Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki
Dnia 16 października 2012 Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku dla projektu pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki" na wartość całkowitą projektu 160 992 350,30 zł z realizacją na lata 2013-2015.

Podpisanie umowy

Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości trzech miejscowości wypoczynkowych: Łeby, Rowów Ustki. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, które będzie możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na przedmiotowych odcinkach brzegu oraz w strefie podbrzeża, co przełoży się na utrzymanie linii brzegu morskiego w rejonie wybrzeża Polski objętego Projektem.

W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Łeba", planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:
 • Wykonanie dwóch modułów progów podwodnych o długości 550 i 1750m;
 • Odtworzenie istniejącego zespołu 5 szt. ostróg brzegowych (polegające na usunięciu w złym stanie technicznym pali, a następnie budowa nowych)
 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego;
 • Odbudowę podmorskiej skarpy wydm;
 • Sztuczne zasilanie pasa skłonu brzegowego
W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy" planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:
 • Wykonanie jednego modułu progów podwodnych o długości 750m;
 • Budowa zespołu 3 szt. ostróg brzegowych;
 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego;
W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Ustka", planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:
 • Zasyp rynny erozyjnej (km 232,3-232,7) przesuwając izobatę 4 m w stronę morza i wyrównując jej przebieg;
 • Budowa progów podwodnych na odcinku km 232,0-232,85 w tym: trzy progi podwodne po 200 m i jeden 100 m w odległości 220-230 m od linii brzegowej połączone trzema odcinkami modułów siedliskowych, każdy po 50 m i zakończonych głowicami z modułów sztucznych raf;
 • Odbudowa 8 sztuk ostróg drewnianych o długości do ok. 180 m (km 232,000 -232,850);
 • Sztuczne zasilanie brzegu i wschodniego klina akumulacyjnego na odcinku km 231,4 - 232,9;
 • Przebudowa opaski brzegowej przyległej do falochronu wschodniego o dł. 1360m (km 232,14-233,50);


 
Urząd Morski w Słupsku 2012