Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej

Zdjęcie: Część Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej W dniu 21 listopada b.r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Podsumowano dotychczasowe działania. Liga zrzesza prawie 13 tysięcy członków, skupionych w 42 okręgach, oddziałach, klubach i kołach na terenie całego kraju.

Wybrano także nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład 26 osobowego zarządu wszedł przedstawiciel słupskiego oddziału Waldemar Parus, na co dzień pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku. W roku 2018 Liga obchodzić będzie jubileusz 100-lecia powstania.

Posiedzenie Komitetu Sterującego

Zdjęcie: Fragment mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego W dniu 12.11.2015r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Tematyką spotkania było podsumowanie prac zmierzających do opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dyskusję zdominował temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które budzą najwięcej kontrowersji. W pracach Komitetu uczestniczą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Szczecina i Słupska.

Projekt Planu zakłada m.in. w pierwszym cyklu (2016-2021) 12 inwestycji na brzegu morskim w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę 138,55 mln zł. Szczegóły projektu Planu można znaleźć na stronie internetowej (www.powodz.gov.pl).

Remont nawierzchni przystani w Unieściu

Zdjęcie: Widok na wyremontowaną nawierzchnię na przystani morskiej w Unieściu. Zakończone zostały podstawowe roboty budowlane przy remoncie nawierzchni na przystani morskiej w Unieściu (Gmina Mielno). Wyremontowana została nawierzchnia wraz z odwodnieniem, wykonano ciągi pieszo-jezdne o długości 200 metrów oraz przyłącze kanalizacji deszczowej. Dodatkowo uporządkowano nośniki mediów zainstalowane na przystani.

Wykonawcą robót był Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość robót wynosi 436.731,35 zł (brutto). Na wiosnę 2016 roku planowany jest jeszcze (siłami Urzędu) remont nawierzchni parkingu przy przystani.

Przekazanie majątku ruchomego

Zdjęcie: Przekazanie majątku ruchomego  dla Zespołu Szkół Mechanicznych W dniu 3  listopada  2015 r., w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku, odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego składników majątku ruchomego (materiały, sukno, obuwie, guziki marynarskie).

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Mirosław Gliszczyński (Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia), Urszula Kieraś (Starszy Inspektor ds. gospodarki magazynowej). Zespoł Szkół Mechanicznych reprezentowała Dyrektor szkoły Barbara Zakrzewska, która dokonała odbioru składników majątku ruchomego. Wykorzystane materiały zostaną przeznaczone na potrzeby nowo utworzonej klasy o specjalności morskiej, której patronatem jest Urząd Morski w Słupsku.

Przekazanie to odbyło się na podstawie §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). W/w składniki majątku zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Strona 31 z 37

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010