Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego
W dniu 29 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa Koszalińskiego odbyła się konferencja prasowa zwi±zana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko realizowany będzie w Jarosławcu, Unie¶ciu, Chłopach, Ustroniu Morskim oraz DĽwirzynie. Warto¶ć podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wynosi 92 841 087,12 PLN.W konferencji prasowej zwi±zanej z podpisaniem umowy uczestniczył Sekretarz Stanu Ministerstwa ¦rodowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFO¦iGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Miasta Koszalin Piotr Jedliński oraz Starosta Koszaliński Roman Szewczyk. 
Urz±d Morski w Słupsku 2012