Przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 231 § 3 Kodeksu pracy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informują, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpi przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz.U. poz. 91).

Załączniki:

1. Pismo

Prezentacja pojazdów Kubota

Zdjęcie: Pojazdy Kubota 1 W dniu 4 listopada na plaży zachodniej w Ustce odbył się pokaz sprzętu komunalnego marki Kubota.

Maszyny, które były prezentowane to:

• pojazd użytkowy Kubota RTV X1110
• ciągnik komunalny na przekładni mechanicznej L1361
• ciągnik komunalny na przekładni hydrostatycznej L2602.

Głównym celem pokazów było sprawdzenie przydatności tych sprzętów w bardzo trudnych, piaszczystych warunkach sprzężone z przyczepką komunalną. W pokazie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku, Miasta Ustka oraz Zarządu Portu Ustka.

Zawiadomienie o I warsztatach roboczych w ramach planu ochrony obszaru natura 2000 Ławica Słupska

Urząd Morski w Słupsku oraz Instytut Morski w Gdańsku w konsorcjum z MEWO SA, przy współpracy z firmą Przyrodnicy24 (Wykonawcy Projektu planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska) zapraszają na pierwsze warsztaty robocze, które odbędą się dnia 29 października 2019 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym na ul. Portowej 13b w Słupsku.

pełna treść zawiadomienia

agenda spotkania

Inspekcja MarSec

Zdjęcie: Inspekcja MarSec 1 W dniu 2 października 2019 r. odbyła się w Urzędzie Morskim inspekcja Komisji Europejskiej w zakresie implementacji Rozporządzenia (EC)725/2004 dot. ochrony żeglugi i portów.

W inspekcji brali udział ze strony Komisji:
1. ROBERTO AGOSTINI – Sub-team Leader Ships
2. ARIS KLEMPETSANIS – Inspector EMSA
3. MANUELGARCIA GARCIA – National Inspector Spain

ze strony Urzędu Morskiego w Słupsku:
1. LESZEK SKOWROŃSKI – Główny Inspektor IBŻ
2. TADEUSZ NAWÓJ – Starszy Inspektor IBŻ
3. JAROSŁAW JAŚKIEL – Starszy Inspektor IBŻ

Strona 2 z 40

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010