Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego

     
    W dniu 30 grudnia 2014 roku
podpisano ostatnie kontrakty, które związane są z realizacją całego projektu. Do podpisania ostatnich umów mogło dojść dopiero po podpisaniu aneksu umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku którego zwiększyła się wartość całego projektu. Podpisane kontrakty związane są z realizacją zakresu projektu w miejscowości Jarosławiec, gdzie przewidziano wzmacnianie klifu oraz wykonanie falochronów brzegowych. W trakcie konferencji zaprezentowano postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.     
    W dniu 26 września 2014 roku,
w Sianożętach odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyłonionych w postępowaniach przetargowych wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”. W ramach konferencji prasowej przestawiono również faktyczną realizację zadania związanego z budową zespołu ostróg brzegowych w Sianożętach, gmina Ustronie Morskie


     
    W dniu 29 listopada 2013 roku
w siedzibie Starostwa Koszalińskiego odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany będzie w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach, Ustroniu Morskim oraz Dźwirzynie. Wartość podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wynosi 92 841 087,12 PLN.W konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy uczestniczył Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Miasta Koszalin Piotr Jedliński oraz Starosta Koszaliński Roman Szewczyk.
 
Urząd Morski w Słupsku 2015