ Promień 1 W dniu 5.04.2018 r. na bazie Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w trakcie comiesięcznego treningu odbyło się szkolenie wprowadzające Systemu Informatycznego PROMIEŃ Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania dla pracowników Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku.  W trakcie szkolenia zapoznano ich z funkcjonowaniem KSWSiA w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami oraz przeprowadzony został praktyczny trening działania KSWSiA we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Analizy Skażeń w Warszawie

Strona 4 z 33

Służby dyżurne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

  8.30 – 10.30

11.30 – 15.00