Po偶egnanie g艂贸wnej ksi臋gowej Urz臋du Morskiego w S艂upsku

Po偶egnanie Pani Bogus艂awy Muraszko We wtorek, 31 stycznia 2017 r. w gabinecie Dyrektora Naczelnego W艂odzimierza Kotuniaka odby艂o si臋 po偶egnanie Pani Bogus艂awy Muraszko g艂贸wnej ksi臋gowej Urz臋du Morskiego w S艂upsku, kt贸ra odesz艂a na zas艂u偶on膮 emerytur臋.

Pani Bogus艂awa Muraszko w Urz臋dzie Morskim w S艂upsku rozpocz臋艂a prac臋 od marca 1998 roku na stanowisku g艂贸wnej ksi臋gowej. Jako wieloletni pracownik Urz臋du Morskiego w S艂upsku, Pani Bogusia wykaza艂a si臋 ogromnym zaanga偶owaniem, profesjonalizmem oraz wzorowym i sumiennym wype艂nianiem swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych.

Z okazji odej艣cia na emerytur臋, Dyrektor Urz臋du przekaza艂 wyrazy uznania za trud oraz po艣wi臋cenie towarzysz膮ce Pani Bogus艂awie Muraszko w wype艂nianiu codziennych obowi膮zk贸w zawodowych.  S艂owa uznania skierowane do p. Bogusi oraz bukiet kwiat贸w i dyplom by艂y wyrazem wdzi臋czno艣ci wsp贸艂pracownik贸w oraz podzi臋kowania za prac臋 i wsp贸lnie sp臋dzony czas.

呕yczymy odnalezienia si臋 w nowej sytuacji, du偶o zdrowia, pomy艣lno艣ci, 偶yciowego optymizmu oraz u艣miechu. Powodzenia.

Zawieszanie post臋powa艅 dotycz膮cych pozwole艅 lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich...

Minister Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej postanowi艂 鈥 na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z p贸藕n. zm.), zwanej dalej 鈥瀠staw膮鈥 鈥 zawiesza膰 tocz膮ce si臋 oraz nowe post臋powania administracyjne wszczynane na podstawie wp艂ywaj膮cych wniosk贸w, dotycz膮ce pozwole艅 na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urz膮dze艅 w polskich obszarach morskich, o kt贸rych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, do czasu przyj臋cia w drodze rozporz膮dzenia (art. 37a ust. 1 ustawy) plan贸w zagospodarowania przestrzennego morskich w贸d wewn臋trznych, morza terytorialnego i wy艂膮cznej strefy ekonomicznej, kt贸re powinno nast膮pi膰 do 31 marca 2021 roku tj. zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiaj膮cej ramy planowania przestrzennego obszar贸w morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., str. 135).

Potrzeba zawieszania w/w post臋powa艅 administracyjnych wynika z konieczno艣ci utrzymania istniej膮cego na tych obszarach 艂adu przestrzennego, niezb臋dnego do zachowania aktualno艣ci ustale艅 鈥 sporz膮dzanych przez w艂a艣ciwych dyrektor贸w urz臋d贸w morskich 鈥 projekt贸w w/w plan贸w. Wspomniane zawieszenia post臋powa艅 administracyjnych dotyczy膰 b臋d膮 przedsi臋wzi臋膰 w polskich obszarach morskich, z wy艂膮czeniem:
-        realizowanych w granicach port贸w lub przystani morskich,
-        s艂u偶膮cych zapewnieniu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury portowej lub zapewniaj膮cej dost臋p do portu,
-        s艂u偶膮cych ochronie brzegu morskiego lub ochronie przed powodzi膮.

Tekst oryginalny znajduje si臋: Zawieszanie post臋powa艅 dotycz膮cych pozwole艅 lokalizacyjnych

Przewodnik dla 偶eglarzy i armator贸w jacht贸w

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej opublikowa艂o na stronach internetowych materia艂 dla 偶eglarzy, w艂a艣cicieli i armator贸w jacht贸w o d艂ugo艣ci do 24 m, zawieraj膮cy informacje dotycz膮ce wymog贸w formalno-prawnych oraz rekomendacje MGMi呕艢 w zakresie bezpiecze艅stwa.

"Przewodnik dla 偶eglarzy i armator贸w jacht贸w" (320KB, pdf), zosta艂 przygotowany w zwi膮zku z oczekiwaniami 艣rodowisk 偶eglarskich, aby u艂atwi膰 orientacj臋 w obowi膮zuj膮cych normach prawnych i ich praktycznym stosowaniu oraz zebra膰 w jednym miejscu rozproszone w r贸偶nych aktach prawnych przepisy dotycz膮ce jacht贸w. Jest to jedno z dzia艂a艅 maj膮cych pos艂u偶y膰 podnoszeniu 艣wiadomo艣ci, budowaniu kultury 偶eglarskiej oraz zwi臋kszaniu bezpiecze艅stwa 偶eglugi.

Og艂oszenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczeci艅skiego i Zalewu Kamie艅skiego

Dyrektor Urz臋du Morskiego w Szczecinie informuje o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich dla Zalewu Szczeci艅skiego oraz Zalewu Kamie艅skiego. Tre艣膰 og艂oszenia wraz z map膮 obrazuj膮c膮 obszar projektu planu zosta艂y opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Morskiego w Szczecinie: 

http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html.

Strona 2 z 23

S艂u偶by dy偶urne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

S艂upsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 ds. dokument贸w 偶eglarskich
pon. - pi膮t. godz. 8.00-14.00

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

 

Dane do przelew贸w

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010